Purvėnų pradinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Mokyklos kampinis antspaudas
Mokinių skaičius 1946 m.
Purvėnų prad. m-klos pastato savininkė Ona Lapkienė su vaikais: Emilija, Morta,Jonu, Ona ir Antanu. Apie 1930 m.
Purvėnų prad. mokyklos mokiniai su mokytojais Aldona Gaudešyte-Kinduriene ir Juozu Kinduriu, 1948 m.
1985 m. Sovaičių prad. m-klos mokiniai ir jų tėvai su mokytojais F. Erminiene ir G. Vilčikauskiu
1998 m. mokiniai su mokytoja L. Grušaite

PURVĖNŲ PRADINĖ MOKYKLA, Sovaičių pradinė mokykla, pradinį išsilavinimą teikusi švietimo įstaiga, buvusi Purvėnų k.

Istorija

1926 m. minimas Purvėnų pradžios mokyklos mokytojas Pranciškus Bardauskas [1]. Purvėnuose pradžios mokykla įkurta 1930 m. pas ūkininką Antaną Butkų, jo dviejų galų troboje. Mokyklai paskirti du mokytojai: Adelė Steponavičienė ir Jonas Gomoleckas. Jie mokė vaikus nuo pirmo iki ketvirto skyriaus. 1933 m. mokyklos vedėja buvo J. Janišauskaitė. 1937 m. gretimame Žiogaičių kaime, Broniaus Bigailos gyvenamame name, pradėjo veikti antroji pradžios mokykla. Visas keturias klases čia mokė mokytoja Ona Buivydienė. 1939 m. jai išvykus, mokytoju pradėjo dirbti Antanas Normantas. Mokykla B.Bigailos name veikė iki 1941 metų. Purvėnuose vėl liko viena mokykla pas J.Butkų.

1942 m. Švietimo skyrius Purvėnų pradinei patalpas išnuomojo Onos Lapkienės sodyboje, todėl ji čia buvo perkelta iš Butkaus namo. Mokykla pavadinta „Purvėnų pradine mokykla". Mokėsi apie 45 mokiniai iš Antanavo, Sovaičių, Žiogaičių, Meižių, Gargždų ir Purvėnų kaimų. 1944 m. mokėsi 24, 1945 m. - 54, 1946 m. - 90 mokinių. 1944 m. mokyklą baigė 5, 1945 m. - 4 mokiniai[2]. O. Lapkienės sodyboje buvusioje mokykloje įvairiu laiku dirbo šie mokytojai: A. Voveris, Aldona Gaudešytė-Kindurienė, Juozas Kinduris (1946-1948 m.), Steckytė, Simaitytė. Savininkės O. Lapkienės name mokykla veikė iki 1946 m. ir tais pačiais metais perkelta į Sovaičių kaimą, priklausiusį Akmenės rajonui, į savininko Aleksandro Kazakevičiaus (1946 m. gegužės mėn. ištremtas į Sibirą) vieno aukšto namą. 1948 m. pristatytas antras aukštas. Mokykla vadinosi „Sovaičių pradinė mokykla".

1956 m. mokykla tapo septynmete. Palaipsniui didinant po vieną klasę 1962 m. pristatytas naujas dviejų aukštų priestatas, ir mokyklą išaugo iki aštuonmetės lygio. Dirbo 8 mokytojai ir direktorė Danutė Krasauskienė. Mokykla priklausė Akmenės rajonui, vėliau Mažeikių, po to vėl Akmenės ir nuo 1971 m. - Mažeikių rajonui.

1969-03-28 mokyklą nuniokojo gaisras. Sudegė medinis pastatas ir truputį apdegė naujasis. 1969 metais atlikus remonto darbus aštuonmetė mokykla nuo rugsėjo 1 d. pertvarkyta į pradinę. 1969/1970 m. dirbo dvi mokytojos: Audronė Šukytė ir Elvyra Kačerauskienė. I, III kl. mokėsi 22, II ir IV kl. - 24 mokiniai. 1970/1971 m.m. I, III kl. mokėsi 20 (mokyt. E.Kačerauskienė), II, IV kl. - 18 mokinių (mokyt. Piktytė). 1972 m. birželio mėn. mokytoja E. Kačerauskienė išvyko dirbti į Klaipėdą. Sumažėjus mokinių skaičiui mokykla tapo trimete (mokytoja paskirta Filomena Erminienė).

Mokinių skaičius: 1972-1974 m. mokėsi 18, 1975 m. - 22, 1976 m. - 23, 1977 m. - 18, 1978 m. - 16, 1979 m. - 19, 1980 m. - 24, 1981-1982 m. - 23, 1983 m. - 21, 1984 m. - 20, 1985 m. - 18. 1985 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti ketvirta klasė. Mokytoju atvyko dirbti jaunas pedagogas Gintaras Vilčikauskis. 1986/1987 m. I, III kl buvo 9 mokiniai (juos mokė G. Vilčikauskis), II, IV kl. - 12 mokinių (mokyt. F. Erminienė). 1987 m. mokytoją G. Vilčikauskį pakeitė Bronė Ročytė. 1988/1989 m.m. II ir III kl. mokėsi 12 (mokyt. F. Erminienė), I ir IV kl. - 10 mokinių (mokyt. B. Ročytė). 1989 m. rugsėjo mėn. paskirta dar viena mokytoja Dargytė, kuri išdirbo iki 1990 m. rugsėjo mėn. Su I kl. (6 mokiniai) dirbo Dargytė, II ir IV kl. (7 mokiniai) - B. Ročytė, su III kl. (7 mokiniai) - F. Erminienė, kuri ėjo ir mokyklos vedėjos pareigas.

1990 m. rugsėjo mėn. mokykla vėl perkelta į Purvėnus, buv. vaikų lopšelio-darželio pastatą ir pavadinta Purvėnų pradine mokykla. Tais mokslo metais į klases susirinko 21 mokinys: I ir III kl. - 9, II ir IV - 12. Mokyklai vadovavo Filomena Žiulpaitė-Erminienė (1972-1994 m.), mokytoja - Bronė Ročytė-Liutkuvienė. 1991 m. rudenį mokėsi 23, 1992 m. - 26 mokiniai. 1993 m. mokykloje pradėjo dirbti mokytoja A. Liaugminienė, I kl. buvo 10 (mokyt. F. Erminienė), II ir IV kl. - 11 (mokyt. B. Ročytė) ir III kl. - 6 mokiniai (mokyt. A. Liaugminienė). 1994 m. birželio mėn. F. Erminienei išvykus dirbti į Mažeikius, mokyklos vedėjos pareigas nuo 1994/1995 m.m. rudens ėjo B. Ročytė, atvyko jauna mokytoja Rasa Jankauskaitė; mokykloje mokėsi 30 mokinių. 1995 m. išvykus mokytojai A. Liaugmininei, paskirta dirbti 12 klasių baigusi Lina Grušaitė, I kl. mokėsi 10, II ir III kl. - 14, IV kl. - 3 mokiniai, dirbo trys mokytojos. 1995 m. buvo 27, 1996 m. - 32 mokiniai. 1997 m. išvykus mokytojai B. Liutkuvienei, atvyko dirbti Adelė Kontenienė, mokėsi 33 mokiniai.

2006 m. mokėsi 12 mokinių, mokytojos Bronė Liutkuvienė ir Rasa Jankauskaitė.

Pasiekimai

1984 m. už saugų eismą respublikoje pripažinta antra vieta, o 1985 m. - trečia.

Mokytojai

 • Audronė Šukytė, 1969
 • Elvyra Kačerauskienė, 1969-1972
 • Piktytė, 1970
 • Filomena Erminienė, 1972-1994, 1989-1994 m. ėjo ir mokyklos vedėjos pareigas
 • Gintaras Vilčikauskis, 1985-1987
 • Bronė Ročytė-Liutkuvienė, 1987-1997, 1994-1997 ėjo ir mokyklos vedėjos pareigas
 • Dargytė, 1989-1990
 • A. Liaugminienė, 1993-1995
 • Rasa Jankauskaitė, 1994
 • Lina Grušaitė, 1995
 • Adelė Kontenienė, 1997, ėjo ir vedėjos pareigas

Šaltiniai

 1. Švietimo darbas. - 1926. - Nr. 3. - P. 313.
 2. Lietuvos centrinis valst. archyvas, f.R-762, ap. 6, b. 84, l. 67.

 • Zita Stonienė. Purvėnų pradinės mokyklos istorija. - Purvėnai, 1998. - 34 lap.
 • Stasys Jurkus. Kaimo mokykloje - Duonos šventė // Santarvė. - 1997. - Gruod. 6.
 • Marija Eidimtienė. Keliaujame į Sovaičius // Trečiadienio valanda. Būdo žemaičių priedas. - 2006. - Vasar. 8. - Nr. 5.