Antanas Kenstavičius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

KENSTAVIČIUS ANTANAS (g. 1906-06-13 Dapšių k. - 1997-01-23 Hope prie Vankuverio,JAV; 1998-06-20 urna su palaikais perlaidota Ukrinų kapinėse), dimisijos vyr. leitenantas, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, Tėvynės apsaugos rinktinės bataliono vadas.

Mokėsi Mažeikių ir Telšių gimnazijose. Būdamas moksleivis 1923-01-09 - 22 dalyvavo Klaipėdos išvadavime. Lietuvos šaulių sąjungos narys, 1926-1927 Mažeikių šaulių būrio vadas. 1929-11-23 baigus karo mokyklą suteiktas pėstininkų atsargos leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1930 m. baigė Aukštesniąją policijos mokyklą. 1931-01-01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į atsargos jaunesniojo leitenanto. Tarnavo Geležinkelio policijoje Pagėgių nuovados, Mažeikių stoties nuovados viršininku, pasienio policijoje. 1934-03-01 pakeltas į atsargos leitenantus. Nuo 1936 m. dirbo Klaipėdos uostos muitinėje. 1939 m. Mažeikių 3 šaulių būrio vadas.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą organizavo pogrindžio pasipriešinimą Mažeikiuose. 1941-05-02 NKVD suimtas, kalintas Mažeikiuose, Kaune. Kilus Vokietijos - SSSR karui išlaisvintas. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. 1941-1944 m. Švenčionių aps, 1944 m. Mažeikių apskr. policijos vadas. 1944-08-03 savanoriu įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, paskirtas 1 pulko 2 bataliono vadu, vadovavo batalionui Ventos fronte. 1944-09-20 perkeltas į 2 pulką siekiant pagreitinti jo organizavimą. 1944-10-07 po Sedos kautynių per Kuršių neriją pasitraukė į Vokietiją. 1945-02-02 Dresdene kartu su kitais lietuvių karininkais iš kariuomenės paleistas. 1948 m. emigravo į Kanadą, dirbo geležinkelių žinyboje.

Aktyviai bendradarbiavo „Kardo", „Kario" žurnaluose, rengiant leidinius „Mūsų Lietuva", „Lietuvos bažnyčios". 1998-03-24 pakeltas į dimisijos vyr. leitenatus (po mirties).

Nuopelnai

  • 1928 m. - Klaipėdos išvadavimo bronzos medalis.
  • 1928 m. - Lietuvos nepriklausomybės medalis.

Šaltiniai

  • Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. - T. 4. - P. 210-211.