Pranas Vitkevičius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

VITKEVIČIUS PRANCIŠKUS (g. 1926-11-27 Daubarių k.), teisės mokslų daktaras, VU Teisės fakulteto, LTA profesorius, LDDP narys, Lietuvos Mokslų akademijos narys ekspertas.

Gimė ūkininkų šeimoje (motina turėjo 16 ha žemės). 1934-1941 m. mokėsi Tirkšlių mokykloje, 1941-1945 m. – Mažeikių gimnazijoje. Iš V-tos gimnazijos klasės 1945 m. buvo pašauktas į armiją, kur ištarnavo iki 1950 m. kovo mėn. 1950-1952 m. mokėsi Vilniaus 2-metėje juridinėje mokykloje, 1953-1958 studijavo VU. 1951-1956 m buvo Utenos teismo teisėjas, Teismo prezidiumo narys, 1970-1984 m. – VU Teisės fakulteto vyr. dėstytojas, docentas, 1984-1992 m. – civilinės teisės profesorius, 1991-1996 m. – Lietuvos MA narys ekspertas, 1992-1996 m. - LR Seimo Valstybės ir teisės komiteto narys, pirmininkas, nuo 1996 m. - VU Teisės fakulteto profesorius, nuo 1997 m. -Lietuvos teisės akademijos profesorius. 1981 m. apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją.

Yra apie 90 įvairių mokslo darbų: knygų, vadovėlių, įstatymų kodekso komentarų autorius arba bendraautorius. Svarbiausios mokslinių darbų problemos: valstybės teisinis subjektyviškumas, nuosavybės teisė, teisminių bylų nagrinėjimo apibendrinimas. Buvo Lietuvos ateities forumo valdybos nariu.