Birbiliškė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Birbiliškė
Birbiliske.MKE.2008-07-17.jpg
Birbiliškė
Informacija
Seniūnija: Viekšnių seniūnija
Plotas: 1659,5 ha
Gyventojai: 11 (2001 m.)
Birbiliškės kaimo gamtovaizdis
Birbiliškės k. kapinės

BIRBILIŠKĖ, Birbeliškė, dvaras ir kaimas, vėliau kaimas Viekšnių seniūnijoje, 16 km į pietus nuo Viekšnių. Per kaimą teka Būgenis. Yra didelis Birbiliškės miškų masyvas (plotas apie 1300 ha).

Gyventojai

Gyventojų skaičius: 1902 m. dvare 12, palivarke - 7, miško vietovėje - 29, darbininkų namelyje - 7, kaime - 75 gyv., 1923 m. dvare - 33 gyv., kaime - 28 ūkiai, 149 gyv., 1996 m. - 9 ūkiai, 17 gyv., 1998 m. - 6 ūkiai, 9 gyv., 2000 m. - 6 ūkiai, 9 gyv., 2001 m. - 11 gyv. (7 vyr., 4 mot.), 2003 m. - 11 gyv., 3 namai.

Istorinės žinios

XVIII a. pab. - XIX a. pr. Birbiliškės dvaro savininkas buvo Ksaveras Chominskis (mirė 1809 m.), vėliau - grafas Putkameris, po to - P. [Feliksas] Kontrimas, kuris buvo nuteistas ir 1863 m. mirė Šiaulių kalėjime, o jo dvaras atiduotas rusui Vladimirui Sisojevui. Atgavus nepriklausomybę, V. Sisojevas, kaip ir dauguma carinės Rusijos okupantų, pabėgo. Po jo dvaro valdytoju tapo Felikso Kontrimo giminaitis Pranciškus Kontrimas (g. apie 1853 m.). P. Kontrimas ilgai ūkininkavo Ukrainoje, dvarą daugiau valdė žmona ir sūnus Vytautas Kontrimas (g. 1880 m.). Nežiūrint senyvo amžiaus, 1941 m. bolševikinės valdžios buvo ištremtas į Sibirą, o žemė išdalyta dvaro kumečiams ir darbininkams. Šiame dvare 1927 m. buvo atidaryta II Tučių mokykla, kuri veikė iki 1977 metų. Kontrimai palaidoti Nerimdaičiuose, prie bažnyčios.

Dabar likęs tik Kontrimų dvaro apleistas pastatas, kiti jau nuardyti. Kolūkio metais čia gyveno žmonės, bet neprižiūrėjo, ir sodyba sunyko. Vietiniai gyventojai dar pamena dvaro kieme išlikusį keistą šulinį. Jo rentinys buvo išmūrytas iš akmenų, o stogas turėjęs varpinės išvaizdą. Iki pusės šulinys buvo išklotas grindimis.

Kontrimų dvaro viename kambarėlyje gyveno žymus švietėjas Simonas Daukantas. Jis 1864 m., rusų kariuomenei malšinant sukilimą, sudegino vertingų rankraščių. Dvaro savininkas slėpė sukilėlius, bet buvo išduotas, suimtas, nuvežtas į Šiaulių kalėjimą ir ten nukankintas.

1863 m. Birbiliškės miškuose buvo įsitvirtinę sukilėliai, kurie čia ir kovėsi. Miškų viduryje, Lipniškų k., yra sukilėlių kapai.

1941 m. birželio mėn. 14 d. iš Birbiliškės buvo ištremti Viktoras Kontrimas ir Juozas bei Zuzana Pakarskiai.

1965 m. į naujai atremontuotą seno Birbiliškės dvaro pastatą buvo perkelta iš Degimų k. pradinė mokykla. Čia mokytoja dirbo Marija Perminienė, taip pat Eugenija Vaičekauskienė.

Bajoras Feliksas Baczanski (gimęs 1831 11 02) iš Birbiliškės 1851 m. įstojo į Tartu (Dorpat) universitetą, kuriame studijavo teisės mokslus, diplomatiką; baigė 1856 m. 1982 m. etnografinių ekspedicikų metų daug dainų padainavo šio kaimo gyventoja O.Meškienė.

Birbiliškės kaimo senosios kapinės, kitaip dar vadinamos „(Kosto) Bogdelio” kapinaitėmis yra kaimo šiaurinėje dalyje, 0,43 km į vakarus nuo Būgenio upelio, 20 m į pietus nuo Kepenio upelio. Plotas 0,04 ha. Apsodintos eglėmis, išlikusios akmeninės tvoros liekanos. Kapų žymių, paminklų nėra. 2003-06-20 jos įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros objektų pavedo registrą.(L 1377).

Už Savarinos, buvusiame kelių trobų kaimelyje - Kelputiškėse, šalia miško keliuko, yra stambus riedulys, kuris apie 4 m ilgio, 2 m aukščio ir apie 2 m pločio.

Šaltiniai

 • Bronislovas Kerys. Viekšnių kraštas. Bibliografija ir žinios krašto istorijai. DVD. Viekšniai, 2007.
 • Birbiliškės k. planas, 1880 m. // Kauno apskrities archyvas: F. I-66, ap. 5, b. 3544.
 • Birbiliškės k. valstiečiams paskirtos žemės geodezinis aprašymas, 1878 m. // Lietuvos valst. istorijos archyvas: F. 526, ap. 6, b. 7120. - 8 lap.
 • Birbiliškės k. valstiečiams paskirtos žemės geodezinis aprašymas, 1878 m. // Lietuvos valst. istorijos archyvas: F. 526, ap. 6, b. 7121. - 5 lap.
 • Birbiliškės k. valstiečiams paskirtos žemės geodezinis aprašymas, 1878 m. // Lietuvos valst. istorijos archyvas: F. 526, ap. 6, b. 7122. - 4 lap.
 • Birbiliškės k. valstiečiams paskirtos žemės geodezinis aprašymas, 1878 m. // Lietuvos valst. istorijos archyvas: F. 526, ap. 6, b. 7123. - 5 lap.
 • Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. - K., 1925. - 738 p. - P. 150, 333.
 • Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882 - 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). - K., 1938. - 380 p. P. 24 - 26, 69, 91, 103.
 • Birbiliškių miškai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. - V., 1966. - T. 1. - P. 234.
 • Tyla A. Iš Lietuvos kilę Tartu universiteto studentai 1802 - 1918 metais // Lietuvos istorijos metraštis: 1980 metai. - V., 1981. - P. 64.
 • Gulago aukos: 1941 06 14 - 22 tremtinių sąrašas // Vienybė. - 1990. - Liep. 19, 21, 24, 26.
 • Lietuvos gyventojų genocidas: 1939 - 1941. - V., 1992. - T. 1. - 803 p.
 • S.Lukošiūtė. Tykų Birbiliškės gyvenimą tarp miškų sudrumsčia tik grybautojai // Santarvė.
 • R. Ališauskaitė. Pasienio žemė - Birbeliškės // Būdas žemaičių. - 2003. - Bal. 23.