Birbiliškės miškas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Birbiliškės miškas

BIRBILIŠKĖS MIŠKAS

1949 m. balandžio 28 d. pagal agento Žirnio pranešimą MGB Tryškių valsčiaus poskyrio 16-os stribų paieškos grupė šukuodama Birbiliškės mišką aptiko partizanų bunkerį. Susišaudymo metu buvo nukauti du partizanai: Ignas Šapkūnas (slap. Buržujus, Meistras, g. 1918 m. Palangoje, Šatrijos rinktinės vadas, leitenantas, partizanų gretose nuo 1944 m. Iš pradžių vadovavo Nevarėnų partizanų būriui, vėliau buvo Šatrijos rinktinės štabo viršininku, paskutiniu metu rinktinės vadas) ir Gureckas. Žuvusio I. Šapkūno kūnas buvo nugabentas į Tryškius ir keletą dienų gulėjo numestas ant miestelio grindinio. Manoma, jog užkastas Tryškių apylinkėse. Kautynių metu nukauti trys stribai [1]. 2017 m. gegužės 20 d. Birbiliškės miške žuvusiam Žemaičių partizanų rinktinės vadui Ignui Šapkūnui-Buržujui pastatytas Atminimo ženklas. Dauginių bažnyčioje už jį buvo aukojamos šv. Mišios. Atgimimo metais I. Šapkūnui po mirties suteiktas kario savanorio statusas ir dimisijos majoro laipsnis [2].

Šaltiniai

  1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pranešimas, 2006 m.
  2. Saulius Rudžionis. Pastatytas dar vienas ženklas partizanams pagerbti // Santarvė. - 2017. - Geg. 26. - Nr. 42. - P. 11-12