Algirdas Matulionis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

MATULIONIS ALGIRDAS (g. 1911-03-15 Židikuose - m. 1980-05-19 Vilniuje; palaidotas Antakalnio kapinėse), miškininkas, buv. miškų ūkio ir miško pramonės ministras.

Mokėsi Rokiškio gimnazijoje. 1928 m. Kunigiškiuose (Anykščių vls.) suorganizavo nelegalų komunistinės literatūros nagrinėjimo ratelį, rėmė Lietuvos raudonosios pagalbos organizaciją. 1930 m. baigė Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą, paskirtas Rokiškio urėdijos Skapiškio girininkijos žvalgu. 1931-09-15 pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1932-09-15 baigus karo mokyklą suteiktas pėstininkų atasargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1932-1940 m. Panevėžio apskr. Raguvėlės girininkas, Kauno Panemunės urėdas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas Miškų departamento jaunesniuoju specialistu, vėliau Miškų pramonės liaudies komisariato Vyr. miškų ūkio valdybos viršininko pavaduotoju. Kilus Vokietijos-SSRS karui pasitraukė į Sovietų Rusiją, dirbo Marių ASSR. 1942 m. pradžioje Balachnoje formuojant Raudonosios armijos 16 lietuviškąją diviziją mobilizuotas, tarnavo pulko štabo viršininko pavaduotoju. Raudonojoje armijoje pakeltas į kapitonus. Raudonajai armijai užėmus Vilnų 1944-07-13 demobilizuotas. 1944-1947 m. dirbo Vyr. miškų ūkio valdybos viršininku, Kauno miškų tresto valdytoju, 1947-1953 m. - LSSR miškų ūkio ministru, 1953-1957 m. - žemės ūkio ministro pavaduotoju, vyr. miškų ūkio valdybos viršininku, 1957-1978 m. - miškų ūkio ir miško pramonės ministru. SSKP narys (1950 m.), 1956-1961 m. LKP CK narys, 1961-1964 ir nuo 1966 m. kandidatas į LKP CK narius, 1959-1979 m. LSSR AT deputatas. LSSR nusipelnęs miškininkas (1967 m.).

Parašė knygas „Tūrio ugdymas Raguvėlės girininkijos miškuose" (1966 m., su A. Vėgėle), „Girių prieglobstyje" (1978 m.).

Šaltiniai

  • Lietuvos kariuomenės karininkai. - V., - T. 5. - P. 185-186.

Nuorodos