Šerkšnėnų biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Šerkšnėnų biblioteka
Serksnenu biblioteka.MKE.2012-07-24.JPG
Šerkšnėnų biblioteka
Seniūnija: Šerkšnėnų seniūnija
Adresas: Šerkšnėnai, Šerkšnėnų p-tas, LT-89366
Telefono Nr.: 8-443-41430
Vadovė: Ilona Miknienė (nuo 2002-05-05 m.)
Dokumentų fondas: 7946 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 172 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1956 m.
Šiame name 1956 m. atidaryta Šerkšnėnų biblioteka
Bibliotekos pastatas iki 1972 m.
Pirmoji bibliotekos vedėja Kostė Balvočiūtė, 1956 m.
Mirga Kakštienė bibliotekoje dirbo 1957-2002 m.
Bibliotekos inicijuotos naujos tradicijos - naujagimių vardynos. Nuotr. iš dešinės Šerkšnėnų apylinkės sekretorė Šemetaitė, apylinkės pirmininkė Barzdienė ir kt.
Šerkšnėnų biblioteka

ŠERKŠNĖNŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Biblioteka įsikūrusi tose pačiose patalpose kaip ir pradinė mokykla. Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

Įkurta 1956 m. Šerkšnėnų k. Patalpas bibliotekai išnuomojo kaimo gyventojas Kostas Svirušis, kuris su šeima gyveno viename namo gale, o kitame buvo biblioteka ir klubas-skaitykla. Naujai įsikūrusioje bibliotekoje pradėjo dirbti vidurinę mokyklą baigusi Kostė Balvočiūtė. Tais metais bibliotekoje buvo tik dvi knygų lentynos (iš viso apie 500 vnt. knygų), skaitė pie 100 skaitytojų, išduota 150 vnt. knygų, iš baldų turėjo tik paprastą stalą, kelis suolus ir kėdę, nebuvo elektros, vakarais patalpas apšviesdavo žibaline lempa.

1957-04-05 Šerkšnėnų bibliotekoje pradėjo dirbti Mirga Gailytė-Kakštienė (dirbo iki 2002 m.), buvo 462 vnt. knygų ir 150 skaitytojų. Patalpos buvo padalintos į dvi dalis. Knygų fondas atskirtas nuo salės. Tame pačame pastate veikė ir Šerkšnėnų klubas-skaitykla. 1958 m. biblioteka iš kultūros skyriaus gavo radijo aparatą „Latvija", dvi naujas knygų lentynas. Masinius renginius vesdavo kartu su klubo skaityklos darbuotoja P. Laimaite. Veikė trys kilnojamosios bibliotekėlės. 1960 m. biblioteka perkelta į kitas patalpas, kur dabar yra Šerkšnėnų kultūros centras. Tuo metu biblioteka turėjo keturias knygų lentynas, rašomą stalą, kataloginę spintelę, radijo aparatą ir keturias kėdes. 1963 m. biblioteka iškelta į Pašerkšnės dvarą ir vadinosi Pašerkšnės biblioteka. Darbo sąlygos čia buvo labai sunkios, knygos laikytos šatoje ir drėgnoje patalpoje, nebuvo elektros, reikėjo dirbti prie žibalinės lempos, žmonėms ateiti į biblioteką buvo labai toli, nes bibliotekos patalpos buvo nuošaly.

1965 m. perkelta į kolūkio kontoros pastatą, o 1972 m. į naujai atidarytą Šeršnėnų apylinkės pastatą ir Pašerkšnės biblioteka vėl pavadinta Šerkšnėnų biblioteka. Patalpos 40 kv. m. 1976 m. biblioteka pradėjo tvarkytis bibliotekininkystės principais, vykdyti naujas informavimo funkcijas. Organizuojant masinius renginius daug padėjo bibliotekos tarybos narė Mikutienė, ekonomistė Eglinskienė, apylinkės pirmininkė Barzdienė, kultūros namų direktorius Kolbus ir kt. Bibliotekos vedėja nuo 1969 m. inicijavo naujagimių vardynas. 1984 m. atliktas remontas. Biblioteka dabar įsikūrusi pradinės mokyklos patalpose. Bendras patalpų plotas – 150 m².

1986 metais bibliotekos materialinę bazę sudarė 12 knygų lentynų, du auditoriniai stalai, rašomas stalas, 7 kėdės, kataloginė spinta, radijo aparatas, televizorius, knygų spinta ir telefonas. Patalpos šildomos centraliniu apžildymu. Nuo 1992 metų bibliotekoje esančios kartotekos pradėtos tvarkyti pagal UDK. Nuo 2002 m. bibliotekos vedėja Ilona Miknienė.

Knygų fondai ir skaitytojai

2005 m. bibliotekoje įsteigtos 5 modernios naudojimosi kompiuteriu bei internetu vietos. 1956 m. biblioteka turėjo 462, 1966 m. - 4272, 1970 m. - 4927, 1980 m. - 7636, 1986 m. - 9021, 1988 m. - 9049, iš jų grožinės literatūros 6142, šakinės literatūros - 2221 vnt., 1990 m. - 9103, 1992 m. - 8657, 1998 m. - 8406 egz. spaudinių, iš jų grožinės literatūros - 2018 egz. Bibliotekoje vaikų literatūros fondą 1999 m. pr. sudarė 2882, 2004 m. - 2643 vnt. spaudinių. Knygos gaunamos centralizuotai, perkamos iš knygynų. 1998 m. 15 knygų religine tematika padovanojo Tirkšlių kunigas A. Šimkus, 2000 m. 53 knygas bibliotekai padovanojo skaitytojai.

Dalį bibliotekos fondo sudarė ir periodiniai leidiniai. 1994 metais užsakyta 17 pavadinimų periodikos, 1995 m. - 15 pav., 1996 m. - 14 pav., 1997 m. - 13 pav., 2004 m. - 7 pav. periodinių leidinių. Skaitytojų skaičius: 1956 m. - 150, 1966 m. - 510, 1970 m. - 517, 1980 m. - 535, 1986 m. - 507, 1990 m. - 500, iš jų 77 vaikai ir 60 jaunimas, 1992 m. - 500, 1997 m. - 490, 2000 m. - 390. 2010 m. bibliotekos fonde buvo 7946 vnt. dokumentų, skaitė 172 skaitytojai, išduota 3093 vnt. spaudinių. 1980 m. biblioteka gavo 660, 1982 m. - 800, 1984 m. - 650 egz. naujų spaudinių. Knygų fonduose grožinė literatūra sudaro 60, šakinė - 35-40 proc.

Nuo 2001 m. pr. įvestas mokestis už skaitytojų bilietus, todėl skaitytojų ėmė mažėti, sumažėjo ir išduodamos literatūros kiekis. 2002 m. buvo tik 113 skaitytojų, išduota 4219 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 7792 vnt. spaudinių, 204 skaitytojai; iš viso išduota 6061 vnt. įvairios literatūros. 1998 m. buvo aptarnauta 160 senyvo amžiaus ir 2 neįgalieji, sutelkta 19 knygnešių, kurie knygas išnešioja skaitytojams į namus.

Kraštotyra

1988 m. parengtas kraštotyros darbas „Naujos tradicijos Šerkšnėnų apylinkėje (aut. M. Kakštienė). Aplanke surinktos nuotraukos ir aprašymai apie saviveiklininkų dienas, daugiavaikių šeimų vakarones, rengiamas naujagimių vardynas, auksines ir sidabrines vestuves. 1990 m. paruoštas aplankas „Kolūkis spaudoje". Renkama medžiaga kaimo istorijai, apie naujų įmonių atsiradimą ir senų žlugimą, gautos nuotraukos iš buvusio kolūkio gyvenimo, pildomas aplankas „Kaimo poetai". 1993 m. surinkta naujų R. Gailiaus ir V. Mineikienės eilėraščių, sudaryta asmeninių bibliotekėlių savininkų kartoteka, kad bibliotekos darbuotojas žinotų kokių periodinių leidinių ir knygų turi skaitytojai namuose, nuo 1994 m. renkamos senovinės knygos (5 knygas bibliotekai padovanojo seniausia kaimo gyventoja S. Kupliauskienė, jai padedant buvo renkama medžiaga apie kaimo praeitį). 1996 m. paruošta Šerkšnėnų pradinės mokyklos istorija, užrašyti mokytojų C. Jankauskaitės ir J. Linkevičiaus atsiminimai, užrašyti S. Kupliauskienės atsiminimai apie buvusį grafo Tiškevičiaus dvarą. 1997 m. renkama medžiaga apie Šerkšnėnų malūną. 1998 m. parengtas kraštotyros darbas „Šerkšnėnų kaimo literatų kūryba", 2003 m. - „Medžio drožėjas Rimantas Laima", 2004 m. išleistas aplankas „Šerkšnėnų kaimo liaudies kūrėjos Valerijos Mineikienės eilėraščiai ir dainos". 2004 m. bibliotekos kraštotyros fondą sudarė 13 vnt. spausdintų leidinių ir aplankų. Smulkesnės žinios surinktos kraštotyros kartotekoje. Joje informacija apie Šerkšnėnų kaimą, Šerkšnėnų mikrorajoną, žmones susijusius su Šerkšnėnais.

Renginiai

1990 m. paskelbti lietuvių kalbos metais, todėl bibliotekoje parengtos parodos: „Pakeliaukim po Lietuvą", „Žemaitijos kalneliais", taip pat kitos parodos „Gėlininkui mėgėjui", „Jaunajam sodininkui" , popietės „Gamtos aprašymas Baranausko kūryboje", „Mano pirmasis mokytojas" ir kt. Taip pat daug renginių pravesta kartu su kultūros namais ir mokykla. 1997 m. surengė gražiausio savo kūrybos eilėraščio konkursą. Bibliotekai pravedant konkursus dažnai talkino buvę pradinės mokyklos mokiniai, besimokantys Tirkšlių vidurinėje mokykloje. 2002 m. kartu su klubu „Jaunimo sodas" surengė vietos gyventojos Valerijos Ruginienės nėrinių parodą „Įžymybių nebūtina ieškoti svetur". 2004 m. biblioteka surengė vietinio liaudies meistro Rimanto Laimos Užgavėnių kaukių parodą ir kt.

Šaltiniai

 • Miknienė I. Šerkšnėnų bibliotekos istorija // Kraštotyrinis darbas Šerkšnėnų bibliotekoje. - Šerkšnėnai, 2009.
 • Kakštienė M. Šerkšnėnų bibliotekos istorija (1947-1987 m.). – Šerkšnėnai, 1987. – 104.
 • Lietuvos TSR bibliotekos. - V., 1979. - D.2. - P. 48.
 • Plastinina B. Jaunųjų literatų konkursas // Santarvė. - 1997. - Geg. 31.
 • Jonaitis S. Konkursą surengė biblioteka // Santarvė. - 1997. - Rugpj. 21.
 • Plastinina B. Gal iš jų išaugs dailininkai // Santarvė. - 1997. - Birž. 21.
 • Plastinina B. Bibliotekos aktyvistai // Santarvė. - 1997.
 • Plastinina B. Mažeikiai // Tarp knygų. - 1996. - Spalis.
 • Rudokienė B. Bibliotekininkės talkininkai - vaikai // Santarvė. - 1999. - Vasar. 4.
 • Atkočaitienė I. Viktorina, skirta Žemės dienai // Santarvė. - 1999. - Kov. 27. - P. 3.
 • Plastinina B. Paminėjo Žemaitę // Santarvė. - 2000. - Birž. 15.
 • Venclovaitė R. Įžymybių nebūtina ieškoti svetur // Santarvė. - 2002. - Lapkr. 7.
 • Visas gyvenimas su knyga // Santarvė. - 2002. - Birž. 6.
 • Miknienė I. Paroda Užgavėnių šventei // Būdas žemaičių. - 2004. - Vasar. 27.