Šerkšnėnų pradinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Šerkšnėnų pradinė mokykla
Šerkšnėnų pradinė mokykla
Šerkšnėnų pradinė mokykla
Informacija
Adresas: LT 89366 Šerkšnėnų sen., Šerkšnėnų k.
Tel./Faksas: 8-443-42465
Direktorė (-ius): Rasa Žemgulienė
Mokinių skaičius: 21 (2008 m.)
Mokytojų skaičius: 3
Klasių komplektų skaičius: 2 (2008/2009 m.m.)
Mokytoja Cicilija Jankauskaitė
Šerkšnėnų pradinės mokyklos mokiniai ir mokytoja, 1985 m.
Šerkšnėnų pradžios mokyklos pažymėjimas, 1944 m.

ŠERKŠNĖNŲ PRADINĖ MOKYKLA, buvo Tirkšlių vidurinės mokyklos Šerkšnėnų pradinio ugdymo skyrius, yra Šerkšnėnų seniūnijoje, Šerkšnėnų k.

Šerkšnėnuose pradinė mokykla veikia jau nuo 1920 metų įvairiose privačiose patalpose[1]. 1937 m. mokykla atidaryta Svirušių name. 1939-01-01 mokytoju pradėjo dirbti Jonas Lenkevičius, kurio pastangomis nuo 1939-09-01 mokykla perkelta į erdvesnį Jono Gurausko namą. 1941 m. rugsėjo 1 d. J. Lenkevičius išvyko į Juodeikių pradinę mokyklą. 1944 m. mokyklos vedėja buvo O. Borusevičiūtė. 1952 m. mokykloje dirbo dvi mokytojos: S.Jonauskaitė ir I. Raštikytė. 1953 m. išvykus mokytojai S.Jankauskaitei, į mokyklą dirbti atėjo Cicilija Jankauskaitė (g. 1922-01-01). Ji buvo labai aktyvi, dalyvavo visuomeninėje veikloje. Mokyklos bibliotekoje mokytoja turėjo 500 egz. knygų. Kadangi knygos buvo skirtos vaikams, ji pati skaitė Šerkšnėnų bibliotekoje. Per metus perskaitydavo po 90 ir daugiau knygų. Ne sykį buvo apdovanota kaip gera Šerkšnėnų bibliotekos skaitytoja. Mokytoja dalyvavo vedant renginius tiek su suaugusiaisiais, tiek su vaikais. Kadangi tuo metu inteligentų buvo mažai, visas visuomeninis darbas atitekdavo mokytojams. Iki 1988 metų Šerkšnėnų pradinėje mokykloje išdirbusi mokytoja C.Jankauskaitė mokyklą ir vaikus mini geru žodžiu: „Vaikai buvo geri, puikiai sutarėme – kaip uodegytės iš paskos eidavo. Man patiko dirbti, stiprūs moksle buvo. Mokyklos aplinka be galo graži. Apskritai mano prisiminimai labai geri“.

1989 metais Šerkšnėnų pradinė mokykla iš senų patalpų perkelta į lopšelio–darželio „Rugelis“ patalpas. Iš čia jau išleista 16 laidų. Pirmoji, 1989-1990 metų, laida – 17 mokinių. Juos mokė dvi pedagogės: Vida Vaišnorienė ir Augenija Tiškienė. 1991 metais mokyklą baigė jau 20 mokinių, 1992 m. – 25 mokiniai. Vaikų skaičius vis augo – 2000 m. mokyklą baigė 44 mokiniai. Pedagogų skaičius svyravo nuo dviejų iki keturių.

Nuo 1989 m. iki pat šiol mokykloje tebedirba mokytoja, buvusi vedėja A.Tiškienė. Šiuo metu asmuo, atsakingas už vadovavimą mokyklai yra mokytoja Rasa Žemgulienė. Ji šioje mokykloje dirba taip pat nemažai – jau dešimtmetį. Trečius metus mokytojauja pedagogės Vida Tallat-Kelpšienė ir Almantė Žilinskaitė. Šiuo metu mokykloje mokosi 30 mokinių – priešmokyklinė grupė ir dvi jungtinės klasės: I klasės mokiniai mokosi su II klasės mokiniais, o III klasė mokosi kartu su IV.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo Tirkšlių vidurinės mokyklos skyriumi. Nuo 2014 m. sausio 1 d. čia įsteigtas daugiafunkcis centras.

Šaltiniai

  1. Abelkienė G. Šerkšnėnai yra, buvo ir bus // Būdas žemaičių. Antradienio valanda. - 2008. - Liepos 1 d. - Nr. 24. - P. 6 - 7.