Šerkšnėnų kultūros centras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.
Šerkšnėnų kultūros centras
Šerkšnėnų kultūros namų saviveiklininkai, vadovaujami B. Bučiuvienės. Iš kairės pirmoji liaudies dainininkė S. Strigūnienė, 1984 m.
Šerkšnėnų kultūros namų direktorė B. Bučiuvienė ir meno vadovė G. Jomantienė, 1984 m.

ŠERKŠNĖNŲ KULTŪROS CENTRAS yra Šerkšnėnų gyvenvietėje. Nuo 1981 m. vadovavo Birutė Bučiuvienė, meno vadove dirbo Genoveita Jomantienė. Dabar direktorius - Vaidutis Visockas (iki jo -Violeta Bendė). Nuo 2006 m. spalio 1 d. veikia kaip savarankiška biudžetinė įstaiga.

Kultūros centras skirtas užtikrinti Šerkšnėnų seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius, puoselėti krašto tradicijas, organizuoti mėgėjiško ir profesionaliojo meno renginius, rūpintis seniūnijos gyventojų laisvalaikio užimtumu, teikti kultūros paslaugas, savo veikla puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą, kad visi seniūnijos gyventojai galėtų dalyvauti Kultūros centre veikiančiuose mėgėjų meno kolektyvuose pagal savo pomėgius ir gebėjimus.

Šerkšnėnų kultūros centras patalpomis naudojasi patikejimo sutartimi. Jame dirba buvusių Šerkšnėnų ir Žemalės kultūros namų darbuotojai pagal ankstesnes pareigybes. Iš viso kultūros centre yra 7 etatai, dirba 8 darbuotojai.

Šerkšnėnų kultūros centras kasmet organizuoja: Trijų karalių eisena, Vasario 16 –osios minėjimą ir koncertą, renginį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, užgavėnes, velykinius renginius, koncertus motinos dienai, kalėdinius ir naujametinius, įvairių sukakčių renginius, vakarones, renginius vaikams, sportines varžybas, diskotekas. Kasmet organizuojamos tradicinės vasaros šventės „Visi keliai veda į Šerkšnėnus“ ir „Kur gimėm, kur augom, kur žemė šventa“ ( Žemalėje). Daug renginių organizuojame kartu su mokykla, biblioteka, seniūnija, seniūnijos bendruomenės centru, bei Rubikų, Plinkšių ir Žemalės bendruomenėmis.

1957 m. buvo įkurtas Šerkšnėnų klubas-skaitykla. Nuo 1960 m. tapo kultūros namais. 2006 m. Šerkšnėnų kultūros namai reorganizuoti į kultūros centrą, kuriam priklauso ir kitų seniūnijos kaimų kultūros namai.

2009 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-304 patvirtinta šios sudėties Šerkšnėnų kultūros centro taryba: Genovaita Jomantienė, Šerkšnėų kultūros centro meno vadovė; Zita Kasiliauskienė, Šerkšnėnų bendruomenės narė; Asta Kesminienė, Šerkšnėnų bendruomenės narė; Rūta Narmontienė, Rubikų bendruomenės pirmininkė; Alfonsas Šakauskas, Šerkšnėnų seniūnas.

Vadovai

 • Valius Kolbuvas
 • B. Bučiuvienė
 • Violeta Bendė
 • Vaidutis Visockas

Meno saviveiklos kolektyvai

 • Moterų ansamblis (nuo 1981 m.) – vadovė G. Jomantienė
 • Suaugusių ir vaikų duetai – vadovė G. Jomantienė
 • Moterų tercetas - vadovė G. Jomantienė
 • Vaikų ansamblis - vadovė G. Jomantienė
 • Mergaičių sekstetas - vadovė G. Jomantienė
 • Suaugusių drama – aknsčiau buvo vadovė R. Pocienė
 • Vaikų drama - anksčiau buvo vadovė R. Pocienė
 • Vaikų šokių - anksčiau buvo vadovė R. Pocienė
 • Suaugusių ir vaikų skaitovų - anksčiau buvo vadovė R. Pocienė
 • Ritminių šokių – vadovė B. Bučiuvienė
 • Breiko grupė - anksčiau buvo vadovė R. Pocienė

Šaltiniai

 • Miknys K. Kultūra // Būdas žemaičių. - 2004. - Kov. 5.