Juozapas Ramanauskas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Juozapas Ramanauskas

RAMANAUSKAS JUOZAPAS (g. 1856 m. Žiopelių k., Laižuvos valsč. - m. 1933 m. Laižuvoje; palaidotas Laižuvos kapinėse), korespondentas, zakristijonas, draudžaimosios lietuviškos spaudos platintojas.

Mokyklos nelankė, tačiau skaityti ir rašyti mokėjo. 1875-1892 m. tarnavo poeto klebono Antano Vienažindžio zakristijonu, buvo pirmasis klebono pagalbininkas ūkiniuose darbuose ir ypač bažnyčios statyboje. Po A.Vienažindžio mirties trumpam atsisakė zakristijono pareigų, savo name atidarė parduotuvę. Spaudos draudimo metais bendradarbiavo su knygnešiu Reivyčiu, nuo žandarų avilyje slėpė draudžiamą spaudą ir mokėjo baudas už vaikų mokymą lietuviškai savo namuose.

Pasirašinėdamas A. Dagiu ir kitais slapyvardžiais rašė žinutes iš Laižuvos, Viekšnių ir Akmenės laikraščiams „Apšvieta", „Tėvynės sargas" ir „Ūkininkas", kaip įmanydamas kovojo prieš rusų ir lenkų įtaką savo apylinkės mokyklose, bažnyčiose ir viešajame gyvenime. Per I-ąjį pasaulinį karą išgelbėjo du Laižuvos bažnyčios varpus.

Su žmona Uršule susilaukė dviejų vaikų: inžinieriaus Albino Ramanausko (1897-1966) ir mokytojos Julijos Ramanauskaitės (1899-1984).

Šaltiniai

  • Jonas Laurinavičius. A. Vienažindžio zakristijonas // Gimtinė. - 1993 m. - Kovo 1-31. - Nr. 3.
  • Laižuvos istorinė praeitis ir šiandiena, jos žemiečiai // Kraštotyrinis darbas Laižuvos bažnyčioje. - Laižuva, 2002. - P. 10.