Viekšnių biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Viekšnių biblioteka

Vieksniu biblioteka.MKE.2009-08-20.jpg

Seniūnija: Viekšnių seniūnija
Adresas: Viekšniai, Mažeikių g. 24, LT-89493
Telefono Nr.: 8-443-36232
Vadovė: Ona Pačengienė
Dokumentų fondas: 10448 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 450 (2004 m.)
Įkūrimo data: 1922 m.
Šiame pastate biblioteka buvo iki 2009 m. sausio mėn.

VIEKŠNIŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

1922 metais įkurti biblioteką skaityklą iniciatyvos ėmėsi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Jonas Aukštikalnis, progimnazijos direktorius A. Taškūnas bei pačioje mokykloje tvarkęs mokiniams skirtą bibliotekėlę mokytojas J. Žilevičius. Šią idėją materialiai parėmė to meto Viekšnių kooperatyvo pirmininkas A. Šiultė, kuris kooperatyvo patalpose skyrė kambarį bibliotekos skaityklai, nepretenduodamas į nuomos mokestį. Vedėjas J. Žilevičius, vėliau — Z. Perminaitė (išdirbo septynerius metus). Knygų fondo pradžią sudarė miestelio inteligentijos aukos knygomis ir po 12 litų nuo asmens. Visa tai buvo skirta to meto periodikos leidiniams prenumeruoti. Dalis aukų atkeliavo iš JAV gyvenusių buvusių viekšniškių. Bene aktyviausias buvo J. Spingys.

Šis kultūros židinys turėjo išrinkęs tarybą, į kurią įėjo pedagogai Jonas Žilevičius, Jonas Aukštikalnis ir kunigas Tomas Švambarys. Iš moksleivijos - Leonas Skabeika (vėliau poetas), Klemensas Baltutis (vėliau poetas futuristas, pasirašinėjęs slapyvarde Klemensas Dulkė). Gausiai buvo prenumeruojama periodika — beveik visi to meto laikraščiai ir žurnalai, taip pat ir iš JAV, nepaisant jų visuomeninės politinės krypties.

1930 metais skaityklą užgrobė pavasarininkai. 1935 m. skaitykla vėl atgaivinta ir pertvarkyta į biblioteką. Įsikūrė Viekšnių pradžios mokyklos vedėjo B. Tėvelio nuosavo namo (Vytauto g. Nr. 12) antrame aukšte. Vedėja Konstancija Juočerytė-Mockienė. Biblioteka pertvarkyta į valstybinę. Esamą literatūrą imta kataloguoti. Skaitytojai, kaip užstatą, sumoka 5 litus metinį mokestį — šis mokestis tapo akstinu tausoti skaitomą literatūrą, ir knygų fondo naudojimosi laikąs gerokai prailgėjo. Biblioteka sulaukė paramos iš profesoriaus Vaclovo Biržiškos, kuris pastoviai atsiųsdavo naujai išėjusios literatūros.

Nuo 1942 m. bibliotekos vedėju pradėjęs dirbti Klaudijus Gelžinis ėmė organizuoti literatūros vakarus, knygų aptarimus, įkūrė 14 kilnojamųjų bibliotekėlių aplinkiniuose kaimuose, be to karo metais jis išsaugojo beveik visas bibliotekos knygas. 1950 m jam išsikėlus dirbti į Kultūros ministeriją bibliotekų skyrių inspektoriumi, bibliotekoje pradėjo dirbti jauna specialistė Zofija Margienė. Kadangi bibliotekininkė buvo aktyvi saviveiklos mėgėja imta praktikuoti ne tik literatūros vakarus, bet ir tuo metu populiarius literatūrinius teismus.

Vėliau bibliotekininkai: F. Škerbaitė, E. Bernotaitė, A. Mačius, P. Lizdenis, B. Pikevičiūtė. Nuo 1957 m. bibliotekoje dirbo jauna specialistė Zofija Voverytė-Margienė (dirbo iki 1994 m.), kartu su ja nuo 1964 m. dirbo Bronė Ročienė (dirbo iki 2009 m.). Knygų fondas išaugo iki 12000 egz., žymiai padidėjo skaitytojų skaičius. Kadangi pati vedėja buvo aktyvi saviveiklos mėgėja, bibliotekos veikla pasidarė daugiaplanė. Imami praktikuoti ne tik literatūros vakarai, bet ir to meto naujovė — literatūriniai teismai pagal populiariausius grožinės literatūros kūrinius. Bibliotekos vedėjai pasisekė į savo aktyvo gretas įtraukti nemažai pedagogų, medicinos darbuotojų — mokytojus Nijolę Kontutienę, Stasį Ablingį, Mirdzą Mertėnaitę, medicinos felčerę Liudą Pukinskytę ir kitus.

Šiuo metu dirbančios Sniegena Chriščinavičienė (nuo 2009 m.) ir Ona Pačengienė (nuo 1992 m.) ir toliau tęsia bibliotekos tradicijas – bibliotekoje organizuojama daug įvairių renginių. Nuo 2000 m. gegužės 1 d. pertvarkant rajonų ribas Viekšnių filialas iš Akmenės viešosios bibliotekos perkeltas į Mažeikių viešąją biblioteką. 2009 m. sausio mėn. biblioteka perkelta į profesorių Biržiškų gimtąjį namą (Bažnyčios g. 6). Tais pačiais metais bibliotekoje įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas.

1969 m. buvo 16200 egz. spaudinių, 811 skaitytojų, 1971 m. - 15600 egz. spaudinių ir 820 skaitytojų. 1975 m. bibliotekoje 20299 egz. spaudinių, 900 skaitytojų; 1974 metais jiems išduota 22788 egz. spaudinių. 1976 m. fonde 19968 egz. spaudinių, skaitė 970 skaitytojų, jiems išduota 15536 egz. spaudinių.

Viekšnių biblioteka įsikūrusi sename mediniame name. Didžiajame kambaryje yra vaikų ir suaugusiųjų abonementas, kitame — pagalbinis fondas, trečiasis skirtas renginiams. 2000 m. bibliotekoje registruota apie 800 skaitytojų, knygų fondas — maždaug 19 tūkstančių egzempliorių. Kadangi nebegauna naujos literatūros, 2000 m. buvo paskelbta akcija „Dovanokim bibliotekai po vieną naują knygą”.

2002 m. buvo 512 skaitytojų, išduota 15034 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 15335 vnt. spaudinių, 501 skaitytojas; iš viso išduota 15286 vnt. įvairios literatūros. 2009 m. biblioteką aplankė europarlamentaras dr. Eugenijus Maldeikis ir padovanojo leidyklos „Briedis" leidinių ir naują televizorių.

2010 m. sausio mėn. bibliotekoje įkurtas rašančiųjų klubas „Iš širdies" (koordinatorė S. Chriščinavičienė). Į klubo veiklą įsijungė polinkį kurti turintys Viekšnių miestelio gyventojai: Sniegena Chriščinavičienė, Liucija Jagielienė, Teofilis Januškevičius, Izolina Irena Ninaškina, Irena Praspaliauskienė, Leonardas Pušinskas, Algis Voveris, Marija Liebienė [1], [2], [3].

2010 m. Viekšnių bibliotekoje skaitė 450 skaitytojų, jie per metus apsilankė bibliotekoje 6481 kartą, jiems išduota 13882 vnt. spaudinių, fonde buvo 10448 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

2012 m. lapkričio mėn. bibliotekoje surengtas literatūrinis vakaras „Viekšniuose - poezijos ruduo 2012". Renginyje dalyvavo per septyniasdešimt viekšniškių kūrėjų ir poezijos mylėtojų.

Šaltiniai

  1. Plastinina B. Klubas sieks skatinti žmones skaityti poeziją // Santarvė. - 2010. - Sausio 21. - Nr. 8. - P. 7.
  2. Steponytė M. Mokytojas viekšniškiams pristatė savo kūrybą // Santarvė. - 2010. - Gegužės 6. - Nr. 49. - P. 2.
  3. Abelkienė G. Pagavusi savo poezijos paukštę // Būdas žemaičių. - 2010. - Rugpjūčio 27. - Nr. 65. - P. 8.

  • Plastinina Bernarda. Biblioteka žino, ko reikia jos skaitytojams // Santarvė. — 2000. — Lapkr. 16.
  • Virpša K. Iš bibliotekos albumo // Vienybė. — 1967. — Lapkr. 11.
  • Ročienė Bronė. Viekšnių bibliotekai — 70 metų // Vienybė. — 1992. — Kovo 18.
  • Plastinina B. Dovanų - televizorius ir naujos knygos // Santarvė. - Gegužės 9. - Nr. 51. - P. 12.
  • Margienė Z. Viekšnių miesto filialo istorija. 1 dalis. 1922-1986. – Viekšniai, 2007. - P. 3.
  • Margienė Z., Ročienė B., Pačengienė O. Viekšnių miesto filialo istorija. 2 dalis. 1986-2006. – Viekšniai, 2007. - P. 105.
  • Chriščinavičienė S. Poezija domisi gausus būrys viekšniškių // Santarvė. - 2012. - Lapkr. 17. - Nr. 132. - P. 9.

Nuorodos