Rupertas Bortkevičius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Kun. R. Bortkevičiaus antkapinio paminklo įrašas Leckavoje

RUPERTAS BORTKEVIČIUS, Bartkevičius (g. 1817-03-26/04-07 - m. 1889-04-27/05-09 Leckavoje), Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios administratorius (1854-1855 m.), vikaras (1856-1866 m.), Sedos (1866-1876 m.) ir Leckavos (1876-1889 m.) klebonas.

Kilęs iš Kaltinėnų parapijos bajorų. 1829-1834 m. mokėsi Kolainių gimnazijoje. 1840 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1843 m. Paskirtas vikaru į Krakes, o 1852 m. - Krakių kotryniečių vienuolyno kepelionu, iš kur atkeltas į Viekšnius. Čia jis pastatė bokštą, aptinkavo sienas, sutvarkė grindis, apmūrijo šventorių, nugriovė senąją bažnyčią. 1863-04-14(26) Viekšnių bažnyčioje perskaitė sukilėlių manifestą, dėl to iš Pažaislio atsiųsto kunigo vienuolio Vosyliaus buvo paskųstas generalgubernatoriui Kaufmanui už tai, kad klebonas simpatizavęs sukilėliams. Generalgubernatorius įsakė vyskupui Valančiui atimti iš R. Bortkevičiaus Viekšnių kleboniją ir paskirti vikaru; klebonas 1866 m. buvo iškeltas į Sedą. Nuo 1876 m. iki mirties klebonavo Leckavoje.

Palaidotas Leckavos kapinėse. Paminklas - ketaus kryžius akmens pagrinde. Išilginio priekinėje pusėje pritvirtinta ketaus plokštė, joje išlieta: Czionaj ylsas Kunigas / Klebonas Leckawas / Ropertas Bortkiewicz / omziaus 72 m. myre 1880 m. / 27 Balondžya. Skersinio antroje pusėje išlieta: S.P. / EDWARD BORTKIEWICZ / umarł 9 Września 1880 r. Prosi o zdrowas / Marya

Šaltiniai

  • Viekšniai: istorija ir kultūra. Sud. Povilas Šverebas. Žemaičių praeitis, d. 16 - Vilnius, 2013. - 864 p. - P. 315. ISBN 978-609-447-096-7.
  • Valančius M. Pastabos pačiam sau. - Klaipėda, 1929. - P. 63, 70, 91 - 93.
  • Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882 - 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). - K., 1938. - 380 p. - P. 35, 80.
  • Kviklys B. Mūsų Lietuva. - 2-oji (fotogr.) laida. - V., 1992. - T. 4. - P. 428.
  • 1863 - 1864 metai Lietuvoje. - K., 1991. - P. 94, 100