Pikelių biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Pikelių biblioteka

Pikeliu biblioteka.MKE.2009-07-30.jpg

Seniūnija: Židikų seniūnija
Adresas: Pikeliai, Pikelių p-tas, LT-89462
Vadovė: Birutė Želvienė (nuo 1994-10-25)
Dokumentų fondas: 7194 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 175 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1949

PIKELIŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

Nuo 1947 iki 1957 m. rugpjūčio 1 d. Pikeliuose veikė klubas-skaitykla. 1949 m. atidaryta biblioteka tame pačiame pastate su mokykla. Pirmoji klubo-skaityklos darbuotoja Joana Rutnelytė, pirmasis bibliotekos darbuotojas – Vytautas Paulauskas. Klube-skaitykloje iš viso yra dirbę 12 darbuotojų, bibliotekoje – 33. Nuo 1994 m. bibliotekoje dirba Birutė Želvinė. Ji 1980 m. baigė Rietavo žemės ūkio technikumą ir dirbo Pikelių tarybiniame ūkyje. Birutė aktyviai dalyvauja Pikelių bendruomenės veikloje, yra klubo „Atgaja“ narė.

Pirmieji žinomi 1957 m. bibliotekos rodikliai: bibliotekos fondas – 5523 vnt., skaitytojų skaičius – 181, išduota literatūros – 1338 vnt. Pradžioje klubas-skaitykla buvo mokyklos patalpose, vėliau biblioteka buvo įsikūrusi tuometinių kultūros namų palėpėje, dviejuose mažuose kambariukuose. Bendras patalpų plotas – 41 m². 1992 m. biblioteka iš kultūros namų pastato perkelta į buvusio vaikų darželio patalpas. Bibliotekos patalpų plotas – 88 m². 1997 m. atliktas einamasis remontas. Nuo 1994 m. bibliotekoje pildomas neigiamų atsakymų sąsiuvini, kuriame fiksuojamos skaitytojų pageidaujamos bibliotekoje nesančios knygos. 2002 m. buvo 160 skaitytojų, jiems išduota 6524 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 6825 vnt. spaudinių, 198 skaitytojai; iš viso išduota 6742 vnt. įvairios literatūros.

2010 m. biblioteka perkelta į Pikelių pagrindinės mokyklos pastatą, patalpų plotas – 68 m². 2010 m. bibliotekoje skaitė 175 skaitytojai, jie apsilankė bibliotekoje 2705 kartus, jiems išduota 6000 vnt. knygų ir periodinių leidinių, bibliotekos fonde buvo 7194 vnt. dokumentų.

Bibliotekoje yra abėcėlinis ir sisteminis katalogai, sisteminė straipsnių kartoteka (iki 1999 m. vadinosi universalioji straipsnių kartoteka), teminė kartoteka 2-4 klasių mokinimas ir kraštotyros kartoteka. Katalogai, straipsnių kartoteka ir informacinis fondas pagal univrsaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK) pradėti tvarkyti 1992 m. ir baigti tvarkyti 1995 m.

Knygų fondas ir skaitytojai

1957 m. buvo 5523, 1960 m. - 6692, 1966 m. - 5743, 1970 m. - 6946, 1975 m. - 7644, 1980 m. - 14503, 1985 m. - 15780, 1990 m. - 15714, 1995 m. - 6088, 2000 m. - 6426, 2005 m. - 6868 egz. spaudinių. Didžiausias bibliotekos fondas buvo 1991 m. - 16079 egz., tačiau po metų nurašytas ir pats didžiausias bibliotekos istorijoje spaudinių kiekis - 9233 egz. Nė vieno dokumento nebuvo nurašyta tik 2002 m. Mažiausias dokumentų fondas buvo pirmaisiais bibliotekos veiklos metais. Bibliotekos informaciniame fonde 1996 m. buvo 58, 2000 m. - 70, 2005 m. - 81, 2007 m. - 89 enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.

Skaitytojų skaičius: 1957 m. - 181, 1960 m. - 474, 1964 m. 656, iš jų 119 buvo kilnojamose bibliotekėlėse, 1970 m. - 501, 1975 m. - 300, 1980 m. - 835, 1985 m. - 706, 1990 m. - 800 (ių jų vaikų - 119), 1995 m. - 397 (153), 2000 m. - 400 (140), 2005 m. - 200 (70), 2007 m. - 201 (48). 2002 m. užfiksuotas mažiausias vartotojų skaičius - tik 160, kadangi buvo įvestas mokamas skaitytojo bilietas. 1995 m. buvo 3, 2000 m. - 7, 2007 m. - 4 knygnešiai, kurie nešė į namus knygas negalintiems ateiti jų pasiimti į biblioteką. 1995 m. biblioteka aptarnavo 5, 2000 m. - 8, 2005 m. - 7, 2007 m. - 4 neįgalius ir senyvo amžiaus vartotojus.

Išduota įvairių spaudinių: 1957 m. - 1338, 1960 m. - 3612, 1964 m. - 2216, 1970 m. - 8059, 1975 m. - 5000, 1980 m. - 17968, 1985 m. - 12776, 1990 m. - 15347, 1995 m. - 8299, 2000 m. - 8458, 2005 m. - 6711, 2007 m. - 6723 egz.

1989 m. biblioteka gavo 893, 1995 m. - 186, 2000 m. - 101, 2005 m. - 190, 2007 m. - 239 egz. naujų spaudinių.

Prenumeravo periodinių leidinių: 1996 m. - 8, 1997-1998 m. - 14, 2000 m. - 12, 2005 m. - 8 pavadinimų. Suauguiems vartotojams buvo prenumeruojami žurnalai „Mano namai", „Laima", „Edita", „Žmonės", laikraščiai „Lietuvos rytas", „santarvė", „Būdas žemaičių".

Kraštotyra

Bibliotekoje kaupiamas ir tvarkomas kraštotyros fondas, renkama medžiaga ir rašomi kraštotyros darbai, nuo 1990 m pildoma kraštotyros kartoteka. 1986 m. Valstybinė tarpžinybinė bibliotekų komisija priėmė nutarimą „Dėl kraštotyros darbo įvairių žinybų bibliotekose gerinimo". Todėl biblioteka ėmėsi plėtoti kraštotyrinę veiklą. Buvo renkama medžiaga iš laikraščių apie Pikelių tarybinį ūkį ir darbo pirmūnus, bibliotekos istoriją. 19961997 m. kraštotyros fonde buvo 9 spausdinti leidiniai ir 6 aplankai, 2007 m. - jau 29 spausdinti leidiniai ir 14 aplankų.

Kraštotyros fonde yra tokie spausdinti leidiniai, kaip: „Mažeikių rajono gyvūnijos atlasas“, K. Račkausko „Gimtinė“ (Bibliografinė rodyklė), Č. Kudabos „Kalvotoji Žemaitija“, „Mažeikiai (praeitis, dabartis ir perspektyvos)“, „Žemaičių žemė“, J. Strazdausko nuotraukų albumas „Mažeikių kraštas“, „Mažeikių krašto gamta“, „Profesorė Vyda Kęsgailaitė-Ragulskienė“, rašytojo L. Inio knygos.

Kraštotyros fonde yra šie aplankai: „Istorinė medžiaga apie Pikelius“ (1986 m.), „Pikeliai spaudoje. 1981-1990“ (1991 m.), I. Atkočaitienės „Mano jaunystė buvo laiminga. B. Kneitienės atsiminimai“ (1996), „Knygnešys Kazimieras Ercupas“ (1996 m.), A. Vilko „Kraštotyrinės ekspedicijos medžiaga“ (1996), „Pirmoji lietuviška knygelė“ (pranešimai, skaityti mokslinėje konferencijoje „Pirmoji lietuviška knyga“, skirtoje pirmosios lietuviškos knygos 450-ies metų sukakčiai paminėti) (1996 m.), I. Atkočaitienės „Pikelių mokyklos istorija“ (1998), I. Atkočaitienės „Pikelių mokykla 1955-1997 metais“ (1998), „Apie Pikelių kaimo žydus“ (2003), „Pikelių gyvenvietės gražiausiai tvarkomos sodybos“ (2004), „Ritinės dvaro istorija“ (2004), „Pikelių gyvenvietės pavyzdinės sodybos“ (2004 m.), „Ritinės pradinės mokyklos istorija“ (2005), „Juodeikėlių pradinė mokykla“ (2006 m.), I. Atkočaitienės, B. Želvienės „Pikelių bibliotekos istorija. 1947-2007 m.“ Z. Čekauskaitės ir D. Nicienės parengta „Pikelių bibliotekos istorija (1949-1986)“ saugoma Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijos skyriuje.

Renginiai

1987 m. pab. organizuota popietė „Biblioteka ir jos veikla", 1990 m. - literatūrinis vakaras „Poezija Lietuvos praeity", perskaitytos įvairios bibliografinės apžvalgos. 1991 m. iš viso organizuota 20 renginių, iš jų 11 vaikams. Toliau biblioteka kasmet rengė bibliografines apžvalgas, parodas, teminius vakarus, įvairius renginius vaikams, moksleiviams ir kt.

Bibliotekoje lankėsi rašytojas Jonas Mačiukevičius, poetė Sofija Šviesaitė, tautodailininkė Sniegena Chriščinavičienė. Renginius organizuoti padeda mokytojos V. Mažonienė, V. Priedininkienė, E. Pocevičienė, R. Songailienė.

Vedėjai

 • Vytautas Paulauskas, 194911-15 - 1950
 • Fricas Labrencas, 1950-08-01 - 1951-11-15, 1952 - 1952-05-15
 • Klemas Petkevičius, 1951-11-15 - 1952-02-15, 1952 - 1955-01-21
 • Vaclovas Stančius, 1955-02-01 - 1956-09-01
 • Viktorija Šiaulienė, 1956-09-01 - 1959-01-06
 • Olga Zita Kalakauskaitė, 1959-01-06 - 1960-08-15
 • Genovaitė Mitkutė, 1960-08-15 - 1962-12-15
 • Janina Vanagaitė, 1962-12-15 - 1963-07-15
 • Birutė Augustauskaitė, 1963-07-15 - 1964-08-01
 • Stanislovas Rapalas, 1964-08-01 - 1965-04-10
 • Adelė Alšauskienė, 1965-04-10 - 1965-11-01
 • Valerija Tvakrūnienė, 1965-11-01 - 1966-02-08
 • Zinaida Songailaitė, 1966-02-08 - 1966-09-18
 • Algimantas Šimanauskas, 1966 -09-15 - 1967-09-10
 • Laimutė Marija Sabutienė, 1967-09-05 - 1969-09-12
 • Juzė Lupeikienė, 1968-02-02 - 1968-08-16 (laikinai)
 • Regina Daščiorienė-Šumskienė, 1969-09-08 - 1974-10-15
 • Danutė Vareikaitė, 1973-09-10 - 1974-01-01 (laikinai)
 • Stefanija Nicienė, 1974-02-11 - 1975-02-26
 • Regina Intienė, 1975-03-18 - 1978-01-10
 • Eugenija Vaičiūtė, 1978-01-02 - 1978-08-01
 • Irena Kesminaitė-Lenkauskienė, 1978-07-24 - 1979-02-06
 • Julijana Kučinskienė, 1979-02-01 - 1980-01-17
 • Vida Toliautienė, 1980-02-05 - 1980-04-11
 • Aleftina Mironova, 1980-04-16 - 1980-12-01
 • Paulius Algis Miliauskas, 1981-01-01 - 1982-05-14
 • Genovaitė Kniukštienė, 1982-05-17 - 1983-11-15
 • Dalia Rušinskaitė-Nicienė, 1983-11-21 - 1993-12-29
 • Romana Kensminienė, 1986-10-15 - 1986-12-01 (laikinai)
 • Regina Božonienė, 1987-04-09 - 1988-01-28 (laikinai)
 • Kunigunda Rudminienė, 1993-12-21 - 1994-10-25
 • Birutė Želvienė, nuo 1994-10-25

Šaltiniai

 • Čekauskaitė Z., Nicienė D. Pikelių bibliotekos istorija (1949-1986). – Mažeikiai, 1986.
 • Atkočaitienė I., Želvienė B. Pikelių bibliotekos istorija. 1947-2007 m. – Mažeikiai, 2008. – 58 p.