Pikelių apylinkė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

PIKELIŲ APYLINKĖ, Pikelių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945-01-26 - 1963-01-12). Centras - Pikeliai.

Mažeikių apskrities Pikelių apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto veikla atkurta 1945 m. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1945-01-26 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ ir priklausė Mažeikių apskričiai. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1950-06-20 įsaku „Dėl Lietuvos TSR administracinio ir teritorinio padalijimo“ panaikinus apskritis ir valsčius bei sukūrus rajonus, Pikelių apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas buvo priskirtas Mažeikių rajonui.

1948 m. į kolūkių organizavimo ir kitų kampanijų darbą įsijungė kultūros švietimo įstaigų darbuotojai Klemas Petkevičius, Vytautas Paulauskas, Aleksas Jurkonis, mietselio komjaunimo organizacijos sekretorius Eduardas Kneita, Feliksas Paulauskas. 1949 m. Pikelių apyl. susikūrė „Laisvės" kolūkis (pirmininkas Kazimieras Švažas). Juodeikių ir Padarbų kaimų valstiečiai įstojo į „Tarybinės varpos", Ritinės - „Tarybinės Žemaitijos", Palūšės, Čekiškės, Kuodžių k. - „Tarybinio pavasario" kolūkį. 1953 m. kolūkiai sustambinti ir pavadinti Čiapajevo ir „Gegužės Pirmosios". 1960 m. vietoj jų susikūrė Pikelių tarybinis ūkis, turėjęs 6636 ha žemės ir buvo vienas iš stambiausių Mažeikių rajone.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1963-01-12 įsaku „Dėl Lietuvos TSR apylinkių sustambinimo“ likvidavus Pikelių apylinkę, šios apylinkės vykdomasis komitetas savo veiklą baigė.

Pirmininkai

  • Antanas Keturvytis