Krakių biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Krakių biblioteka
Krakiu biblioteka.MKE.2008-08-01.jpg
Šiose patalpose biblioteka buvo 1991-2009 m.
Seniūnija: Mažeikių apylinkės seniūnija
Adresas: Krakiai, Mažeikių p-tas, LT-89237
Vadovė: Dalia Vaitkuvienė
Dokumentų fondas: 5347 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 135 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1951 m.

KRAKIŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

1947 m. Krakiuose įsteigtas klubas-skaitykla. Fonde buvo 69 knygos. 1951 m. Krakių-Milių klube-skaitykloje buvo 630 egz. knygų, iš jų 400 egz. perduota naujai įsteigtai Krakių-Milių bibliotekai, kuri vėliau pavadinta Krakių biblioteka. Bibliotekai skirtos patalpos Krakių (Paulenkos) malūne. Pradiniame fonde buvo 400 vnt. knygų. Pirmoji bibliotekos darbuotoja Otilija Šultaitė-Šlaustienė, 1950-1951 m. dirbusi Milių klubo-skaityklos vedėja. Ji apipavidalino knygų fondus, padarė sisteminį ir abėcėlinį katalogus, taip pat rengė poilsio vakarus, knygų aptarimus, literatūrinius vakarus, todėl 1951 m. lapkričio 2 d. Mažeikių rajono kultūros-švietimo darbo skyriaus vedėjo įsakymu jai buvo pareikštas viešas pagyrimas su įrašymu į darbo knygelę. Tuo metu bibliotekos skaitytojų skaičius nuo 20 išaugo iki 120. 1952 m. O. Šultaitę-Šlaustienę pakeitė Joana Butkutė. 1991 m. biblioteka perkelta į naujas patalpas buv. mokykloje; patalpų plotas - 120m². Tais pat metais pradėta fondų perinventorinimas ir perklasifikavimas pagal UDK klasifikaciją. 2002 m. buvo 113 skaitytojų, jiems išduota 5548 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 6029 vt. įvairių spaudinių, 155 skaitytojai; išduota 6521 vnt. įvairios literatūros.

Nuo 2009 m. įsikūrė Krakių pagrindinės mokyklos pastate. 2010 m. įrengtas Viešosios interneto prieigos taškas. Nuo 1994 m. bibliotekoje dirba Dalia Vaitkuvienė. 2010 m. bibliotekos fonde buvo 5347 vnt. spaudinių, skaitė 135 skaitytojai, per metus jie apsilankė 2415 kartus, jiems išduota 4734 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

Knygų fondas ir skaitytojai

1951 m. bibliotekoje buvo 400, 1955 m. - 3111, 1960 m. - 4680, 1965 m. - 6391, 1970 m. - 7903, 1975 m. - 7905, 1980 m. - 9820, 1985 m. - 11841, 1991 m. - 12610 egz. įvairių spaudinių. 1980 m. gauta 918, iš jų 180 vaikams, 1985 m. - 628 (34), 1990 m. - 537 (14) egz. naujų spaudinių. 1978 m. buvo nurašyta 1493, 1986 m. - 1011, 1990 m. - 577, 1991 m. - 160 egz. knygų.

1955 m. buvo 156 skaitytojai, iš jų 56 vaikai, 1960 m. - 144 (46), 1965 m. - 470 (130), 1970 m. - 475 (124), 1975 m. - 481 (122), 1980 m. - 506 (98), 1985 m. - 504 (96), 1991 m. - 512 (84).

Išduotą įvairių spaudinių: 1955 m. - 693, 1960 m. - 475, 1965 m. - 7220, 1970 m. - 8306, 1975 m. - 7992, 1980 m. - 10406, 1985 m. - 7555, 1990 m. - 11950, 1991 m - 11210 egz. 1977-1987 m. vidutiniškai vienam skaitytojui išduota 16,8-17,4 vnt. spaudinių.

Kraštotyra

Renkama medžiaga bibliotekos istorijai, užrašyti tremtinių atsiminimai, gyventojų prisiminimai (Alfonso Virkučio, Prano Paplausko, Bronės Baltutytės-Kuodienės) apie buvusias mokyklų bibliotekėles, surinkta medžiaga apie Milių kaimą, buvusį „Lenino keliu" kolūkį, „Krakių bibliotekininkai".

Renginiai

Kartu su mokykla ruošia įvairius renginiuus, kaip Vasario 16-osios, Gedulo ir Vilties dienos ir kitoms progoms pažymėti.

Vedėjai

 • Otilija Šultaitė-Šlaustienė, 1951-1952 m.
 • Joana Butkutė, 1952-1953 m.
 • Zuzana Lukošiūtė, 1954-1955 m.
 • Juozas Perminas, 1955 m.
 • Rožė Rimkutė, 1955-1958 m.
 • Domas Juočnskas, 1959 m.
 • Algimantas Gricius, 1959 m.
 • Ona Juočinskienė, 1960 m.
 • Eufemija Kestytė, 1960-1961 m.
 • Danutė Liaučiutė, 1962-1964 m.
 • Konstancija Jonušaitė, 1965-1975 m.
 • Ona Bertašienė, 1975 m.
 • Aldona Aldona, 1975-1985 m.
 • Aldona Šarkauskaitė, 1985-1986 m.
 • Stanislovas Knabikas, 1986-1994 m.
 • Dalia Vaitkuvienė, nuo 1994 m.

Šaltiniai

 • Andriulienė A. Trumpa Krakių bibliotekos istorija. - 1977.
 • Knabikas S., Bajarūnienė J. Krakių bibliotekos knygų fondo istorija ir nūdiena. – Mažeikiai, 1992. - 43 p.
 • Knabikas S. Pažįstu savo skaitytojus // Pergalės vėliava (Mažeikiai). - 1987. - Bal. 21.

Plastinina B. Skaitytojui dėkingi // Pergalės vėliava. - 1985. - Rugs. 7.

 • Pučkorius J. Bibliotekoje įdomu // Pergalės vėliava. - 1987. - Gruod. 3.
 • Radzys D. Susitikimas bibliotekoje // Prgalės vėliava. - 1986. - Lapkr. 20.