Jaunųjų ūkininkų rateliai

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIAI.

Mažeikių apskrityje jau 1931 m. įsteigti keturi pirmieji jaunųjų ūkininkų rateliai. 1937 m. pradžioje Mažeikių apskrityje veikė 30 jaunųjų ūkininkų ratelių, kuriuose buvo 715 narių ir 44 nariai rėmėjai. 1936 m. apskrities jaunieji ūkininkai išaugino gyvulių, paukščių ir įvairių augalų už 7293 Lt, surengė 218 susirinkimų, 141 valdybos posėdį, 44 pramoginius renginius, 22 ekskursijas, 26 įvairius kursus. Ratelių nariai perskiatė 418 referatų, vykdė 23 konkursus. rateliuose buvo 4243 egz. knygų. Penki rateliai turi savo seklyčias, 2 medelynus, 1 skaityklą, 1 inspektą, 1 leidžia laikraštėlį [1].

1940 m. apksrityje jau veikė 45 rateliai (1030 narių), kurie savo knygynėliuose turėjo 5076 egz. knygų. Ratelių nariai pasodino 18127 medelių, padarė 860 žaginių, surengė 11 parodų, kuriose dalyvavo 41 ratelis, surengė 16 ekskursijų į įvairias Lietuvos vietas, išaugino 51 tūkst. kg daržovių ir 1630 vnt. gyvulių ir paukščių [2]. Visų ratelių instruktorius keletą metų buvo apskrities agronomas K. Liaugaudas.

Kiti straipsniai

Šaltiniai

  1. Jaunasis ūkininkas. - 1937. - Nr. 4.
  2. Lietuvos aidas. - 1940. - Nr. 110.