Krakių jaunųjų ūkininkų ratelis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.
Krakių jaunųjų ūkininkų ratelis

KRAKIŲ JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIS. 1938-11-15 visuotiniame Krakių pradinės mokyklos tėvų susirinkime buvo nutarta kreiptis į Mažeikių apskrities jaunųjų ūkininkų ratelių vadovą dėl Krakių jaunųjų ūkininkų ratelio įsteigimo. Šiam rateliui sutiko vadovauti Krakių pradinės mokyklos vedėjas. Šis ratelis įkurtas 1939-01-26 Krakių pradinės mokyklos tėvų komiteto pastangomis prie Krakių pradinės mokyklos (registracijo Nr.1097). Ratelio vadovu paskirtas J.Butkus, vėliau buvo A. Zapkus 1940-09-30 - 1941-10-20, H.Beresnavičius 1941-10-20 – 1942-01-26, J.Virkutis 1942-01-26 – 1944 m., valdybos pirmininku – A.Raustys (1942 m. – V.Magalikas), sekretore F.Virkutytė (1942 m. – St.Rimkutė), kasininku – J.Kulvinskas ir globos taryba iš M.Margaliko, A.Zubino, M.Žilinsko. Į ratelį įstojo 25 nariai (17 berniukų ir 8 mergaitės); metų pabaigoje buvo 26 (17 berniukų, 9 mergaitės); pagal amžių: iki 15 metų - 19 (12 berniukų, 7 mergaitės), virš 15 metų – 7 (5 berniukai, 2 mergaitės); 1940 m. į stojo 6 nauji nariai. 1941 m. buvo 26, 1942 m. - 15 narių (9 berniukai, 6 mergaitės); pagal amžių: iki 15 metų – 7 (4 berniukai, 3 margaitės); virš 15 metų – 8 (5 berniukai, 3 mergaitės). Įstojimo nario mokestis 1939 m. buvo 0.1 Lt, 1940 m. – 0.09 rub, 1942 m. – 10 Pfg.

Mažeikių apskr. žemė ūkio specialistų tarnybinio pasitarimo 1940-01-09 nutarimu Krakių jaunųjų ūkininkų rateliui prižiūrėti buvo paskirtas Mažeikių rajono agronamas J.Gaidamavičius. 1939 m. ratelyje įvyko 2 valdybos posėdžiai, 6 visuotiniai susirinkimai, 1 vakaronė, 7 paskaitos (1 skaitė žemės ūkio specialistai, 6 - ratelio vadovas), 3 ekskursijos (į Kauną dalyvavo 8, į Viekšnius – 23, į Mažeikius – 12 narių).

1940 m. ratelyje įvyko 2 valdybos posėdžiai, 4 visuotiniai susirinkimai, 1 vakaronė, 7 paskaitos (3 skaitė žemės ūkio specialistai, 4 – ratelio vadovas), 3 ekskursijos (į Kauną dalyvavo 5, į Mažeikius -12, į Viekšnius – 25 nariai. 1942 m. buvo 2 valdybos posėdžiai, 10 visuotinių susirinkimų, 1 vakaronė, 1 minėjimas, 9 paskaitos (3 skaitė žemės ūkio specialistai, 6 – ratelio vadovas).

Ratelyje buvo rengiami įvairūs kursai: 1939 07 22 medelių akuliavimo kursuose dalyvavo 14 narių, be to, 12 narių pasidarė kompostą. 1940 05 05 gamybiniuose kursuose dalyvo 29 klausytojai. 1940 m. bekonų skerdimo kursus lankė 20 klausytojų, iš jų 12 buvo ratelio nariai. 1942 m. buvo surengti 3 gamybiniai kurseliai, kuriuose dalyvavo 20 žmonių. Taip pat ratelio nariai 1940 m. atliko bandymus su runkeliais, 1942 m. 5 nariai rinko vaistažoles, 10 gamino kompostą.

1939 m. ratelio nariai 5,8 arų plote augino įvairias kultūras, kurių bendras derlius siekė 2202 kg (gamybos vertė 414 Lt, išlaidos 133 Lt). 1940 m. 4 arų plote išaugino 800 kg daržo kultūrų ir 17 kalakutų (visos produkcijos vertė 399,6, išlaidos 160,2 rub.). 11 ratelio narių išaugino 8647 kg cukrinių runkelių, už kuriuos gavo 570 litų. Visas šis derlius buvo patalpintas į vieną vagoną ir išsiųstas Pavenčių cukraus fabrikui. 1942 m. žėmės ūkio kultūras augino 18,30 arų plore, gavo 3000 kg, taip pat išaugino 15 ančių, 3 veršelius (visos produkcijos vertė 380,40, išlaidos 136,90 reichsmarkės). Taip pat ratelio nariai savo gamybos produktus eksponuodavo žemės ūkio parodėlėse ir neretai buvo premijuojami. 1939 m. parodėlėje dalyvavo 8 nariai (gavo 21 Lt premijos), 1940 m. – 3 (gavo 32 rub.), 1942 m. – 7 nariai (gavo 31 reichsmarkę).

Lėšų turėjo nedaug. 1939 12 31 jų buvo 75,55 Lt, 1942 12 31 – 11,50 reichsmarkės. Be to, kasmet iš Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos gaudavo pašalpą: 1940 m. – 20 Lt, 1942 m. – 15, 1943 m. – 20 reichsmarkių. 1944 m. ratelio vadovui J.Virkučiui išmokėta 70 reichsmarkių už darbą su jaunaisiais ūkininkais ir kompensacija kelionės išlaidoms padengti. Patys ratelio nariai taip pat aukodavo lėšas kitiems tikslams. 1939 m. 10 litų aukavo Ginklų fondui, 1940 m. 5 litus - akcijai „Dovanos vilniečiams”. Ratelis turėjo seklyčią, mokomąjį daržą (apynyną), 15 knygų (už 15 Lt; 1942 m. iš viso turėjo 21 vnt. įvairaus turto už 5,41 reichsmarkę. Krakių jaunųjų ūkininkų ratelis uždarytas 1944 m. pavasarį.

Šaltiniai

  • Lietuvos valstybinis archyvas: F. 1592, ap. 1, b. 18, l. 179, 181, 183, 185, 190, 193; b. 80 l. 5, 84, 127, 274, 447, 583, 753; b. 81, l. 572; b. 84, l. 18, 51-52, 132, 212, 294, 429; b. 85, l. 41, 54; b. 89, l. 1; b. 95, l. 841; b. 98, l. 48, 146, 273, 298, 325; b. 100, l. 533, 545; b. 103, l. 68.
  • Nauji JŪR. – Jaunasis ūkininkas, 1939 04 06, Nr. 13, p. 202.
  • Jaunasis ūkininkas, 1939 06 08, Nr.18, p.277.
  • Jaunasis ūkininkas, 1940 02 08, Nr. 5, p. 66.
  • Volka B. JŪR nariai išaugino vagoną cukrinių runkelių. – Jaunasis ūkininkas, 1940 10 31, Nr. 32.