Gylys Eugenijus

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

GYLYS EUGENIJUS (g. 1898-06-15 Derkinčių k., Mosėdžio valsč., Kretingos apskr.), Mažeikių apskrities valdybos narys.

Pradžios mokslą ėjo Sedos pradžios mokykloje (dabar Vytauto Mačernio gimnazija), o aukštesnįjį - Telšių ir Vilniaus gimnazijose. Vokiečių okupacijos metu apylinkės jaunimo tarpe skiepijo lietuvišką dvasią, ruošė viešus ir šeimyninius vakarus - spektaklius.

1919 m. pr. įstojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu, vėliau į karo mokyklą, tačiau dėl ligos jos nebaigė ir išėjo į atsargą. Toliau mokytojavo pradžios ir vidurinėje mokykloje. 1929-1931 dirbo kūno kultūros mokytoju Mažeikių Mažeikių gimnazijoje.

1927 m. lapkričio 1 d. išrinktas Mažeikių apskrities valdybos nariu, o sudarant naujas vietos savivaldybes 1929 m. gruodžio 19 d. vėl perrinktas į tas pačias pareigas. Be tiesioginio darbo, dirbo įvairiose organizacijose, draugijose ir koperacijose organizacinį darbą.

Šaltiniai

  • Savivaldybė. - Kaunas, 1930. - Nr. 10. - P. 28.