Antanas Vanagaitis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

VANAGAITIS ANTANAS (1890-05-19 Valių k., Bubelių valsč., Šakių apskr. – 1949-03-10 Gulfporte, MI, palaidotas Čikagoje, JAV), vargonininkas, chorvedys, kompozitorius, aktorius, visuomenininkas.

Baigęs Šakių dviklasę rusų mokyklą, pas vargonininką Juozą Sodaitį išmoko vargonuoti. 1905 m. buvo įsitraukęs į revoliucinę veiklą, 1907–1910 m. vargonininkavo įvairiose Lietuvos parapijose. 1911–1912 m. lankė vasaros Juozo Naujalio vargonininkų kursus Kaune, įstojo į Vargonininkų sąjungą ir buvo išrinktas į Centro valdybą. Iš Paežerėlio 1913 m. persikėlė į Laižuvą pas Juozą Tumą-Vaižgantą vargonininkauti, tvarkė parapijos skaityklą, suorganizavo chorą, mokė giesmių ir lietuviškų dainų, koncertavo. Bet neilgai trukus išvažiavo į Vabalninką ir vargonininkavo pas kunigą Vladą Mironą. 1914 m. su klebonu persikėlė į Daugus. Čia subūrė chorą ir 1915 m. vasarą surengė tris vakarus – koncertus.

Šaltiniai

  • Laižuvos istorinė praeitis ir šiandiena, jos žemiečiai // Kraštotyrinis darbas Laižuvos bažnyčioje. - Laižuva, 2002. - P. 9-10.