Antanas Kiela

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Kunigo Antano Kielos kapas Tirkšlių kapinėse

KIELA ANTANAS (g. 1899 m. Pavašuokiuose, Raguvos valsč. – m. 1983, palaidotas Tirkšlių kapinėse), kunigas, Garbės kanauninkas.

1937–1939 m. rūpinosi sudegusios Tirkšlių bažnyčios statyba. Tai nurodoma prie bažnyčios poritvirtintoje informacinėje lentoje. 1937-03-13 bendrovėje „Spindulys" užsakė atspausdinti 5000 egz. aukų rinkimo atvirukų su naujosios Tirkšlių bažnyčios projektu. Kurį laiką dirbo dėstytoju Telšių kunigų seminarijoje. 1946-1948 m. slapta kunigavo Kėdainių ir Šakių r. bažnyčiose, 1948-1950 m. slapstėsi Šakių r. 1950 m. areštuotas ir nuteistas 10 m. lagerio. Kalėjo Irkutsko srt. (Rusija). Į Lietuvą grįžo 1955 m.