Židikų koplyčia

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Židikų koplyčia 2006 m. (su senąja "Angelo su trimitu" skulptūra)
Židikų koplyčia 2016 m. (su naująja "Angelo su trimitu" skulptūra)

ŽIDIKŲ ŠV. ONOS KOPLYČIA, Židikų miestelio kapinėse esanti koplyčia, kurioje yra palaidota rašytoja Marija Pečkauskaitė.

Istorija

Koplyčia buvo pastatyta 1940-1941 m. tuomečio kunigo Vaclovo Martinkaus rūpesčiu. Projekto autorius architektas Jonas Mulokas. 1974 m. koplyčią rekonstravo Vytautas Landsbergis-Žemkalnis.

2002 m. kreiptasi į LR Vyriausybę lėšų Šatrijos Raganos koplyčios restauracijai. Kultūros ministerija tam nusprendė skirti 200 tūkst. litų. 2003 m. jau vyko restauravimo darbai: buvo permūryti ir iš naujo skarda apdengti koplyčios bokšteliai, pataisyti suirę sienų mūro plotai, naujomis keraminėmis čerpėmis perdengtas stogas, išakijusios plytos pakeistos pilnavidurėmis, įrengta nauja vandens nuvedimo sistema, plotas aplink koplyčią išklotas betoninėmis trinkelėmis, užsandarinti langai, koplyčios viduje perdažyti pažeisto tinko plotai. Šatrijos Raganos kriptoje pertinkuotos sienos, įrengta grindų ir sienų hidroizoliacija, padaryta granito plokščių grindų danga. Tokiomis pat plokštėmis išklotas ir plotas po antkapiniu paminklu.

2004 m. darbai vyko toliau: restauravimo darbus vykdęs skulptorius Arūnas Sakalauskas sukūrė balto marmuro M. Pečkauskaitės skulptūrą, kuri papuošė koplyčios vidų, taip pat pastatytas naujas altorius, uždėta nauja rašytojos kapo plokštė, taipogi uždėtas antkapis ant Šatrijos Raganos sesers Sofijos kapo, esančio šalia koplyčios. Tais pačiais metais kovo 6 d. minint 127-ąsias rašytojos gimimo metines, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ iškilmingai pašventino atnaujintą koplyčią.[1].

2008 m. koplyčią puošusi "Angelo su trimitu" skulptūra, neatlaikiusi laiko tėkmės, nukrito. 2012 m. liepos 26 d. prieš šv. Onos atlaidus ant koplyčios atstatyta "Angelo su trimitu" skulptūra, sukurta tautodailininko Antano Murausko. Skulptūrą šv. Onos atlaidų metu 2012 m. liepos 29 d. pašventino tuometinis Židikų parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius.[2]

Koplyčioje kiekvienais metais per Vėlines ir Visų Šventųjų dieną yra aukojamos Šv. Mišios.

Šv. Onos atlaidai

Šv. Onos atlaidai Židikuose 2016 m.

Židikai jau nuo senų laikų garsėjo čia vykstančiais Šv. Onos, Mergelės Marijos Motinos, atlaidais. Šie atlaidai vyksta kiekvienais metais paskutinį liepos sekmadienį. Atlaidų metu yra aukojamos dvejos Šv. Mišios - pirmąsias 10 val. Židikų bažnyčioje aukoja Židikų parapijos klebonas, o pagrindinės Sumos Šv. Mišios visados vyksta 12 val. šalia Židikų koplyčios, Šv. Mišias aukoja kunigas svečias.

Kiekvienais metais į atlaidus atvyksta vis kitas kunigas svečias. Pagrindines Šv. Mišias šalia koplyčios yra celebravęs ir Telšių vyskupas Jonas Boruta (2004 m.). 2005 m. buvo pakviestas kun. Vytautas Tamašauskas, 2006 m. kun Juozas Deveikis, 2007 m. kan. Petras Smilgys, 2008 m. kan. Rimantas Gudlinkis, 2009 m. kun. Vytautas Tamašauskas, 2010 m. prel. Juozas Šiurys ir kun. M. Ramanauskas, 2011 m. prel. J. Šiurys, 2012 m. kan. Andriejus Sabaliauskas, 2013 m. kun. Olijandras Jurevičius, 2014 m. kan. Andriejus Sabaliauskas, 2015 m. prel. Juozas Šiurys, 2016 m. kan. Andriejus Sabaliauskas, 2017 m. g. kan. Vytautas Petrauskas., 2018 m. g. kan. Boleslovas Jonauskas, 2019 m. kan. Vygintas Gudeliūnas, 2020 m. kun. Saulius Stumbra.

Į Šv. Onos atlaidus kiekvienais metais suvažiuoja didelis būrys žmonių. Atvyksta ne tik židikiškiai, bet ir seniau čia gyvenę žmonės, tikintieji, žmonės, kurių artimieji yra palaidoti Židikuose. Atvažiuoja ir gausus burys svečių iš Latvijos.

Prieš 2011 m. šv. Onos atlaidus Židikuose Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ suteikė Židikų koplyčiai šv. Onos titulą.

2021 m. šv. Onos atlaidai Židikuose vyko liepos 25 d. Šv. Mišias aukojo Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras kun. Darius Vazinskas.

Šaltiniai

  1. Kazys Misius. Iš Židikų dvaro ir miestelio praeities. Kn. Židikai. - Mažeikiai, 2008. - 182 p. - P. 28. ISBN 978-9955-911-01-2.
  2. http://www.santarve.lt/aktualijos/seniunijoje/i-zidikus-sugrizo-angelas/