Antanas Jakobas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
23:28, 30 lapkričio 2013 versija, sukurta MKE-Robotas (Aptarimas | indėlis) (MKE-Robotas pervadino puslapį Jakobas Antanas į Antanas Jakobas: vp)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search

JAKOBAS ANTANAS (g. 1897-10-07 Laižuvoje), teisininkas, advokatas.

1920-10-29 - 1925-04-23 tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir iš jos išėjo į atsargą kapitono laipsniu (suteiktas 1923-05-18). Tarnaudamas kariuomenėje, Lietuvos universitete studijavo teisę ir ją baigė 1924 m. Kurį laiką dirbo Vidaus reikalų ministerijoje Piliečių apsaugos departamento direktoriumi (pasitraukė 1927 02), vėliau ilgametis tos pačios ministerijos juriskonsultas. Buvo taip pat Darbo Rūmų juriskonsultu. 1940-05-27 buvo narys komisijos ištirti sovietų kaltinimams dėl jų karių dingimo Lietuvoje. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kurį laiką dirbo Sveikatos, o vėliau Miškų komisariato juriskonsultu. 1941 m. pavasarį iš tarnybos buvo atleistas ir birželio mėn. su šeima išvežtas į Rusiją. Kalintas Rešotų lageryje (Krasnojarsko kraštas), vėliau ištremtas į Altajaus kraštą. Į Lietuvą grįžo 1956 m.

1933 m. dėstydamas Policijos mokykloje A. Jakobas parengė ir išleido „Policijos teisės vadovėlį" (343 p.), 1939 m. - „Darbo samda ir darbo apsaugos įstaigos Lietuvoje". Bendradarbiavo leidiniuose: „Lietuvos ūkis", „Policija", „Savivaldybė".

Šaltiniai

  • Laižuvos istorinė praeitis ir šiandiena, jos žemiečiai // Kraštotyrinis darbas Laižuvos bažnyčioje. - Laižuva, 2002. - P. 10.
  • Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918-1953 m.
  • Lietuvos centrinis valstybinis archyvas: F. 930, ap. 2J, b. 25.
  • Lietuvių encikopedija. - Boston, 1956. - T. 9. - P. 259.