Albinas Liaugminas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

LIAUGMINAS ALBINAS (g. 1907-06-10 Auksūdžio k. - m. 1992-07-17 Floridoje, JAV; 1993 m. rugsėjo mėn. palaikai pervežti į Lietuvą ir palaidotas Laižuvos kapinėse), pedagogas ir psichologas, filosofijos daktaras.

1920 m. baigė Laižuvos pradinę mokyklą, 1929 m. - Mažeikių gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune. Studijavo humanitarinių mokslų fakultete lotynų, vokiečių ir prancūzų kalbas; vėliau perėjęs į filosofijos skyrių - filosofiją ir pedagogiką. Toliau studijas tęsė Sorbonoje (1934-1935 m.), Ženevoje (1935-1938 m.). 1935 m. gavo VDU baigimo diplomą. 1938 m. Ženevos universitete suteiktas filosofijos daktaro vardas. 1938-1939 m. Klaipėdos pedagoginio instituto lektorius. 1941-1944 m. buvo Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus. 1940-1943 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje. 1942-1944 m. buvo VU filosofijos įvado katedros vyr. asistentas.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, iš ten 1948 m. emigravo į Kolumbiją ir iki 1955 m. ten profesoriavo keturiuose Bogotos universitetuose, kur dėstė pedagogikos ir psichologijos dalykus, dirbo Kolumbijos lietuvių bendruomenės krašto valdyboje. Nuo 1955 m. dirbo Čikagoje, Lojolos universitete; profesorius. Floridoje aktyviai įsitraukė į lietuvių veiklą ir buvo išrinktas lietuvių klubo direktoriumi. Amerikoje buvo lituanistinio instituto rektorius, dėstė pedagogikos ir didaktikos bei lietuvių kalbos metodiką, psichologiją. 1977 m. persikėlė į Surfsido miestelį Floridoje. Ten iki gyvenimo pabaigos aktyviai dirbo vietos lietuvių bendruomenėje, buvo lietuvių klubo direktorius,o nuo 1982 m. - pirmininkas. Išėjęs į pensiją, jis dar ketverius metus dirbo Čikagos alkoholikų centre psichologu, terapeutu.

Bendradarbiavo leidiniuose: „Akademikas", „Tautos mokykla", „Vairas", „Kolumbijos lietuvis", „Draugas" ir kt. Rašė psichologijos ir pedagogikos temomis Lietuvos ir užsienio periodiniuose leidiniuose. 1939 m. Šveicarijoje išleista daktaro disertacija, 1941 m. Kaune „Bendrosios inteligencijos testai".

Literatūra

  • Profesorius Albinas Liaugminas. Sudarytojas doc. dr. Jonas Dautaras. - V., 2005. ISBN 9955-20-036-7.

Šaltiniai

  • JAV lietuviai. - V., 1998. - T. J. - P. 587.
  • Jie nesugrįžo žemėn, kur visados norėjo būti: [kraštotyros aplankas]. - Mažeikių centrinė biblioteka. 1995. - P. 6.
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1958. - T. 14. - P. 504-505.
  • Tarp knygų. - V., 1993. - T. 10. - P. 29.
  • Santarvė. - 1991. - gegužės 11.
  • Skabickienė Laima. Sugrįžimas (Apie JAV filos. dr., prof. A.Liaugmino palaikų perlaidojimą Lietuvoje, Mažeikių raj.) // Santarvė. - 1993. - Rugs. 25.