Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija
Informacija
Adresas: Židikai, Dariaus ir S. Girėno g. 14
Tel./Faksas: 8-443-43246/8-443-43092
Ofic. tinklalapis: http://zidikumokykla.w3.lt
Direktorė (-ius): Rima Širvinskienė (nuo 1993 m.)
Mokinių skaičius: 167 (2015 m.) 240 (2008/2009 m.m.)
Mokytojų skaičius: 34
Klasių komplektų skaičius: 14 (2008/2009 m.m.)

ŽIDIKŲ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMNAZIJA (nuo 2015-02-13; iki tolol - Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla) yra Židikų miestelyje. Tai seniausia rajono mokykla.

Židikų pradžios mokyklos pažymėjimas, 1931 m.
Židikų Marijos Pečkauskaitės v. pradžios mokyklos pažymėjimas, 1940 m.

Istorija

Pirmoji mokykla Židikuose įkurta 1865 m. apie ją žinių išlikę labai mažai. 1912-1913 m. mokykloje buvo dėstoma rusų kalba. Per savaitę du kartus į mokyklą ateidavo kunigas ir dėstė tikybą lietuviškai. Kaizerinės Vokietijos okupacijos laikotarpiu mokykla buvo uždaryta. Ji atkurta tik 1918 m.

1915-1930 m. Židikuose gyvenusi rašytoja Marija Pečkauskaitė taip pat mokė vaikus, ji įkūrė slaptą mokyklelę, pirmąją Židikų apylinkėse kurioje buvo mokoma lietuviu kalba.

1918 m. sausio 5 d. Židikuose pradėjo veikti pradžios mokykla[1]. Į ją mokyti buvo paskirtas energingas, jaunas mokytojas Klemensas Juodka. 1927 m. mokykloje dirbo mokytojos Juzė Pučkorienė (atleista 1927-08-01), Jonas Vaitkevičius (1927-08-01 - 1927-09-01, ėjo vedėjo pareigas), nuo 1927-09-01 mokyklos vedėju paskirtas Vincentas Gustaitis, o mokytoja - Sofija Bertulytė[2], [3]. Kristutytė, Bertulytė, Minašievaitė. Pirmąja mokyklos vedėja buvo paskirta mokytoja Ripalytė. Mokykla jau buvo perkelta į medinį pastatą valsčiaus kieme. 1927 m. mokykla buvo dviejų komplektų. Mokiniai mokyklą lankė nepastoviai.1928 m. buvo atidarytas trečias komplektas ir paskirtas dar vienas mokytojas - J. Gudynas.

1932 m. prie židikų pradinės mokyklos buvo priskirtas žydų tautybės komplektas. V ir VI skyrius lankė ir žydai. Žinoma, kad lietuviai ir žydai tarpusavyje gerai sugyveno. Mokykloje buvo dėstoma lietuvių kalba, aritmetika, geografija, gamta, fizika, chemija, kūno kultūra ir kiti. Per dieną būdavo penkios pamokos. Jos prasidėdavo 9 valandą.

Po II Pasaulinio karo ir sovietinės okupacijos, Židikų mokykla nedirbo keletą metų. 1945 m. sausio mėnesį darbas vėl prasidėjo. Mokytojos V. Gerulskytė ir L. Labanauskienė dirbo ūkininko Olšausko ūkyje, o mokytoja E. Strikaitienė Petraičiuose. Mokinių skaičius buvo nedidelis.

1945 m. židikiškiai nusprendė įsteigti progimnaziją, bet tam nebuvo patalpų, tad nutarta progimnaziją atidaryti Sugaudžiuose. 1945 m. rugsėjo pirmąją prasidėjo pirmieji progimnazijos mokslo metai.

1948 m. progimnazija buvo performuota į septynmetę mokyklą. Vyresnės klasės mokėsi Sugaudžiuose, o pradinės - Židikuose. 1950 m. panaikinus Židikų valsčių, šio patalpas atidavė mokyklai. Visos klasės iš Sugaudžių buvo perkeltos į Židikus.

1951 m. pavasarį septynmetė mokykla išleido paskutinę laidą, o jau 1951 m. rudenį mokykla tapo vidurine. 1955 m. Židikų vidurinė mokykla išleido pirmąją laidą. 1965 m. mokykla persikėlė į naują pastatą, prie kurio 1974 m. pastatytas bendrabutis. 1989-1125 mokyklai gražintas Marijos Pečkauskaitės vardas.

2007 m. mokykloje, laimėjus projektą, buvo atliktas kapitalinis remontas - sudėti nauji, plastikiniai langai, apšiltintas stogas. Iš viso darbams prireikė apie 711 tūkst. litų. 2009 m. mokykloje atidengtas skulptoriaus Osvaldo Neniškio sukurtas rašytojos biustas, kurį pašventino vienas iš renginio globėjų, Telšių vyskupas Jonas Boruta.

2009 m. gruodžio 21 d. mokykloje lankėsi Europos parlamento narys, Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Nepriklausomybės atstatymo akto signataras, profesorius Vytautas Landsbergis. 2011 m. mokykla buvo pripažinta konkurso „Saugiausia mokykla" nugalėtoja.

Mokykloje veikė folklorinis kolektyvas „Žemaitukai" (vad. Saulė Ragulienė).

2015 m. vasario 13 d. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, o kovo 6 d. vyko gimnazijos inauguracijos iškilmės, kuriose dalyvavo Savivaldybės meras Antanas Tenys ir mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys ir Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Genoveita Krasauskienė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, kiti garbūs svečiai. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kur vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas pašventino naują gimnazijos vėliavą. Po sveikinimų ant švietimo įstaigos sienos atidengta nauja – Marijos Pečkauskaitės gimnaziją – žyminti lenta.

Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis

INTERREG IIIA

2006 m. rugsėjo 29 d. vyko Židikų ir Vainodės (Latvija) vidurinių mokyklų mokytojų ir mokinių konferencija „Šalių istorija, kultūrinis paveldas“. Šios konferencijos pagrindiniai tikslai buvo pažinti abiejų šalių kutlūras, tradicijas, papročius. Taip pat virtualioje erdvėje pakeliauti po žymesnes Lietuvos ir Latvijos vietas. Ši konferencija vyko Vainodės vidurinėje mokykloje.

Konferencijos metu Židikų mokyklos atstovai truputį pramoko latviškai, o latvių mokiniai lietuviškai. Po pamokėlių vyko abiejų mokyklų etnobūrelių pasirodymai bei rudens gėrybių mugė. Po skanių pietų vyko sportinės varžybos, kuriose pralaimėjusių nebuvo - visi dalyvavę sportininkai buvo apdovanoti.

 • Konferencijos darbotvarkė:
  • Šalių pristatymas
  • Kalbos pamokėlės
  • Etnokultūros popietė
  • Rudens gėrybių mugė
  • Sportinės varžybos tarp židikiškių ir Vainodės moksleivių

Projektai, kuriose dalyvauja mokykla

Židikų mokykla aktyviai dalyvauja projektuose „Pavasario diena Europoje“, „Drąsinkime ateitį“, „Lietuvių ir latvių kalbų pamokų ciklas pasienio regionuose“, „Ką mena Židikų senoliai“. Mokykla kiekvieną vasarą organizuoja vasaros stovyklą „Atgaja“ (2013 m. surengta jau šešioliktą vasarą).

Mokiniai

Židikų M. Pečkauskaitės vidurinę mokyklą yra baigę Kazimieras Barkauskas (Kretingos miesto ligoninės chirurgas), Ričardas Grušas (Mažeikių muzikos mokyklos direktorius), Gediminas Januška (Fudji įmonės bendrasavininkis), Laima Liukinevičienė (ŠU docentė), Laima Pocevičienė (Telšių "Žemaitės" teatro režisierė), Klemas Inta (politinis bei visuomenės veikėjas), Laimonas Inis (rašytojas) ir daugelis kitų.

2006 m. balandžio mėn. Karolina Brazdauskytė tapo tarptautinio piešinių konkurso, vykusio Vengrijoje, laureate.

Mokyklos geriausieji

 • Baigė mokyklą aukso medaliu:
  • Leonardas Lenkauskas (1956 m.)
  • Rasa Sidabraitė (1978 m.)
  • Evelina Andiuškaitė (1991 m.)
 • Baigė mokyklą sidabro medaliu:
  • Martina Rozgaitė (1960 m.)
  • Edvardas Užkuras (1963 m.)
  • Zuzana Butnoriūtė (1964 m.)
  • Zina Krakytė (1986 m.)
  • Regina Uikytė (1986 m.)
  • Kęstutis Olšauskis (1986 m.)
  • Alfonsas Norkus (1989 m.)
  • Rasa Gabalytė (1991 m.)
 • Baigė mokyklą su pagyrimu:
  • Vilma Limantaitė (1995 m.)
  • Aurimas Širvinskas (1995 m.)
  • Aušra Valatkevičiūtė (1995 m.)
  • Audronė Zonytė (2004 m.)
  • Vitalij Kovaliov (2004 m.)
  • Lina Simutytė (2009 m.)
  • Kristina Klemenytė (2010 m.)

Mokyklos Garbės galerija

Mokykla dalyvauja projekte „Drąsinkime ateitį“, kurio metu buvę mokyklos mokiniai, kurie daugiausia pasiekė, pasakoja savo sėkmės istoriją, drąsinga jaunąją kartą. Židikų mokykla iš gausaus ją baigusių mokinių būrio išsirinko 13, mokinių manymu, sėkmingiausių buvusių mokinių:

M. Pečkauskaitės mergaitė

Kasmet, kovo 8-ąją, per M. Pečkauskaitės gimtadienį renkama ir apdovanojama mergaitė, kuri puoselėja rašytojos idėjas. Rinkimuose gali dalyvauti 9-11 klasių mergaitės, o jas uždaru balsavimu renka 7-12 klasių mokiniai. Ja gali tapti ne tik gerai besimokanti, bet ir besidominti muzika, menu, literatūra mergaitė. Sielos grožis, intelektas, gyvenimo būdas- prioritetai, į kuriuos kreipiamas ypatingas dėmesys.[4] Šį garbingą titulą yra gavusios:

 • 1997 m. - Jurgita Baltaduonytė
 • 1998 m. - Jūratė Jurgelytė
 • 1999 m. - Simona Perminaitė
 • 2000 m. - Jūratė Navickaitė
 • 2001 m. - Simona Perminaitė
 • 2002 m. - Marija Mockutė
 • 2003 m. - Audronė Zonytė
 • 2004 m. - Laisvė Jankauskaitė
 • 2005 m. - Laisvė Jankauskaitė
 • 2006 m. - Audronė Balsytė
 • 2007 m. - Audronė Balsytė
 • 2008 m. - Aušra Intaitė
 • 2009 m. - Kristina Klemenytė
 • 2011 m. - Ieva Kekytė
 • 2012 m. - Emilija Muravjovaitė
 • 2013 m. - Milda Sereikaitė
 • 2014 m. - Reda Stankutė
 • 2015 m. - Goda Vaitkutė
 • 2016 m. - Deimantė Stankutė
 • 2017 m. - Karolina Rozgaitė
 • 2018 m. - Aistė Simėnaitė

Mokyklos vadovai

Mokykloje dirbantys mokytojai

Mokykloje dirba 34 mokytojai, iš jų 3 - metodininkai.

 • Pradinių klasių mokytojai:
 • Džiuljeta Vasiliauskienė (Priešmokyklinio amžiaus klasė)
 • Bernadeta Jarmoškienė
 • Vanda Jonauskienė
 • Irena Jurdonienė
 • Ramunė Šakinskienė
 • 5-12 klasių mokytojai: (skliaustuose mokomas dalykas)
 • Rūta Simutienė (Lietuvių kalbos mokytoja)
 • Vytautas Bartkus (Lietuvių kalbos mokytojas)
 • Jurgita Taučiūtė (Anglų kalbos mokytoja)
 • Marijonas Staugas (Anglų kalbos mokytojas)
 • Daiva Gontaitė (Vokiečių kalbos mokytoja)
 • Rita Druskinytė (Rusų kalbos mokytoja)
 • Aurelija Kasputytė (Fizikos ir matematikos mokytoja)
 • Anicetas Ragulis (Matematikos mokytojas)
 • Eugenija Uikienė (Matematikos ir ekonomikos mokytoja)
 • Lidija Končiutė (Istorijos, politologijos ir pilietinio ugdymo mokytoja)
 • Ona Vainutienė (Biologijos mokytoja)
 • Justina Jonušaitė (Chemijos mokytoja)
 • Natalija Dapšienė (Muzikos ir geografijos mokytoja)
 • Inga Šilinskaitė (Dailės, technologijų mokytoja)
 • Gražina Mitkuvienė (Kūno kultūros mokytoja ir Šaulių kuopos vadė)
 • Andrius Šakinskas (Kūno kultūros mokytojas)
 • Virginija Petkevičienė (Tikybos mokytoja)
 • Angelė Makauskienė (Informatikos mokytoja)
 • Daiva Želvienė (Biologijos ir geografijos mokytoja)
 • Linas Petkevičius (Traktorininkų būrelio mokytojas)
 • Rosita Nikitinienė (Soc. pedagogas ir Etikos mokytoja)
 • Laima Bartkuvienė (Direktorės pavaduotoja popamokinei veiklai ir Matematikos mokytoja)
 • Vanda Petrauskienė (Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams ir Technoligijų mokytoja)
 • Janina Limantienė (Direktorės pavaduotoja ugdymui ir Fizikos mokytoja)
 • Rima Širvinskienė (Direktorė ir chemijos mokytoja)

Mokyklos himnas

Židikų m. Pečkauskaitės vidurinės mokyklos himnui žodžius sukūrė buvusi mokyklos lietuvių k. mokytoja V. Juškevičiūtė, o muziką parašė muzikos mokyklos mokytojas J. Vaišvila.

1 posmas:

Ilgesio vaikų pilna

Auga mūsų mokykla.

Rudenėly lyg mama

Žinių taku vedina.

Gera būt draugų būry

Savo gėrio židiny —

Šviesą nešt gimtoj širdy

Žemaitijos pakrašty.

Priedainis:

Kur bebūtum sugrįžki vaikystėn

Nors akimirkai trapiai.

Kur sodinta kaštonų alėja Ir gluosnis po langais.

Lauks tavęs geros akys

Ir išdykėlė klaida.

Vėl užlies prisiminimų

Šilta banga.

2 posmas:

Iš garbingos praeities

Semsimės stiprybės vėl.

Pečkauskaitės atmintis

Iš kartos į kartą ves.

Auk mokykla ir gyvuok

Vis naujom kartom klestėk.

Aukuru liepsnok širdy

Žemaitijos pakrašty.

Šaltiniai

 1. Mūsų mokyklos. Židikai // Lietuvos aidas. - 1918. - Saus. 12. - Nr. 6. - P. 3.
 2. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 7. - P. 703.
 3. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 8. - P. 814.
 4. http://www.zidikai.lt/zidikuose-paminetas-satrijos-raganos-gimtadienis/

Nuorodos