Vyturio pradinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Vyturio pradinė mokykla
Vyturio pradinė mokykla
Vyturio pradinė mokykla
Informacija
Adresas: LT 89116 Mažeikiai, Sodų g. 14
Tel./Faksas: 8-443-71454
Ofic. tinklalapis: http://www.vyturys.mazeikiai.lm.lt
Direktorė (-ius): Rasa Uščinienė (nuo 2009 m.)
Mokinių skaičius: 387 (2008/2009 m.m.)
Mokytojų skaičius: 25(2008/2009 m.m.)
Klasių komplektų skaičius: 15 (2008/2009 m.m.)

„VYTURIO" PRADINĖ MOKYKLA yra Mažeikiuose, Sodų g. 14, šalia Sodų vidurinės mokyklos.

Įkurta 1993 m. rugsėjo 1 d. vietoje lopšelio - darželio „Raudonkepuraitė". Mokyklos vizija - mokyti vaikus gyventi, remiantis žmogiškosiomis vertybėmis, sudaryti sąlygas jaunam žmogui pažinti save, atskleisti savo sugebėjimus, padėti suvokti gyvenimo prasmę ir ateities perspektyvą.

Pirmoji mokyklos direktorė - Aldona Keršanskienė (iki 2004 m., 2004-2009 - Asta Žukauskienė, nuo 2009-10-01 - Rasa Uščinienė). Šiuo metu mokykloje dirba 24 mokytojai, iš jų 5 mokytojai metodininkai, 17 vyr. mokytojų ir mokytoja ekspertė Ona Venslovienė. Pavaduotoja ugdymui - Lina Antanavičienė.

Mokykla priima vaikus su negalia, organizuoja ankstyvąjį anglų kalbos mokymą. Pagrindinis mokyklos tikslas - būti nuolat besimokančia, planuojančia ; teikti įvairiapusę pagalbą mokiniui, gerinti materialinę bazę. Mokykloje užtikrintos saugios ugdymo sąlygos. Specialiųjų ugdymo poreikių vaikai gauna reikiamą specialistų - logopedo ir spec. pedagogo - pagalbą. Įvairias socialines problemas padeda spręsti socialinė pedagogė.

Rekonstrukcija

Bendra projekto „Mažeikių „Vyturio" pradinės mokyklos rekonstravimas vertė - per 2,3 mln. litų. Iš jų per 1 mln. 588 tūkst. litų skirta iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu". Už gautus pinigus mokykla renovuota iš pagrindų. Renovuojant pastatą buvo apšiltintos lauko sienos, stogas, pirmojo aukšto grindys virš nešildomo rūsio. taip pat pakeisti iki tol buvę mediniai rūsio langai. Modernizuotos šildymo, karšto ir šalto vandens, elektros energijos tiekimo, vėdinimo sistemos.

Veikla

Palaiko glaudžius ryšius su lopšeliais - darželiais „Buratinas" ir „Bitutė", „Ventos", Sodų vidurinėmis mokyklomis, Moksleivių namais, Muzikos mokykla ir darželiu - mokykla „Kregždutė".

Tradicijos:

 • Pirmokų krikštynos,
 • Rudenėlio šventė,
 • Ketvirtokų palydos ir kt.

Mokykloje buvo įgyvendinami įvairūs projektai:

 • „Vertinimas ugdymo procese". Vad. O. Venslovienė.
 • „Nebūk abejinga". Vad. L. Antanavičienė.
 • „Darželis - mokykla". Vad. L. Antanavičienė.
 • Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija „Būkime saugūs". Vad. L. Antanavičienė.
 • „Auk ir judėk". Vad. A. Žukauskienė.
 • „Aukime sveiki". Vad. A. Jasmontienė.
 • „Profesinis orientavimas 1-4 klasėse". Vad. L. Antanavičienė.
 • „Aplinkosauga". Vad. A.Žukauskienė.