Vincentas Juška

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Vincentas Juška

JUŠKA VINCENTAS, slapyvardis Pupkis (g. 1860-11-28/16 Rubikų k. - m. 1939-01-17 Žemaičių Kalvarijoje), knygnešys.

1875-1876 m. mokėsi Sedos liaudies mokykloje, tačiau dėl lėšų stokos jos nebaigė. Tėvui mirus periskėlė gyventi į Žemaičių Kalvariją. Čia sukūrė šeimą, augino vaikus. Apie 1880 m. pradėjo platinti lietuvišką spaudą. Nuo 1884 m. spaudą parsigabendavo iš Tilžės, gaudavo ją iš kunigo J. Zabermano, iš J. Angrabaičio ir kt. Buvo aukšto ūgio (aukštesnis kaip 2 m.), stiprus, ištvermingas. Dažniausiai spaudos parsigabenti eidavo vienas. Parsinešęs pats išplatindavo. Žandarai jį apibūdino kaip labai pavojingą ir visiškai politiškai nepatikimą žmogų. Ne kartą sargybinių buvo apšaudytas, persekiojamas, keletą kartų įkliuvęs. Sulaikytas Gargžduose ir varomas į Alsėdžius sugebėjo pabėgti. 1892 m. Vilniaus generalgubernatorius už lietuviškos spaudos platinimą nubaudė jį 14 d. arešto policijos areštinėje.

1894-12-30 policijos sulaikytas Sedos turguje norėjo pabėgti, išmetė knygas, bet policija jas paėmė kaip įkalčius. Tarp religinio turinio knygų rado ir 5 egz. kalendorių su antivyriausybinio turinio straipsniais. 1895-03-01 paskirtas kardomasis areštas. Caro paliepimu nubaustas 2 metams kalėjimo ir 3 metams tremties į Vologdos guberniją. 1896 m. iš kalėjimo paleistas, bet iki 1903-03-12 privalėjo gyventi Rygoje. Buvo neviešai policijos prižiūrimas. Iš Rygos slapta apsilankydavo Žemaičių Kalvarijoje ir čia gavęs knygų iš giminaičių knygnešių P. ir B. Rėpšaičių, gabendavo jas į Rygą, kur išplatindavo tarp vietos lietuvių. Policija pradėjo jį sekti, norėjo suimti. 1900 m. buvo tardomas dėl lietuviškos spaudos platinimo. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, platino socialdemokratinę spaudą, atsišaukimus, sakė anticarines kalbas. Vengdamas arešto įšvyko į JAV. Dirbo anglies kasyklose. 1924 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno vėl Žemaičių Kalvarijoje. Nuo 1929-11-01 V. Juškai buvo paskirta 40 Lt knygnešio pensija.

V. Juškos pirmoji žmona buvo Kotryna, jai mirus vedė antrąsyk - Oną Alsekaitę.

V. Juškai 1985-10-04 atidengtas paminklas Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos teritorijoje (autorius liaudies meistras Vytautas Ulevičius). Dukros Genovaitės Šamatauskienės rūpesčiu Varduvos kapinėse pastatytas paminklas, kurio antkapyje iškalti žodžiai: „Vaikeliai, mylėkite knygą". Kapas buvo įrašytas į Lietuvos TSR Kultūros paminklų sąrašą. Knygnešio duktė apie savo tėvą parašė atsiminimus, kuriais, ruošdami staripsnius apie V. Jušką, naudojosi prof. Česlovas Kudaba, istorijos mokslų kandidatas doc. Vincas Lauraitis, kiti mokslo, kultūros darbuotojai.

Šaltiniai

  • Knygnešys Vincentas Juška 1860-1939 // Kraštotyrinis apl.// - Mažeikių viešoji biblioteka, 1989. - 32 p.
  • Šimtas knygnešių. - Vilnius, 1998. - P. 59.
  • Laurinavičius J. Svečiuose pas knygnešio dukrą // Moteris. - 1989. - Nr. 5. - P. 17.
  • Lietuviško žodžio šviesa // Pergalės vėliava. - 1989. - Spalio 24.
  • Kaluškevičius B.; Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – V., 2004. – P. 199.

Nuorodos