Anicetas Simutis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Simutis Anicetas)
Jump to navigation Jump to search
Knyga apie Anicetą Simutį
Knygos sudarytoja rašytoja Laima Vincė Sruoginis per knygos pristatymą Mažeikių bibliotekoje

SIMUTIS ANICETAS (g. 1909-02-11 Tirkšliuose - m. 2006-03-08 Niujorke; 2007-05-22 perlaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje), ekonomistas, diplomatas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės ambasadorius Jungtinėse Tautose.

1929 m. baigė Telšių Vyskupo Valančiaus gimnazijos 7 klases, o 1930 m. - Kauno „Aušros" gimnaziją. 1931-1935 m. studijavo ekonomiką VDU, 1937-1940 m. studijas tęsė Kolumbijos universitete Niujorke, kur 1940 m. gavo magistro laipsnį. Nuo 1931 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, 1936 m. perkeltas dirbti į Niujorką Lietuvos generalinio konsulato sekretoriumi, 1939 m. paskirtas konsuliniu atašė, o 1951-01-01 - vicekonsulu, generaliniu konsulu. 1991 metais ambasadorius A. Simutis buvo pirmasis Lietuvos atstovas, įteikęs skiriamuosius raštus Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1927 m. Telšiuose su kitais suorganizavo jūrų skautų draugovę. Buvo vienas korporacijos „Ramovė" steigėjų bei pirmasis jos vicepirmininkas. JAV stengėsi plėtoti Niujorko lietuvių prekybos rūmų veiklą. 1956 12 - 1957 01 lankėsi ir skaitė pranešimus lietuvių kolonijose Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje ir Venesueloje.

1942 m. išleido „The Economic Reconstruction of Lithuania After 1918", 1953 m. - „Pasaulio lietuvių žinyną" (pakartotinai papildytas išleistasas 1958 m.). Bendradarbiavo įvairiuose leidiniuose: „Tautos ūkyje", „Lietuvos Aide" (1937-1940 m. buvo kaip JAV korespondentas, pasirašinėjęs Petro Gulbio slapyvardžiu), „Darbininke", „Dirvoje", „Lietuvių dienose", „Vienybėje" ir angliškame žurnale „America"; šiuose leidiniuose pasirašinėjos įvairiais slapyvardžiais. Amerikos savaitraštyje rašė humoristinių kūrinėlių, pasirašydamas Telšių Pliumpiu.

Apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Didžiuoju kryžiumi ir Komandoro kryžiumi.

2009 m. balandžio 28 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko knygos „Anicetas Simutis: 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje" pristatymas. Pristayme dalyvavo knygos sudarytojai Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuotojas, buvęs generalinis konsulas Niujorke dr. Rimantas Morkvėnas ir Aniceto Simučio vaikaitė rašytoja Laima Vincė Sruoginis.

Literatūra

  • Morkvėnas R., Sruoginis L. V. Anicetas Simutis: 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. - V., 2007. - 463 p. ISBN 978-9986-757-84-9 .

Šaltiniai

  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1962. - T. 27. - P. 473.

Nuorodos