Sedos valsčius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal SuSEconf.png  Straipsnis šiuo metu rašomas.
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.
Sedos valsčiaus komiteto kampinis antspaudas, 1919 m.

SEDOS VALSČIUS

1918 m. lapkričio 22 d. įvyko pirmasis kaimo įgaliotinių susirinkimas Sedos valsčiaus patalpose ir išrinktas valsčiaus komitetas, įkurį išrinkti: Antanas Eidukaitis, ūkininkas iš Sedos miesto; Martynas Kemtys, Grūstės kaimo ūkininkas; Juozas Straupis, Puokės k. ūkininkas; ir Liubomiras Gricevičius, Greičių dvaro ūkininkas. Tų pačių metų lapkričio pab. tebebuvę Sedoje vokiečiai atsiuntė Sedos valsčiaus komitetui Soldatenrato atstovo Klug ir kariuomenės vadovybės atstovo Ritmeister Mossnar pasirašytą raštą, kuriame siūlė iki gruodžio 1 d. išrinkti naują komitetą, kuris suorganizuotų milicijos apsaugą ir perimtų iš vokiečių turtą bei gyventojų apsaugą.

1919 m. Sedoje veikė net trys komitetai: lapkričio 22 d. išrinktas, kuris pripažino už aukščiausią valdžią Lietuvoje Vilniaus valstybės tarybą, gruodžio 22 d. išrinktas Sedos miesto komunistų komitetas, kuris nepripažino valstybė tarybos ir gruodžio pabaigoje išrinktas apskrities tarybos vykdomasis komitetas, kuris taip pat nepripažino valstybės tarybos. Sedoje tarp komitetų prasidėjo ginčai ir nesutarimai, todėl nebuvo galima sudaryti vieningos ir tvirtos milicijos apsaugos. Dėl to prasidėjo plėšikavimai, buvo plėšiami atskiri ūkiai, grobiamas vokiečių paliktas valdžios turtas, agituojami žmonės jungtis į komunistų partiją, šveižiama valstybės taryba ir visi jos valdžios atstovai bei įgaliotiniai.

1919 m. sausio 6 d. Sedoje vyko didelis komunisų mitingas, tačiau į miestelį atvyko keletas vokiečių raitelių, kurie pradėjo šaudyti, ir visi komunistai išbėgiojo. Sausio 10 d. Sedoje vėl pradėjo rinktis iš visos apylinkės bolševikai, kurie užpuolė valsčiaus komitetą ir areštavo jo narį Antaną Eidukaitį, kurį vėliau paleido. Sausio mėn. pab. bolševikų kariuomenė galutinai Sedą užėmė. Susikūrus P. Plechavičiaus ginkluotam būriui bolševikai iš sausio 31 d. iš Sedos pasitraukė, o kitą dieną Sedą užėmė P. Plechavičiaus būrys. Buvo išrinktas naujas valsčiaus komitetas: Sedos ūkininkas Vaclovas Milevičius, kasininkas ir iždininkas Martynas Kemtys ir narys J. Štaupis. Šis komitetas išsilaikė iki pirmųjų rinkimų. Apsisaugoti nuo plėšikavimų buvo įsteigta garbės milicija iš 17 ginkluotų vyrų.

1919 m. Sedoje buvo šios įstaigos: valsčiaus komitetas, apskrities valdyba, apskrities viršininko įstaiga, milicijos vadas,žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos įgaliotinis, suėmimo komitetas ir komendantūra su komendantu P.Plechavičiumi.[1]

1933 m. valsčiaus savivaldybės sekretorius Kostas Vaškys apdovanotas Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu [2]. Valsčiuje 1933 m. buvo nuosavuose namuose įsikūrusios keturios pradžios mokyklos. Šalia savivaldybės buvo arešto namai. [3].

Viršaičiai

  • Bieliauskas, 1932 m.

Šaltiniai

  1. M. Kemtys. Sedos apylinkė 1918-1919S metais // Savivaldybė. - Kaunas, 1928. - Nr. 15. - P. 15-16.
  2. Savivaldybė. - Kaunas, 1933. - Nr. 2. - P. 39.
  3. Savivaldybė. - Kaunas, 1933. - Nr. 8. - P. 22.