Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras
Sedos ligonine.MKE.2006-09-25.jpg
Sedos PSPC ir palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė
Seniūnija: Sedos seniūnija
Adresas: LT-89380 Seda, Baranausko a. 8
Telefono Nr.: 8-443-46203
Įstaigos kodas: 166914086
Vadovė: Vilmantė Stankevičienė
Įsteigimo metai: 1997-09-24

SEDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS, VšĮ, Sedos PSPC, yra Sedoje, Baranausko a. 8. Vadovė - Vilmantė Stankevičienė. Įkurtas 1997-09-24, veiklą pradėjo 1997-11-01.

Įstaigos aptarnaujamoje teritorijoje gyvena 3045 gyventojai. Sedos PSPC dirba 46 darbuotojai (2011 m.).

Ši medicinos įstaiga teikia I-o lygio medicinines paslaugas – šeimos gydytojo, gydytojų specialistų: vaikų gydytojo, gydytojo odontologo, gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo chirurgo. Taip pat vidurinis medicinos personalas paslaugas teikia ligoniams ir ne ligoninėje – atliekamos procedūros medicinos laboratorijoje, teikiamos palaikomojo gydymo, slaugos bei trumpalaikės socialinės globos paslaugos.

Į Sedos PSPC sudėtį įeina Sedos ambulatorija (Gadono g. 3), 35 lovų Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (Baranausko a. 8), 10 lovų Trumpalaikės socialinės globos skyrius, Dagių, Renavo, Rubikų, Plinkšių medicinos punktai.

2012 m. dirbo 47 darbuotojai, iš jų 6 gydytojai, 2 kiti specialistai su aukštuoju, 19 slaugytojų, kiti darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu (6), kito personalo (12). Prie įstaigos prisirašę beveik 2700 gyventojų. 2012 m. gavo 35 tūkst. litų pelno. Įstaiga dar teikia ir palaikomojo gydymo bei slaugos paslaugas [1].

Istorija

Sedoje visais laikais dirbo gydytojas. Tarpukaryje čia dirbo gydytojai Mikuckis, I. Kerpauskas, J. Karlinskis, J. Prancūzevičiūtė, S. Sauchatas. Po karo priešais dabartinę Sedos gimnaziją esančiame mediniame name buvo įsteigta ambulatorija, o 1951 m. – Sedos I-oji rajoninė ligoninė. Ligoninė įsikūrė buvusiame mokyklos bendrabučio pastate, kuriame buvo Terapinis, Chirurginis, Vaikų ligų skyriai, o Akušerinis įsikūrė pastate prie Šv. Jono Nepomuko bažnyčios. Įsteigus ligoninę, pradėjo dirbti gydytojai specialistai: chirurgas Z. Bučys, ginekologė Vildaitė, terapeutės Juškytė ir Rimavičiūtė, vaikų ligų gydytoja Habdankienė, ligoninei vadovavo gyd. Sadauskas. Vėliau Sedoje dirbo medikas J. Tolišius, gydytojai Germanavičiai, V. Vorobiejus.

Paskui daug kartų keitėsi Sedos ambulatorijos vieta. Buvo perkelta į klebonijos pastatą, kuriame vėliau įkurtas tuberkuliozinis dispanseris, po to į pastatą priešais buvusį knygyną (buvęs komjaunimo komiteto pastatas). 1984 m. ambulatorija perkelta į naujai pastatytas patalpas, kuriose tebėra ir šiandien.

Apie 1960 m. Sedos ligoninė perkelta į pertvarkytą buvusį komunistų partijos komiteto pastatą. Tada šiose patalpose įsikūrė visi ligoninės skyriai. Chirurginis skyrius dirbo trumpai, tik keletą metų, o apie 1966 m. panaikintas ir Akušerinis skyrius. Vaikų skyrius uždarytas apie 1980 m. I-ojoje rajoninėje ligoninėje lovų skaičius kito nuo 100 iki 60. Vidaus ligų skyrius veikė iki 1997 m. Būtent tais metais vyko rajono gydymo įstaigų restruktūrizacija ir Sedoje buvo įkurtas Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras, t. y. ligoninė pertvarkyta į slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigą. Nuo tų pačių metų miestelyje buvo 50 lovų Sedos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, o nuo 1999 m. sumažinta iki 35 lovų stacionaro ir palikta 10-ties lovų Socialinės globos skyrius.

Ligoninei nuo jos įkūrimo vadovavo gydytojai: Sadauskas, Z. Bučys, Kaupaitė, vėliau Irena Bukienė, Edita Riaukienė, po to Zigmas Gedvilas, dar vėliau Audrius Stankevičius, nuo 1999 m. V. Stankevičienė.

2011 m. Sedos pirminiame sveikatos priežiūros centre iš viso dirba 46 darbuotojai. Įstaigoje ligoniams paslaugas teikia trys šeimos gydytojai: Vida Kelerienė, V. Stankevičienė, Z. Gedvilas, vaikų ligų gydytoja Danutė Pocienė, odontologė Jadvyga Andriekienė, akušerė-ginekologė Stanislava Giniotienė, klinikinė laborantė, masažistė, septynios bendruomenės slaugytojos (ambulatorijoje ir medicinos punktuose). Ligoninėje dirba 10 bendrosios praktikos slaugytojų bei kitas personalas. Daug metų ligoninėje dirbo med. laborantes: R. Petrauskienė, S. Štakonienė, Z. Čičirkienė, rentgenologinio kabineto laborantė I. Matjošaitienė, A. Mačiulienė, E. Gedvilienė, akušerė J. Kralikienė, Z. Vindašienė, A. Pukinskienė, medicinos sesutės J. Stonienė, J. Šakienė, D. Eičinienė, J. Lukošienė, J. Kleinauskienė, Z. Žur, E. Jonavičienė, O. Plaušinienė, Z. Mackevičienė, A. Jurgaitienė, D. Montrimienė, T. Peteraitienė, S. Senkutė, vyr. seserys A. Steponavičienė, A. Mickevičienė, Cirtautienė, E. Tuzienė, Z. Samoškienė. Ilgus metus Sedoje tebedirba vyr. gydytojo pavaduotoja slaugai Sigita Žalimienė, masažuotoja Eugenija Adomavičienė, odontologo padėjėja Genutė Ričkienė, medicinos punktų bendruomenės slaugytojos I. Barkauskienė, I. Srėbalienė.

Už Europos Sąjungos lėšas Sedos ambulatorija suremontuota, aprūpinta modernia medicinos įranga, baldais, kompiuterine technika. Seniūnijos pastangomis išasfaltuota mašinų stovėjimo aikštelė.

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje gydomi ir slaugomi dažniausiai senyvo amžiaus žmonės, sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis, neįgalūs, vieniši, savęs negalintys apsitarnauti ligoniai. Trumpalaikės globos skyriuje slaugomi ir gydomi pacientai dažniausiai su didele negalia, dažnai be gyvenamos vietos, asmens dokumentų, nesutvarkytais socialinio draustumo dokumentais.

1985 m. atliktas pastato rekonstrukcinis remontas. Rajono Savivaldybė 2009 m. skyrė lėšų pastato techniniam projektui parengti, centras įtrauktas į sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programą. VŠĮ SPSPC vadovės teigimu, vis dėlto sunkiausia būdavo, kai pasiekdavo žinios, jog reikės

Medicinos punktai

Sedos pirminės sveikatos priežiūros centrui priklauso šie medicinos punktai:

Šaltiniai

  1. Birutė Rudokienė. Gydymo įstaigų vadovams - maksimalūs priedai // Santarvė. - 2013. - geg. 9. - Nr. 51. - P. 3.

  • Valerija Kvedaraitė. Sedos ligoninės praeitis ir šiandiena /// Būdas žemaičių. - 2011. - Balandžio 29.