Sedos giria

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Sedos giria
Kryžius Sedos girioje, past. 2009 m.
Kryžius Sedos girioje, past. 2009 m.
Seniūnija (-os): Sedos seniūnija
Girininikija: Renavo girininkija
Plotas: 2790 ha
Medynų vidutinis amžius: 44 m
Vyraujantys medžiai: eglės, beržai, pušys

Sedos giria yra Mažeikių rajone, 3 km į šiaurę nuo Sedos. Plotas 2790 ha. Priklauso Mažeikių urėdijos Renavo girininkijai.

Girios pietrytinį kampą kerta Plungės-Mažeikių plentas. Per Sedos girią teka Šerkšnės intakai: Žemalupis, Šaka, Varlupis, Šarkupis. Upeliai sureguliuoti, girios pietrytinė dalis nusausinta. Reljefas lygus, vietomis banguotas. Dirvožemiai jauriniai, silpnai sujaurėję, vėlėniniai jauriniai glėjiški priesmėliai ir priemoliai. 98% miškų eksploataciniai. Eglynų yra 35%, beržynų 30%, pušynų 23%, drebulynų 8%, baltalksnynų 2%, uosynų ir juodalksnynų po 1%. Medynų vidutinis amžius 44 m. Girioje gausu elnių, stirnų, šernų, yra briedžių, vilkų, lapių, kiškių, voverių, usūrinių šunų, kiaunių, jerubių, slankų, bebrų, ondatrų.

1948 m. birželio 3 d. Sedos girioje, tarybinių aktyvistų išduoti, nelygioje kovoje žuvo Vaclovas Bytautas „Švogeris“, g. 1924 m., Bronislava Bytautienė „Vaidilutė“, g. 1925 m., Vytautas Momgaudis „Pinčiukas“, g. 1930 m.

Sedos girioje ir apylinkėse 1949 m. žuvo Sedos LLA kuopos vadas Stasys Girta „Liotčikas“, g. 1918 m., būrio vadas Antanas Daunoras „Bombonešis“. Čia taip pat žuvo Algirdas Čaplinskas, Jonas Riauka, J. Vaičius, Zigmas Klemenis. 2009 m. rugsėjo 5 d. Žemalės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Sedos girioje ir jos apylinkėse 1948 metais žuvusius devynis Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Sedos ir Tirkšlių kuopų partizanus. Tą pačią dieną Sedos girioje pašventintas Atminimo ženklas.

Šaltiniai

  • Algimantas Muturas. Partizaninio karo aukos Sedos girioje // Santarvė. - 2009. - Lapkričio 12. - Nr. 128. - P. 5.

Paminklas 1948 m. birželio 3 d. Sedos girioje žuvusiems partizanams