Povilas Dogelis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Povilas Dogelis

POVILAS DOGELIS (g. 1877-02-01 Kniebionyse, Girkalnio valsč. Raseinių apskr. - m. 1949-11-03 Kaune, palaidotas Arkikatedros bazilikos šventoriuje), kunigas, rašytojas, Steigiamojo Seimo atstovas, visuomenės veikėjas, Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras 1901-1902 m.

1899 m. liepos 25 d. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Kvetkų parapiją (Panevėžio apskritis). Čia pasijuto visai nereikalingu. 1900 m. perkeltas į Panemunėlį vikaru, pas kun. J. Katelę. Dėstyti tikybą rusų kalba Panemunėlio pradinėje mokykloje griežtai atsisakė. Kilo konfliktas su caro pareigūnais. Vienerius metus teišbuvusį Panemunėlyje, vyskupas M. L. Paliulionis perkėlė į Tirkšlius (čia buvo mokyklos kapelionu), taip tikėdamasis išgelbėti nuo caro administracijos bausmės. Tačiau, kaip politiškai nepatikimas, 1902 m. rugpjūčio mėn. dvejiems metams buvo uždarytas į Kretingos vienuolyną, kur artimai bendradarbiavo su kun. A.Bizausku ir kun. K.Petreikiu. Trise nutarė organizuoti draudžiamos lietuviškos spaudos gabenimą iš Prūsijos. Knygnešiai ją išgabendavo į Plungę, Endriejavą, Veiviržėnus ir kt. Iš čia ją platindavo paplisdavo po apylinkes. Rašė straipsnius į „Tėvynės Sargą", „Dirvą - Žinyną", „Kryžių". Pasirašydavo slapyvardžiu Paukštelis. Išvertė į lietuvių kalbą ir išleido keletą religinio turinio knygelių. 1904 m. rugpjūčio mėn. iš vienuolyno buvo paleistas. Kunigavo Nemakščiuose, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje.

Į Steigiamąjį Seimą (1920–1922 m.) išrinktas III (Raseinių) rinkimų apygardoje. Priklausė Krikščionių Demokratų blokui. Pasibaigus kadencijai iš aktyvaus politinio gyvenimo pasitraukė, buvo Kauno katedros klebonas. Toliau aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, 1924 m. suorganizavo vartotojų bendrovę „Concordia“, 1925 m. buvo kunigų invalidų ir emeritų kasos iždininkas ir reikalų vedėjas. 1926 m. suteiktas Kauno Arkikatedros Kapitulos garbės kanauninko vardas.