Pievėnų biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Pievėnų klubo-skaityklos vedėjas Albinas Radzys ir kultūros skyriaus vedėjas J. Rupeika 1951 m.
Pievėnų bibliotekos vedėja E. Končienė su skaitytoju A. Jonausku 1955 m.

PIEVĖNŲ BIBLIOTEKA, Pievėnų klubas-skaitykla, 1947-1975 m. veikusi biblioteka Pievėnų k.

Įkurta 1947 m. Pirmasis jos vedėjas Vladas Juodeikis šioje bibliotekoje išdirbo trejus metus. Buvo sukaupta 3 tūkst. egz. knygų, 207 skaitytojai. Bibliotekos vedėjas V. Juodeikis organizavo literatūrinius vakarus, knygų loterijas. 1951 m. bibliotekos vedėjas buvo Albinas Radzys, 1952-1961 m. - Elvyra Jonušaitė-Končienė. Tuo metu buvo organizuojamos ne tik knygų parodos, bet ir rankdarbių parodos. Prie bibliotekos veikė dramos ratelis. E. Končienė mėgo ruošti trumpas intermedijas, nesudėtingus scenos vaizdelius. Jos jėgomis buvo paruoštos ir J. Žemaitės „Trys mylimos", „Marti" (1957 m.), 1958 m. inscenizuotos I. Krylovo pasakėčio „Lapė ir sūris", „Lapė ir vynuogės".

1958 m. fondai išvalyti nuo pasenusios literatūros, pradėta kataloguoti. 1961-1965 m. bibliotekai vadovavo Birutė Butkutė. Bibliotekos fondai buvo papildyti skaitytojų dovanotomis knygomis. 1965 m. dirbo Regina Lastauskaitė, vėliau S. Jonauskienė. Nuo 1968 m. iki 1976-03-01 Pievėnų bibliotekoje dirbo Mageliona Naikauskienė. Iš pradžių buvo 205 skaitytojai. Ji įsigijo lentyninius skirtukus, pasidarė naujus stendus, įsteigė vaikų literatūros kampelį. Biblioteka organizavo knygų savaites, literatūrinius vakarus, kaupė kraštotyrinę medžiagą apie skulptorių Bronių Pundzių, revoliucinio judėjimo dalyvį Juozą Garelį ir kt. Buvo 286 skaitytojai. Vėliau biblioteka tapo Balėnų bibliotekos knygų išdavimo punktu. 1976 m. buvo 290 skaitytojų (210 suaugusių ir 80 vaikų), jiems išduota 5048 vnt. įvairių spaudinių.

1967 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo veikti Balėnų biblioteka.

Vedėjai

  • Vladas Juodeikis, 1947-1950
  • Albinas Radzys, 1951
  • Elvya Jonušaitė-Končienė, 1952-1961
  • Birutė Butkutė, 1961-1965
  • Rgina Lastauskaitė
  • S. Jonauskienė
  • Mageliona Naikauskienė, 1968 - 1976-03-01

Šaltiniai

  • J. Benediktavičienė. Trumpa Balėnų bibliotekos istorija // Kraštotyrinis darbas Balėnų bibliotekoje. - 1980. - P. 3-5.