Nikodemas Petkus

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

NIKODEMAS JUOZAS PETKUS (g. 1866-11-05 Padagių k. - m. JAV?), kunigas, bažnyčių statytojas.

Jo tėvai buvo valstiečiai žemdirbiai Juozapas Petkus ir J. Juzumaitė-Petkienė. Dėdės kunigo Vincento Juzumo globojamasbir skatinamas mokytis, baigė Rucavos (Latvija) vokiečių progimanziją, 1887 metais penkias klases Liepojos gimnazijoje. 1887-1891 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Studijų metais kartu su Juozu Tumu-Vaižgantu buvo Lietuvos mylėtojų kuopelės narys, rėmė ir platino Prūsijoje leidžiamą draudžiamą lietuvišką spaudą. 1891 m. lapkričio mėn. įšventintas kunigu, tarnavo vikaru Biržųrajone Pabiržėje, vėliau buvo vikaras Joniškyje, kuratas Lehene - tuometinėje Kuršo gubernijoje. 1900-1904 m.paskirtas Anykščių raj. Skiemonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios kuratu ir Alantos parapijos kunigu filialistu. Būdamas trisdešimt septynerių metų, jis pasireiškė kaip bažnyčių ir kitų kultinių pastatųstatytojas ar tų statybų iniciatorius. Jo iniciatyva Skiemonyse šalia bažnyčios buvo sumūryta 25 metrų aukščio nauja varpinė, kuri tebestovi iki šiol. Vėliau kunigas išvyko į JAV ir 1908 m. pastatė bažnyčią bei kleboniją Kvinse. Dešimt metų - nuo 1914 m. iki 1923 m. - N. Petkus buvo Bruklino Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo parapijos klebonas.

Apie 1923 m. sugrįžęs į Lietuvą N. Petkus tarnavo Klaipėdos krašto parapijose - ten skatino naujų parapijų kūrimą ir bažnyčių statybą. 1929 m. rugpjūčio 4 d. jis pašventino kertinį naujos Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios akmenį.

1934 m. N. Petkus perėmė Smalininkuose iš vieno ūkininko tikinčiųjų įsigytą pastatą ir ten įrengė naują mūrinę filijinę bažnyčią. Praėjus metams jo iniciatyva buvo aptvertas bažnyčios šventorius, įrengti nauji laiptai, padarytas vidaus remontas. 1935 m. liepos 18 d. N. Petkus pašventino naująją Smalininkų Šv. Juozapo bažnyčią. Vėliau keletą metų jis buvo Priekulės parapijos klebonas ir organizavo naujos bažnyčios statybą. Klebono iniciatyva sudarytas bažnyčios statybos komitetas, įsigytas papildomas didesnis sklypas, sumontuoti bažnyčios pamatai ir per dvejus metus pastatyta mūrinė Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. 1938 m. liepos 3 d. N. Petkus, tuo metu būdamas jau Klaipėdos klebonas, dalyvavo šventinimo iškilmėse kaip šios bažnyčios statytojas.

1936 m. rugpjūčio 16 d. pašventino Rubikų šv. Roko bažnyčią, o kitų metų vasarą jis pašventino ir naujos Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios, statomos vietoj sudegusios, pamatus. Kitas besikuriančias parapijas rėmė asmeninėmis aukomis. Vėliau N. Petkus vėl išvyko į JAV, dalyvavo Šv. Kazimiero draugijos, JAV lietuvių katalikų apšvietos draugijos „Motinėlė" veikloje, kurį laiką buvo jos valdybos pirmininku, šelpė Europoje ir JAV studijuojančius lietuvius studentus, rėmė įvairias katalikiškas organizacijas ir spaudą.

Šaltiniai

  • Anykštėnų biografijos žinynas: Nikodemas Petkus.
  • Vytautas malūkas. Rubikų Šv. Roko bažnyčios 80-metis: žmonės, įvykiai, datos // Santarvė. - 2016. - Rugpj. 20. - Nr. 93. - P. 6, 8.