Mažeikių apskrities arešto namai

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

MAŽEIKIŲ APSKRITIES AREŠTO NAMAI, Mažeikių kalėjimas.

1915 m. vokiečiams užėmus Mažeikius buvo įsteigti arešto namai. Čia buvo kalinama daug mažeikiškių ir apylinkės gyventojų, iš kurių apie 60 vokiečių karo teismo Mažeikiuose sprendimu čia pat buvo sušaudyti.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“ nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką. Iš pradžių arešto namai pradėjo veikti Sedoje 1919 m. balandžio mėn. ir iki 1920 m. vadinosi Sedos apskrities kalėjimu. Jį išlaikė Sedos apskrities savivaldybė, skyrė viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras. Sedos apskrities arešto namai 1921-04-29 buvo perkelti į Mažeikius ir pavadinti Mažeikių apskrities arešto namais. 1921 m. jie dar buvo vadinami Mažeikių apskrities kalėjimu. Apskrities arešto namai buvo skirti siunčiamiems, suimtiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vienam mėnesiui arešto asmenims laikyti.

Remiantis Savivaldybių departamento 1926-01-19 aplinkraščiu Mažeikių apskrities arešto namai perduoti Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentui. Mažeikių apskrities arešto namai nuo 1939-07-01 likviduoti. Kaliniai perkelti į Šiaulių kalėjimą. Arešto namų viršininkas 1926 m. buvo Vaclovas Milevičius, po to - Molis, sekretorius Liaugminas [1].

Šaltiniai

  1. Lietuvos aidas. - 1940. - Nr. 33.