Mažeikių žemės ūkio mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Mažeikių žemės ūkio mokykla Respublikos gatvėje, 1934 m.

MAŽEIKIŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA, Mažeikių žiemos žemės ūkio mokykla. Įsteigta 1932-11-15 Mažeikiuose, Nepriklausomybės g. 23. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Žemės ūkio rūmai. Mokyklos veiklą reglamentavo 1926-11-12 Žiemos žemės ūkio mokyklų įstatymas, Žiemos žemės ūkio mokyklų statutas bei taisyklės, 1937-11-30 Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymas. Buvo mišri mokymo įstaiga, kuri rengė kvalifikuotus žemės ūkio ir namų ruošos darbininkus.

Pirmaisiais metais buvo priimta 38 mokiniai, tačiau pirmąją laidą baigė 26. 1937 m. rudenį gauta 55 prašymai, bet dėl vietų trūkumo priimta 29 vaikinai ir 6 merginos. Mokytis galėjo tik nuo 16 metų amžiaus, baigę pradinę mokyklą. Mokslas prasidėdavo lapkričio mėnesį ir tęsdavosi 5 mėnesius, iki balandžio mėn. Už mokslą mokėti nereikėjo. Neturtingiems mokiniams savivaldybė ir kitos organizacijos bei įstaigos skyrė pašalpas. 1940 m. pr. Mažeikių apskr. valdyba paskyrė 600 litų pašalpą neturtingiems mokiniams šelpti. [1].Tiems, kurie važinėjo traukiniais, mokslo metais buvo taikoma 50 procentų nuolaida.

1937 m. spalio mėn. Juozas Lukštaraupis pagal sutartį trejiems metams išnuomojo mokyklai mūrinį dviejų aukštų gyvenamąjį namą (dabar Basanavičiaus g. 13), sandėliuką malkoms, garažui ir skalbyklai, taip pat žemės sklypelį. Už tai jam reikėjo mokėti 250 litų nuomą per mėnesį. Tame pastate buvo įrengta salė, klasės ir bendrabutis. 1939 m. bendrabutyje jau nebegalėjo sutilpti visi jame norintys gyventi, todėl mokiniams buvo siūloma išsinuomoti Mažeikiuose butus.

Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą, mokykla tęsė veiklą. Nuo 1940 m. rugsėjo mėn. mokykla buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Žemės ūkio švietimo valdybai. 1941--1944 m. Mažeikių žiemos žemės ūkio mokykla buvo pavaldi ir ją išlaikė Žemės ūkio vadyba. Uždaryta 1944 m. lapkričio mėn.

Mokiniai

Mokykloje mokinių skaičius ir amžius buvo nevienodas (dažniausiai nuo 16 iki 30 metų amžiaus). Pamokos prasidėdavo 8 val. ir tęsdavosi po 50 minučių. Petraukos trukdavo 10 minučių. Mokymo programa labai įvairi. 1939 m. ji buvo sudaryta tik vaikinams. 1940, 1942-1943 m. mokykloje mokėsi vien merginos, o 1941 m. - tik vaikinai. 1940-08-01 prie mokyklos įsteigtas namų ūkio skyrius, kurį lankė merginos ir moterys. Mokykloje buvo dėstomos žemės ūkio disciplinos (sodininkystė, daržininkystė, bitininkystė, zoohigiena, gyvulininkystė), taip pat statyba, kooperacija, ekonomika, skaičiavimas, visuomenės mokslai, žemės ūkio teisė, karinis paruošimas, kūno kultūra, higiena ir lietuvių kalba. Merginos buvo mokomos virti, kepti, skalbti, konditerijos, dainavimo. 1933-1943 m. mokyklą baigė 224 mokiniai.

Mokytojai

Beveik visą laiką mokykloje dirbo du mokytojai, kitus samdė (šiems už valandą mokėjo 4-10 litų). Dėstė Mažeikių apskrities agronomas Jonas Jasiūnas, „Lietūkio" skyriaus vedėjas Jonas Butkus, gydytojai Povilas Tautvaišas ir Veronika Gliaudytė, mokytojai Aleksandra Želvienė, J. Gadeikis, Karolis Pukevičius, Stasė Lizdenienė, Albinas Žvirblis ir kt.

Vedėjai

Pirmasis mokyklos vedėjas buvo agronomas A. Šukys (dirbo iki 1935-05-01). Po to jai iki 1940-08-29 vadovavo Juozas Gaidamavičius, vėliau - Marija Kaunaitė, Mečislovas Liaugaudas.

Kiti straipsniai

Šaltiniai

  1. Lietuvos aidas. - 1940. - Nr. 6.

  • Vilkas A. Mokslas prasidėdavo lapkritį // Santarvė. - 1996. - Nr. 80.