Mažeikių šilumos tinklai

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.

UAB MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI yra Mažeikiuose, Montuotojų g. 10.

1997 metais vyko AB „Lietuvos energija“ reorganizacija. Ji buvo vykdoma vadovaujantis „Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymu“. Vadovaujantis akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymu buvo užklaustos visos savivaldybės dėl miesto ar rajono šilumos ūkio tolesnio valdymo po akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo.

1997 m. vasario 18 d. tuometinis Mažeikių rajono savivaldybės meras Jonas Mažeikis pateikė prašymą leisti AB „Lietuvos energija“ filialo „Mažeikių elektrinė“ šilumos ūkį perimti Mažeikių savivaldybei, įsteigiant specialiosios paskirties akcinę bendrovę „Mažeikių šilumos tinklai“. 1997 metų liepos 1 dieną įsteigta Specialiosios paskirties akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai“. Pirmasis bendrovės direktorius - Justinas REIKA. 2000 m. liepos 7 dieną SP AB „Mažeikių šilumos tinklai“ reorganizuota į SP UAB „Mažeikių šilumos tinklai“. 2003 m. kovo 28 d. pakeistas bendrovės statusas. Nuo šiol ji - UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.

Pagrindinis UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ akcininkas – Mažeikių rajono savivaldybė, valdanti 99,9 proc. visų bendrovės akcijų. Nuo 1998 metų bendrovė yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė (LŠTA). Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, bendrovės vadovas. Bendrovės valdyba: Bronius Kryžius, savivaldybės administracijos direktorius, Jonas Labutis, savivaldybės administracijos vietinio skyriaus vyr.specialistas, Alfonsas Žiulpa, savivaldybės administracijos vietinio skyriaus vedėjas , Jonas Jurkus, bendrovės direktorius, Jonas Jurkonis, direktoriaus pavaduotojas komercijai. Valdybos pirmininkas- Jonas Jurkus. Pagrindinis UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos pobūdis – garo ir karšto vandens tiekimas. 80 proc. Mažeikių miesto gyventojų yra prisijungę prie vietinio centralizuoto šildymo tinklo. Minėtai veiklai bendrovė turi licenciją, todėl be audito bendrovės veiklos ataskaitai ir finansinei veiklai, yra atliekamas ir licencijuojamos veiklos sąnaudų auditas, išvados pateikiamos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ sudaro nuo 1975 metų dirbanti Mažeikių katilinė ir nuo 1974 metų dirbanti Reivyčių katilinė. Katilinių tinklai nėra sujungti ir funkcionuoja autonomiškai. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ strateginiai tikslai: garantuoti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę pagal poreikį; patikimai tiekti centralizuotą šilumą visiems vartotojams minimaliomis išlaidomis; pagerinti šiluminių trasų būklę; išspręsti šilumos punktų modernizavimo problemą; pagerinti pajamų surinkimą už suteiktas centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens paslaugas; išvystyti UAB “Mažeikių šilumos tinklai” į savarankišką, paslaugas teikiančią ir efektyviai dirbančią įmonę, turinčią ilgalaikį teigiamą pajamų ir išlaidų balansą.


Šilumos gamyba

Bendrovė per metus pagamina apie 170 tūkst.MWh šiluminės energijos. Šilumos gamybai naudojamas kuras- gamtinės dujos ir biokuras. Biokuru pagaminama apie 60 proc. visos šilumos. Didžiausias bendrovės padalinys yra Mažeikių katilinė, kuri tiekia šilumą ir karštą vandenį Mažeikių miestui. Čia sumontuoti katilai:

• GK DKVR20-13 Nr.3  - 3,87 MW- mazutas;
• GK DE25-13 Nr.4     - 12 MW –biokuras;
• VŠK „Termax“ Nr.5    - 30 MW – gamtinės dujos;
• VŠK „Termax“ Nr.2    - 16 MW  - gamt.dujos;
• VŠK KVGM-50 Nr.6   - 25 MW – mazutas;
• VŠK DE 25-13 Nr.7   - 10 MW – biokuras.

Viena svarbiausių bendrovės užduočių yra racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius ir energiją, griežtai laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Stengiamasi, kiek leidžia katilinės pajėgumai, kurui naudoti biokurą, nes kiekviena šilumos tiekimo įmonė apsigina aplinkos taršos limitą. Kuo didesnė dalis mazuto pakeičiama biokuru, tuo daugiau gaunama apyvartinių taršos leidimų, kuriuos bendrovė gali parduoti kitoms įmonėms, be to, vis mažesnis ir „šiltnamio dujų“- anglies ir sieros dvideginio- išmetimas į aplinką. Pajamos už prekybą apyvartiniais taršos leidimais bus nukreiptos naujoms investicijoms. Įgyvendintas gamtosauginis projektas, pastatant Mažeikių katilinėje kondensacinį ekonomaizerį, sudaro galimybę išlaidoms kurui mažinti, nes išmetamų dūmų šilumos utilizavimas leidžia papildomai išgauti šilumos energiją. Įgyvendintas LAAIF remiamams projektas – sumontuotas dūmtakis, kuris leis sutaupyti kurą- gamtines dujas. Su ES struktūrinių fondų parama dujofikuota Mažeikių katilinė. Mazutas liks tik kaip rezervinis kuras. Reivyčių katilinė yra nutolusi 3 km nuo Mažeikių miesto centro. Ši katilinė tiekia šilumą ir karštą vandenį Reivyčių kvartalui. 2001 metais rekonstravus Reivyčių katilinę, vietoje mazuto katilų čia sumontuota: · du biokuro katilai, kurių bendras galingumas 4 MW ; · 0,7 MW skysto kuro katilai, kurie užkuriami nedirbant biokuro katilams. Katilinėms vadovauja ilgametę patirtį turintis katilinių tarnybos vadovas Liudvikas ŠVARCAS.

Šilumos perdavimas Katilinėse pagaminta šiluma vartotojus pasiekia vamzdynais. Bendras bendrovės eksploatuojamų tinklų ilgis -38,2 km.

Ne paslaptis, kad dar sovietmečiu prieš 20 ir daugiau metų nutiesti šilumos tinklai ir visas šildymo ūkis buvo labai neekonomiškas. Dabar situacija keičiasi. 2005 metais bendrovė į šilumos ūkio modernizavimą investavo 6,3 mln.litų; 2006 m.- 0,7 mln.litų ir 2007 metais- 1,2 mln.litų.

Šiuolaikiškais vamzdžiais rekonstruota apie 9 km šilumos tinklų trasų, kas leido ženkliai sumažinti patiriamus technologinius nuostolius.

Remonto darbams vadovauja šilumos tinklų vyresnysis meistras Vytautas Jurša, turintis daugiau kaip 20 metų patirtį.

Šilumos pardavimas

Parduodamos šilumos kiekis apie 140 tūkst.MWh kasmet. Centralizuotos šilumos tiekimo pranašumai lemia tai, kad vartotojų skaičius kasmet auga.


Šiuo metu bendrovė turi per 14 000 abonentų. Virš 90 proc. iš jų- daugiabučių namų gyventojai.

Įgyvendinant strateginį šilumos tinklų vystymo planą, vykdomas šilumos punktų modernizavimo procesas. Modernizuotas šilumos punktas leidžia pagerinti šilumos paskirstymą butuose, vartotojai turi galimybę automatiškai reguliuoti šildymo sistemą priklausomai nuo lauko išorės temperatūros ir nustatyti temperatūrinį režimą šildymo ir karšto vandens tiekimo tam tikram laikui.

Bendrovės valdyba ir bendrovės administracija deda visas pastangas ir ieško būdų, kad vartotojai gautų kuo pigesnę ir kokybiškesnę paslaugą.

Didžiausią nerimą bendrovei kelia vartotojai-skolininkai. Dėl įsiskolinimų už šilumą, bendrovė apyvartinėms lėšoms priversta naudotis banko paskolomis.

Apskaitos ir realizacijos tarnyba, vadovaujama padalinio vadovo Viktoro Bugnevičiaus bei juridinė tarnyba deda visas pastangas, kad įsiskolinusių už šilumą vartotojų skaičius mažėtų. Vedami pokalbiai su skolininkais, siunčiami perspėjimai, sudaromi skolų mokėjimo grafikai. Dėl įsiskolinimų už šilumą išieškojimo aktyviai dirbama su teismais, antstoliais.

Žmonės Bendrovėje itin vertinami patyrę ilgamečiai darbuotojai, tačiau kartu siekiama pritraukti jaunus, gabius specialistus. Šiuo metu bendrovėje dirba 97 darbuotojai. Iš jų 74 vyrai ir 23 moterys. Specialistai sudaro 40 % visų darbuotojų. Likę 60 % - darbininkai. Darbuotojų vidutinis amžius apie 49 metus, vidutinis darbo stažas- 11 metų. 18 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 33 proc. darbuotojų su aukštesniuoju išsilavinimu.

Sauga darbe UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ darbuotojai yra aprūpinti darbo apsaugos priemonėmis, nustatytą bendrą standartą atitinkančiais darbo drabužiais, mokyti ir atestuoti. Reguliariai tikrinama darbuotojų sveikata, jie apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Katilinės darbininkų buitinėms patalpoms įrengti bendrovė, laimėjusi konkursą, iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto fondo gavo 100 tūkstančių litų prevencinėms priemonėms įgyvendinti

Laisvalaikis, tradicijos Bendrovė aktyviai dalyvauja Mažeikių miesto bendruomenės gyvenime, finansiškai paremdama miesto šventes, dalyvauja įvairiuose renginiuose, kuria savas tradicijas. Įmonėje veikia profesinė sąjunga. Jos nariai sudaro 56 % visų darbuotojų. Kasmet pažymima darbuotojų profesinė- Energetikų- diena, kurios metu apdovanojami, bendrovės veteranai, už gerą ir nuoširdų darbą pagerbiami kiti darbuotojai. Organizuojamos ekskursijos, šeimyninės sporto šventės