Krakių bendruomenės centras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Krakių bendruomenės centro taryba
Bendruomenės centro valdyba. Pirmininkas Albinas Ziemelis (trečias iš kairės)

KRAKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS „VENTOS VINGIS", visuomeninė organizacija.

2003-11-21 Krakių gyvenvietės gyventojų susirinkime Mažeikių apyl. seniūno Vidmanto Kesmino iniciatyva buvo pasiūlyta steigti bendruomenę. Į Tarybą išrinkta 10 asmenų: Virginija Rimkuvienė (pirmininkė), Emilija Bučienė, Romas Jakučionis, Povilas Serepinas, Dalia Vaitkuvienė, Aldona Andrulienė, Eufemija Lukavičienė, Juozapas Rimkus, Antanina Vilimienė (renginių organizatorė), Birutė Gabalienė. Kadangi bedruomenei trūko patirties, 2003 m. lapkričio 25 d. į savo susirinkimą pasikvietė Šerkšnėnų kaimo berndruomenės vadovą Kęstutį Miknį, kuris davė nemažai patarimų. 2003-12-16 bendruomenės nariai kartu su mokykla surengė pirmąjį renginį „Malda pagerbkime mirusius Krakių kaimo gyventojus", skirtą Adventui. 2004-02-14 mokyklos sporto salėje vyko šv. Valentino dienai skirta vakaronė, kurioje dalyvavo 88 žmonės. Šios vakaronės išvakarėse išleistas pirmasis bendruomenės laikraštėlis „Krakiai" (išėjo trys numeriai). 2004-02-07 įkurta jaunimo grupė „Saulėtekis" (11 narių; vad. Artūras Stancevičius). Ši grupė 2004-02-24 surengė „Užgavėnes". 2004-04-17 bendruomenės nariai surengė vakaronę Atvelykiui; dalyvavo 80 žmonių. Programos tema buvo „Grožio konkursas" (vakaronei meninę programą paruoė Antanina Vilimienė). 2004 m. vykdė projektą „Jaunimo takas", kuriam gavo finansavimą (1300 Lt gauta iš Vilniaus ir 500 Lt skyrė rajono savivaldybė). Pauliankos pušyne pastatyta pavėsinė, suolai, stalai, sutvarkyta aplinka. Buvo suorganizuota jaunimo krepšinio komanda, kurios sudėtyje A.Stancevičius, Ž.Bučius, D.Paplauskas, A.Pučinskas, M.Stonkus, Ž.Stonkus, E.vaičius, V.Vaičius ir kt. Vėliau ši bendruomenė iširo.

Steigiamasis susirinkimas vyko 2007 m. rugsėjo 20 d. Krakių pagrindinėje mokykloje. Susirinkime dalyvavo 42 gyventojai. Priimti bendruomenės įstatai, išrinkta bendruomenės taryba ir revizijos komisija. 2007-11-22 bendruomenės centras įregistruotas.

Vakaronėse renkamas Krakių metų žmogus už aktyvią visuomeninę veiklą bendruomenės labui. Išrinkti šie: 2007 m. - Emilija Bučienė, 2008 m. - Algirdas Vilkas, 2009 m. - Birutė Poškienė.

Taryba

Pirmoji Krakių bendruomenės centro taryba: Emilija Bučienė, Apolinaras Stonkus, Gražvydas Gutauskas, Dalia Vaitkuvienė, Valė Juškienė, Lina Gelžinienė, Darius Stugis, Antanina Vilimienė, Jolanta Meirytė, Antanas Dargis, Saulius Silkinis, Romas Jakučionis, Elena Rimkuvienė, Birutė Poškienė, Sonata Baltutienė, Rimantas Gelžinis, Algimantas Tenys, Aurelija Riepšienė, Irena Kirkilienė, Audronė Tenienė, Ilona Navickienė, Algirdas Vilkas, Jovita Vitienė, Alla Aleknienė, Viktorija Kvedarienė, Albinas Ziemelis (2007-2010 m. bendruomenės pirmininkas), Danutė Vaičiene. Dabar bendruomenei vadovauja Audronė Tenienė (nuo 2010 m. lapkričio mėn.)

Bendruomenės centro tikslai ir uždaviniai

Vienyti kaimo gyventojus, ugdyti bendruomeniškumą, plėtoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą, švietėjišką veiklą. Skatinti bendruomenės narių ir jaunimo iniciatyvą, ruošti ir vykdyti įvairius projektus, gerinančius bendruomenės kultūrinę ir socialinę padėtį ir kt.

Kronika

Užgavėnių laužas
Dailės darbų paroda, 2008 m.
Krakių BC narių ekskursija į Rumšiškes
Bendruomenės atstovai Rundalėje (Latvija
Automobilių ir dviračių slalomo varžybų dalyviai ir nugalėtojai
Tarpgatvinių tinklinio varžybų nugalėtoja - Naikių gatvės komanda su KBC nariais
 • 2007-11-18 vyko tarpgatvinės tinklinio varžybos. Dalyvavo Naikių, Milių, Malūno, Saulės, Paulenkos ir jungtinė Pušyno-Ventos gatvių komandos. Rungtynes laimėjo Naikių gatvės komanda.
 • 2008-01-26 Krakių pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko draugiškos krepšinio varžybos tarp Krakių bendruomenės centro „Ventos vingis" ir Ukrinų. Rezultatu 84-70 laimėjo krakiškiai.
 • 2008-02-15 surengta vakaronė „Pabūkim kartu", kurioje dalyvavo virš 100 žmonių.
 • 2008-05-24 prie mokyklos vyko automobilių ir dviračių slalomo varžybos. Dviračių slalomo nugalėtojai: mergaičių tarpe - Greta Eidikytė, berniukų tarpe - Mindaugas Poškys. Automobilių slalomo nugalėtojai: moterų tarpe - Lina Gelžinienė, vyrų tarpe - Saulius Silkinis. Koncertavo „Sekmadienio" studija (vad. Antanas Dargis), šoko jaunimo grupė.
 • 2008-08-09 bendruomenės nariams surengta pažintinė ekskursija. Tai vienas iš vykdomų projektų etapų. Aplankyta Raudonės pilis, Veliuona, Rumšiškės, Kaunas. Išvykoje dalyvavo 46 nariai.
 • 2008-10-01 šeši bendruomenės nariai dalyvavo rajono kaimo bendruomenių asociacijos surengtoje ekskursijoje į Rundalę ir Tervetę (Latvija).
 • 2008-10-12 Krakių pagrindinėje mokykloje surengta Krakių bendruomenės centro „Ventos vingis" pirmininko Albino Ziemelio personalinė dailės darbų paroda, skirta bendruomenės centro vienerių metų sukakčiai. Iš viso eksponuoti 42 dailės kūriniai.
 • 2008-10-25 mokykloje vyko bendruomeninės jaunimo iniciatyva surengtas vakaras „Susiburkime visi - ir jauni, ir seni". Tai baigiamsis rajono jaunimo rėmimo projektų renginys, kuriam buvo parengtas projektas ir laimėtas finasnavimas. Programoje: mokyklos mokinių meninė programa, svečių iš Viekšnių ir Mažeikių koncertas, kalbėjo Aldona Andrulienė, vyko moksleivių fotonuotraukų konkursas, viktorinos suaugusiems „Papramogaukime, nes dar ne galas, dar nepabaiga". Renginio metu Algirdui Vilkui paskirta nominacija „Krakių 2008 metų žmogus" už aktyvią visuomeninę veiklą bendruomenės labui.
 • 2008-11-29 mokykloje vyko pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Bendruomeniškumo skatinimas ir stiprinimas" baigiamasis renginys - susipažinimo vakaras, skirtas bendruomenės vienerių metų sukačiai paminėti. Renginyje dalyvavo Užlieknės, Purvėnų, Bugenių ir Krakių bendruomenės, rajono kaimo bendruomenių asociacijos pirmininkė Genoveita Gricienė, Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūnas Vidmantas Kesminas. Vyko bendruomenių komandų prisistatymas, firminio patiekalo pristatymas, viktorina, įvairios užduotys, linksmybės.
 • 2008-12-05 laikrašytje „Būdas žemaičių" paskelbtas straipsnis apie Krakių BC organizuotą kaimo bendruomenių susipažinimo vakarą. Apie tai plačiau galima paskaityti čia [1].
 • 2008-12-08 išleistas laikraštėlio „Krakiai" ketvirtasis numeris [2]. Pirmieji trys numeriai pasirodė 2004 m. [3]Laikrašėlis keturių A4 formato puslapių.
 • 2008-12-15 prie parduotuvės papuošta eglutė.
 • 2009-01-10 mokykloje surengta bendruomenės narės Birutės Poškienės rankdarbių paroda „Atokvėpio minutė" [4]. Tuo pačiu vyko bendruomenės narių ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas, kurio metu išrinkta nauja valdyba, tačiau dėl pirmininko kandidatūros kilo diskusijos ir nebuvo išrinktas.
 • 2009-02-03 išrinkta nauja taryba ir septyni pirmininko pavaduotojai. Bendruomenės centro pirmininku antrai kadencijai išrinktas Albinas Ziemelis.
 • 2009-03-14 mokyklos sporto salėje vyko krepšinio šventė. Susitiko veteranai ir jaunimas. Vyko konkursas - geriausia 2 taškų metikė, geriausias 3 taškų metikas.
 • 2010-02 mėn. vakaronė „Sveiki atvykę", skirta Valentino dienai.
 • 2010-02-16 prie parduotuvės aikštelėje surengta Užgavėnių šventė.
 • 2010-04-24 mokykloje surengta vakaronė „Ir vėl kartu".
 • 2011-09-11 surengta Krakių k. istoriniuose šaltiniuose 350 metų paminėjimo šventė, kurioje Vincentas Gauronskis pašventino ąžuolinį kryžių.

Projektai

Laimėti projektai, kuriems buvo suteikta finansinė parama:

 • 2009-03-10. Uždaro bandomojo mažųjų projektų paramos konkurso „Vietos problemų sprendimas ir poreikių tenkinimas bei pilietiškumo skatinimas" - „Kompiuteris ir internetas - tai mūsų ateitis (3000 Lt.).
 • 2008 m. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo konkurso - „Bendruomeniškumo skatinimas ir stiprinimas" (2000 Lt.).
 • 2008 m. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo konkurso - „Susiburkime visi - ir jauni ir seni" (1400 Lt.).

Šaltiniai

 • Končiūtė R. Krakiškiai įkūrė bendruomenės centrą „Ventos vingis" // Santarvė, 2007. - Lapkr. 27. - Nr. 133. - P. 5.
 • Plastinina B. Krakių bendruomenės aktyvas giria savo žmones // Santarvė. - 2009. - Gegužės 30. - Nr. 60. - P. 7.
 • Gajutė Abelkienė. Bendruomenėje - aktyvūs žmonės ir jų dideli darbai // Būdas žemaičių. - 2011. - Vasario 4. - Nr. 10. - P. 8.

Nuorodos