Bronė Knabikaitė-Zabulionienė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

KNABIKAITĖ-ZABULIONIENĖ BRONĖ (g. Viekšniuose), knygnešė.

Mokėsi Jelgavos gimnazijoje. Čia gaudavo paskaityti „Aušrą" ir kitus lietuviškus spaudinius. Grįžusi į Viekšnius, susipažino su knygnešiu Jonu Dargiu, iš jo gaudavo lietuviškos spaudos, taip pat ir „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą". Spaudos parūpindavo ir Viekšniuose gyvenęs knygnešys Juozapas Vilčikauskas. Platinti padėdavo pusbrolis Juozas Knabikas. Slėpdavo knygas savo namuose. 1898 m. būdama Kupiškyje pas giminaitį kun. J.Kasperavičių, susipažino su kun. Felicijonu Leliu, kuris jai taip pat parūpindavo lietuviškos spaudos. 1902 m., kai kun. J.Kasperavičius išleido knygelę „Mojinių maldų vainikas", padėjo jas pergabenti ir platinti. Šitą knygelę dalydavo veltui.

Šaltiniai

  • Knabikaitė-Zabulionienė B. Iš spaudos draudimo gadynės // Knygnešys. - D. 2. - P. 182-184.
  • Knabikas J. Iš 1905 metų judėjimo Viekšnių apylinkėj // Lietuvos žinios. – 1931. - Lapkričio 16. - Nr. 261. - P. 3.