Kazimiero Jagmino pradinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Kazimiero Jagmino pradinė mokykla
Kazimiero Jagmino pradinė mokykla
Kazimiero Jagmino pradinė mokykla
Informacija
Adresas: LT-89233 Mažeikiai, Sedos g. 12
Tel./Faksas: 8-443-75401/8-443-70461
Ofic. tinklalapis: [1]
Direktorė (-ius): Janina Gendvilienė (nuo 1994-09-01)
Mokytojų skaičius: 22 (2007 m.)
Klasių komplektų skaičius: 13 (2008/2009 m.m.)

KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖ MOKYKLA, Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla yra Mažeikių mieste, Sedos g. 12.

1994 m. rugsėjo 1 d. vaikų lopšelis darželis „Žilvinas" pertvarkytas į Mažeikių penkatąją pradinę mokyklą. Buvo įkurta 16 klasių: 5 pirmos, 3 antros, 4 trečios ir 4 ketvirtos. Mokėsi 353 mokiniai. Mokykloje pradėjo dirbti 18 mokytojų. Tarp jų keturios jaunos specialistės: Diana Jasienė, Sonata Kensminaitė, Daiva Kaupytė, Ingrida Petrikaitė, mokytojos veteranės: Filomena Erminienė, Joana Štelmokienė, Danguolė Jautakienė, mokytojos: Loreta Visminienė, Jurgita Skurdauskaitė, Lina Garbaliauskaitė, Violeta Liutkutė, Renata Matutienė, Roma Gricienė, Rasa Rozgaitė, Giedrė Bubokienė, Virginija Raudonienė, Muzikos mokytoja Eugenija Kriauzienė, tikybos mokė Irena Stančikienė. Dirbo 12 mokytojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, 4 - aukštesnįjį ir 2 - vidurinį. Mokytojos metodininkės vardą turi pavaduotoja Eugenija Gailienė, vyr. mokytojos- direktorė Janina Gendvilienė. Dvejose antrose klasėse buvo vykdomas sustiprintas dailės mokymas, mokytojas Aleksandras Novak. Mokykloje buvo atidaryta biblioteka, kurioje dirbo Gražina Budreikienė. Mokslo metų eigoje pradėjo dirbti mokytojos Vilma Maženytė ir Aida Aleksejevienė.

1994-1995 m.m. mokyklos sustiprintos dailės klasių mokiniai tapo tarptautinio vaikų plakato konkurso ,,Gamtos pasaka" , ,,Miestas ir mes" laureatais. Mokykloje veikė etnografinis, kankliavimo, dainavimo būreliai, mokytojų ansamblis. 1995 metų pavasarį mokykla išleido pirmąją ketvirtokų laidą - 89 mokinius.

1995-1996 mokslo metais mokykloje buvo 16 klasių. Į kolektyvą įsijungė mokytojos Gražina Kraulienė, Skaidrutė Šarkytė, anglų kalbos mokytojos Vilma Levickienė, A. Zokienė. Mokytojoms J. Skurdauskaitei ir D. Jautakienei Suteikti vyresniųjų mokytojų vardai. Dviejose antrose klasėse pradėtas sustiprintas anglų kalbos mokymas. Vienoje antroje ir dviejose trečiose klasėse - sustiprintas dailės mokymas. Trečiokus sustiprintos dailės moko mokytojas A. Novak, o trečiokus - mokytoja A. Aleksejevienė. Mokykloje veikia šokių, jaunųjų žurnalistų, kankliavimo, etnografinis, Valančiukų, darbščiųjų rankų būreliai, mokytojų ansamblis. Tarprajoninio Kalėdinio atviruko konkurse 3A klasės mokinė Severina Brasaitė užėmė 1-ąją vietą.

1996-1997 mokslo metais mokykloje mokėsi 354 moksleiviai, buvo 17 klasių, dirbo 28 pedagogai. Į pedagogų bendruomenę įsijungė mokytojos G. Januškevičienė, R. Kripienė, B. Mitrienė, A. Čebatoriūnienė. Visus mokslo metus mokykla dirbo pagal 1996-1997 m.m. bendrąjį lavinimą teikiantį mokyklų mokymo plano III-ąjį variantą, kur pamokos trukmė 40 min. Tęstas sustiprintų dalykų: dailės ir anglų kalbos mokymas. Išleista pirmoji sustiprinto dailinio ugdymo ketvirtokų laida. Veikė būreliai: etnografinis, šokių, darbščiųjų rankų, dramos, karpinių, jaunųjų žurnalistų, ateitininkų, raiškiojo skaitymo, sporto, aerobikos, akvariumistų, saugaus eismo, kraštotyros. Mokykla dalyvavo rajoniniuose renginiuose: saugaus eismo, ,,Šauniausio moksleivio" konkurse, piešinių ir darbelių parodose, respublikiniame pašto ženklo ,,Pasaka" piešinių konkurse, tarptautiniame vaikų piešinių ir plakatų konkurse ,,Gamtos pasaka". Mokykloje lankėsi amerikietis pedagogas, APLLE kursų kuratorius - S. Serbenk. Mokykla rinko medžiagą apie pirmą Mažeikių rajono daraktorių Kazimierą Jagminą.

1997 metų gegužės 30 dieną Mažeikių rajono Tarybos sprendimu Nr.29 mokyklai suteiktas Kazimiero Jagmino vardas. 1997-1998 m.m. mokykloje mokėsi 397 moksleiviai, buvo 20 klasių, dirbo 26 pedagogai. Į kolektyvą įsijungė mokytojos Virgina Lekniūtė ir Inga Rušinskaitė. Surengta viktorina ,,Gerbi žodį - gerbi save", kurioje dalyvavo ir Telšių ,,Saulėtekio" pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Rudenį mokykloje vyko tarpklasinės kvadrato varžybos, prasidėjus Adventui, vyko adventinės savaitės. Kovo mėnesį buvo organizuojama Kaziuko mugė, kurioje vaikai darė, o paskui pardavinėjo savo darbelius. Mokykloje vyko rajoninis skaitovų konkursas ,,Gražiausi žodžiai lig širdies nueina", kuriame mokyklos skaitovai už sceninę kompoziciją laimėjo 1-ąją vietą. 3C klasės mokinė Vaida Šukytė dalyvavo respublikiniame rašinio konkurse blaivybės tema ir užėmė antrą vietą. Jaunieji žurnalistai leido laikraštį ,,Daigeliai".

1998-1999 mokslo metais mokykloje mokėsi 416 moksleivių. Toliau buvo tęsiamas sustiprintas dailės ir anglų kalbos mokymas, veikė dailės studija. Mokyklą baigė 95 ketvirtokai. Toliau dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Gera pradžia", suorganizuota metodinė išvyka į Kauno ,,Animos" mokyklą. Rajoniniuose renginiuose dalyvavo 109 mokiniai. Rajoniniame skaitovų konkurse J. Žutautaitė užėmė 1-ąją vietą, parodoje ,,Mokyklinis laikraštis" mokyklos laikraštis ,,Daigeliai" laimėjo ,,Santarvės" prizą, aktyviai dalyvauta Žemės dienos renginiuose, tarptautiniame piešinių konkurse ,,Gamtos pasaka" 2E klasės mokinė D. Petrauskaitė tapo laureate.

1999-2000 mokslo metais mokykloje buvo 20 klasių, kuriose mokėsi 412 mokinių, dirbo 28 pedagogai. Pagal projektą ,,Gera pradžia" dirbo dvi klasės. Veikė pailgintos dienos grupės, dailės studija, įvairūs būreliai. 90 moksleivių baigė ketvirtąsias klases. Rajoniniame skaitovų konkurse Vaidas Šiaulys laimėjo 1-ąją vietą, piešinių ir plakatų konkurse ,,Gamtos pasaka" Laimonas Bogužis tapo laureatu, konkurse ,,Skrydis į ateitį" laureatais tapo 6 mokiniai, I. Černiauskaites darbas pateko į tarptautinį konkursą Šveicarijoje. J. Žutautaitė dalyvavo tarptautinėje grafikos darbų parodoje Čekijoje, tapo laureate. Šiaulių ,,Laiptų" galerijoje buvo eksponuojami mokyklos moksleivių darbai.

2000-2001 mokslo metais mokėsi 424 moksleiviai, buvo 19 klasių. Mokykloje atidaryta priešmokyklinė klasė, kuriai ėmė vadovauti vyr. auklėtoja Birutė Mitrienė. Dirbo 28 pedagogai. Mokytojos R. Kripienė, V. Lekniūtė, E. Gailienė aktyviai įsijungė į projektų ,,Būsiu sveikas", ,,Edukaciniai žaidimai Lietuvos mokykloms", ,,Aš galiu" rašymą. L. Kvedarienė, R. Kripienė, D. Jautakienė vedė atviras pamokas rajono pedagogams.

Tradiciniai renginiai: Rugsėjo pirmosios šventė, Adventinės savaitės, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Kalėdiniai karnavalai, Gerų darbų savaitė, Vasario 16-osios šventė, Kovo 11-osios minėjimas, Motinos diena, Paskutinio skambučio šventė ir kt.

Nuorodos