Juozapas Daugirdas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Mūrinis koplytstulpis ant Juozapo Daugirdo kapo Viekšnių senosiose kapinėse

DAUGIRDAS JUOZAPAS (g. 1754-03-19 Lydos apskr., Vosyliškių p-ja, Senajame dvare - m. 1819-04-08), Lydos apskrities rotmistras; dvarininkas. Senatvėje, gyvendamas savo senoje sodyboje, turėjo prašyti vaikų pagalbos, nes laukai buvo apleisti, trobesiai seni, o nederlius visai pribaigė. Palikęs žmoną, 1818 m. išsidangino į Viekšnius, pas sūnų Antaną. Čia ir mirė.

Palaidotas Viekšnių senosiose kapinėse. Ant antkapinio koplystulpio yra įrašas: „Dom Jozeffa Dowgierda Rotmistrza. Urodzony r. 1754 marca 19. Umarl r. 1819 apryla 8 dnia".

Šaltiniai

  • Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882 - 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). - K., 1938. - 380 p. - P. 49.
  • Daugirdaitė - Sruogienė V. Žemaičių bajoro ūkis XIX amžiaus pirmoje pusėje. - Antras leidimas. - V., 1995. - P. 20 - 21. - Pirmas leidimas 1938 m.
  • Kerys B. Randevu Viekšnių kapinėse // Vienybė. - 1996. - Rugpj. 17.