Feliksas Ereminas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

FELIKSAS EREMINAS (g. 1890-01-07 Gadunavo parapijoje, Telšių raj. - m. 1962-10-27 Daujėnuose, palaidotas Daujėnų kapinėse. Paminkle įrašas: „Gimiau, kad leidai, gyvenau, kad norėjai, miriau, kad įsakei. Išganyk mane, Viešpatie, nes gali“.), kunigas, Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras 1915-1916 m.

Mokėsi Alsėdžių pradžios mokykloje, 1907 m. baigė Palangos progimnaziją, o 1915 m. – Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Kaune. Kunigu įšventintas 1915-05-16. Įšventintas į kunigus F. Ereminas per 47 dvasinio darbo metus užėmė įvairias pareigas: 1915 – 1922 m. keturiose parapijose dirbo vikaru: Tirkšliuose, Pagiriuose, Naujamiestyje ir Ramygaloje; kuratu Velykiuose (1922–1928) ir Vadaktėliuose (1939); administratoriumi – Karsakiškyje (1939 12 30–1943), Daujėnuose (1943–1948) ir Skrebotiškyje (1950–1951); tituluotu klebonu Daujėnuose (1948–1951), klebonu Papilyje (1928–1934), Rozalime (1934–1936) ir Daujėnuose (1951–1962), altarista – Kupiškyje (1936–1939).

1947 m., vyskupo K. Paltaroko pageidavimu, parašė Daujėnų parapijos istoriją, kuri išspausdinta knygoje „Panevėžio vyskupija“ (p. 324–326). 1945 m. pradėjo rašyti dienoraštį. Dienoraščio ištraukos jau sovietmečiu išspausdintos. „Darbe“ (1984), „Švyturyje“ (1988) ir, aišku, su atitinkamais komentarais, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1994 m. jo dalis (1945–1946) išspausdinta atskira knygele, su prierašu „Unikalus Daujėnų parapijos klebono 1945–1946 metų dienoraštis“, kurį spaudai paruošė A. Martinionis. Tačiau leidinio pratarmėje neteisingai įrašyta, kad kunigas buvo nuteistas 10 metų Sibiro lagerių. Po dešimties metų 2004 m. Dienoraštis perspausdintas knygoje „Daujėnai“, tačiau čia jis įvardintas kaip „Kančių dienoraštis“. Publikuojami tik 1945–1946 metai nors, skaitant kunigo pasiryžimą fiksuoti įvykius, tikėtina, kad Dienoraštis 1946 metais neužsibaigė. Tačiau kur likusioji dienoraščio dalis – neaišku.

Kunigas Feliksas Ereminas dirbdamas Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijoje yra išgelbėjęs žydaitę Rachelę Rozenbergaitę (1925 05 24–1987 07 16), ją pakrikštijo Reginos vardu, vėliau ją išleido į mokslus. 2013 m. kun. F. Ereminas pripažintas ir Pasaulio Tautų Teisuoliu. 2012 m. rugsėjo 21 d. (po mirties) apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (Lietuvos Respublikos Prezidentės 2012 m. rugsėjo 10 d. pasirašytas dekretas Nr. 1K-1202).

Šaltiniai

  • In Memoriam. Kunigas Feliksas Ereminas - Pasaulio Tautų Teisuolis [1]