Dagių pradinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Dagių pradinė mokykla

Nuotraukos laikinai nėra

Informacija
Adresas: LT 89376 Sedos sen., Dagių k.
Tel./Faksas: 8-443-46565
Direktorė (-ius): Gedruta Batavičienė
Klasių komplektų skaičius: 1 (2008/2009 m.m.)

DAGIŲ PRADINĖ MOKYKLA buvo Dagių k.

Istorinės žinios

Dagių pradinė mokykla įkurta 1919 m. (kt. duomenimis - 1920 m.) Igno Abelkio namuose. Pirmoji čia vaikus mokė mokytoja Kristutytė, kuri šioje mokykloje išdirbo tik vienerius metus. Antraisiais mokyklos gyvavimo metais dagiškių vaikus mokė seserys E. ir K.Lesytės, po jų nuo 1927-08-01 - Eugenija Rumšaitė – Monkauskienė [1]. 1933 m. mokėsi 46, 1937-1938 m.m. - 55 mokiniai [2].

1929 m. mokykla buvo perkelta į Jono Andrijausko namus. Čia dirbo mokytojai: Gabalytė, Martynas Pupkus, Kaušpėda, Mažeikienė, A.Jasmontaitė.

1938-1942 m. Dagių pradinėje mokėsi apie 30 mokinių. Juos mokė Martynas Pupkus. Šis mokytojas buvo itin aukšto intelekto, išsilavinęs, mokėjo lenkų klabą, ir turėjęs ypatingą bendravimo su įvairaus amžiaus žmonėmis dovaną. Iš šios mokyklos buvo iškeltas į Turgelius (Šalčininkų raj.). Dėl jo iškėlimo Dagių k. gyventojai važiavo į Švietimo ministeriją prašyti, kad mokytoją M. Pupkų paliktų, tačiau į prašymus nebuvo atsižvelgta.

1967 metais pradėjo dirbti Romutė Liutkienė, kuri mokykloje išdirbo 31 metus.

Nuo 1970-ųjų mokykla perkelta į naują dviejų aukštų pastatą, kuriame tebėra iki šiol. Tuo pat metu panaikinta už keleto kilometrų nuo Dagių buvusi Žadeikių pradinė mokykla, įsikūrusi ūkininko Mickaus namuose. Žadeikių kaimo vaikams pradėjus lankyti Dagių mokyklą, prireikė ir antros mokytojos. R.Liutkienei į pagalbą atėjo Bronė Bružienė. Jai išėjus į pensiją, R.Liutkienė vėl dirbo viena. 1986 metais čia mokytojauti paskirta iki šiol tebedirbanti mokytoja Gedruta Batavičienė. Trejus metus atostogavusią G.Batavičienę pavadavo Arvydiškės pradinės mokyklos mokytoja Olga Žiogienė.

2001 m. po sunkios ligos mirus Romutei Liutkienei, pradėjo dirbti Vilma Pocienė. Nuo 2005 m. rugsėjo 1-osios anglų kalbos vaikus moko Sedos Vytauto Mačernio vidurinės mokyklos mokytoja Rasa Šmaižienė. Iki tol anglų kalbos vaikus mokė Jelena Terė, kuri dar dirbo Plinkšių pagrindinėje mokykloje

2006 m. Dagių pradinėje mokykloje mokėsi 16 vaikų iš Dagių, Pabradumės ir Žadeikių kaimų. Mokytojos G. Batavičienė ir V. Pocienė.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. mokykla uždaryta.

Veikla

Mokyklai padeda Dagių kaimo bendruomenė, su kuria organizuojama dauguma renginių. Finansinius reikalus tvarko Sedos seniūnijos buhalterė Janina Klibavičienė. Kasmet sukuriamas naujas spektaklis (vad. V. Pocienė). Bendrauja su Sedos biblioteka.

Mokykloje ypač propaguojama sveika gyvensena ir gamtosauga. Mokiniai ir mokytojos kasmet dalyvauja rajoninėje sveikuolių šventėje. Kiekvienais metais rengiami gamtosauginiai projektai. Tvarkoma mokyklos ir labiausiai lankomų kaimo vietovių aplinka, organizuojamos šventės, viktorinos, parodėlės, aplankomos pavyzdingai tvarkomos kaimo gyventojų sodybos, žiemą nešamas į mišką maistas žvėreliams, pavasarį keliami į medžius paukšteliams inkilėliai, dalyvauja rajoniniuose renginiuose. Už gamtosauginę veiklą mokykla yra gavusi televizorių su vaizdo aparatūra, muzikinį centrą, fotoaparatą.

Mokykloje vyksta tradiciniai renginiai, organizuojmaos ekskursijos. Be to, mokykla dagiškiams yra pagrindinė susibūrimų vieta. Čia susirinkę jie švenčia valstybines, tautines ir religines šventes, gieda Kalvarijos kalnus, organizuoja sportines varžybas. Mokyklos pastate veikia ir kaimo biblioteka.

Šaltiniai

  1. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 7. - P. 703.
  2. Kazys Misius. Žemaičių aukštumos regiono švietimo raida XVI a. - 1940 m. //Vilniaus dailės akademijos darbai. - V., 2004. - T. 34. - P. 287.