Antanas Mumgaudis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

MUMGAUDIS ANTANAS (g. 1856 m. Pocaičių k. - m. 1939-11-21, palaidotas Ukrinų kapinėse), knygnešys.

Lietuviškai skaityti ir rašyti išmoko namuose. Platino lietuvišką spaudą. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, platino revoliucinio turinio spaudą, atsišaukimus. Pakliuvęs žandarams buvo smarkiai sumuštas, pasodintas į Telšių kalėjimą. Kuriantis Lietuvos valstybei, organizavo Židikų valsčiaus savivaldybę, buvo jos tarybos narys. Vėliau įsteigė Židikų žemės ūkio kooperatyvą, buvo jo pirmininkas. Aktyviai dalyvavo ir kitų prekybos bei pramonės organizacijų darbe.

Šaltiniai

  • Mirė veikėjas ir senas kooperatininkas // XX amžius. – 1939. - Gruodžio 5. - Nr. 280.
  • Š. P. Mirė ūkininkas, kuris 15 m. išbuvo Židikų ž. ū. kooperatyvo pirmininku // Ūkininko patarėjas. – 1939. - Lapkričio 30. - Nr. 48.