Antanas Moras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

MORAS ANTANAS, ALEKSANDRO (1846 - 1917; palaidotas Oriolo kapinėse), Daubiškių dvaro dvarininkas. Kildino save iš prancūzų Moreu. Tėvas - Aleksandras Moras (Móro).

1863 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir studijavo Rygoje. Šiauliuose pas grafus Zubovus susipažino su dešimt metų už jį vyresne Mikalojaus [Zubovo] žmonos Aleksandros [Olsuvjevaitės] seserimi grafaite Darija Vasiljevna Olsuvjevaite (1836 - 1911 m.), kurą ir vedė. 1881 m. pabaigoje už žmonos kraitį nusipirko Daubiškių dvarą.

Antanas Moras charakterizuojamas kaip geras, labai malonus ir apsiskaitęs žmogus, tačiau bevalis ir išlepintas, mažai nusimanė apie ūkį, nelabai juo rūpinosi ir apleido. Mokėjo rusų, lenkų, prancūzų ir vokiečių kalbas, gerai šoko, daino. Turėjo neblogą biblioteką, kurioje buvo apie porą tūkstančių knygų, ypač rusų ir lenkų kalbomis. Prenumeravo rusiškus mėnesinius žurnalus „Russkaja Mysl” ir „Viestnik Jevropy". Daubiškių dvare dažnai sulaukdavo svečių iš gretimų dvarų ir Morienės giminių.

Manoma, kad A. Moras sirgo tuberkulioze arba vėžiu.

Šaltiniai

  • Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882 - 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). - K., 1938. - 380 p. - P. 44 (nuotrauka), 44 - 49, 58, 103, 142 - 144, 146, 161, 251, 319 (nuotrauka), 340 ir kt.
  • Čiurlionytė - Zubovienė D. Patekėjo saulė. - Kaunas, 1996. - P. 19 - 20.
  • Kerys B. Randevu Viekšnių kapinėse // Vienybė. - 1996. - Rugpj. 10, 14, 17, 21, 24, 28; Rugs. 4.