Antanas Krausas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

KRAUSAS ANTANAS (g. 1905-05-10 Sedoje - m. 1970-05-03 Melburne, Australija), pedagogas, visuomenininkas, redaktorius, žurnalistas.

1925 m. Telšiuose baigė vyskupo Valančiaus gimnaziją. Būdamas gimnazistu kartu su R. Serapinu įsteigė Sielos kultūros ratelį ir leido neperiodinį laikraštį „Šaltinis" (1923-1925 m.), priklausė dr. V. Kudirkos literatūros būreliui bei Vegetarų draugijai (nuo 1920 m.). 1923-1925 m. leido vegetarų laikraštį „Širdies liepsna". 1923 m. Sedoje įsteigė viešą biblioteką. 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1930-1937 m. buvo Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos mokytojas ir direktoriaus pavaduotojas. Šiauliuose priklausė Gyvulių globos draugijai ir buvo jos sekretorius (1932-1937 m.), įsteigė pirmąjį Lietuvos moksleivių Gyvulių globotojų ratelį gimnazijoje ir 1936 m. išleido gyvulių globos antologiją „Mūsų bičiuliai". 1937-1939 m. buvo Skuodo valstybinės gimnazijos direktorius, 1939-1940 m. - Rokiškio valstybinės gimnazijos inspektorius, 1940-1941 m. - Kelmės vidurinės mokyklos mokytojas.

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: 1939-1940 m. Rokiškyje buvo šaulių būrio vadas, 1937 m. Skuode įsteigė skautų būrelį, 1931-1940 m. priklausė J. Basanavičiaus, 1933-1940 m. - dar ir Lietuvos tautininkų sąjungoms.

Antrojo pasaulinio karo išvakarėse pasitraukė į Vakarus. Ten buvo įvairių gimnazijų direktoriaus pavaduotojas. 1949 m. emigravo į Australiją. Ten 1951 m. įkūrė lietuvišką mokyklą, platino lietuviškas knygas ir rūpinosi, kad Australijos lietuviai neužmirštų lietuvių kalbos. Buvo Lietuvių enciklopedijos generalinis atstovas Australijoje. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Parengė knygelę vaikams „Gyvūnų draugas“.

Už nuopelnus skautijai apdovanotas aukščiausiu žymekliu - Gedimino Vilko ordinu.

Šaltiniai

  • Seda: Parapijos istorija ir dailės pareitis // Žemaičių praeitis D. 5. - V., 1997. - 328 p. - P. 305.
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1958. - T. 13. - P. 26 - 27; Boston, 1983. - T. 37. - P. 300.
  • Australijos lietuvių metraštis. - Sydney, 1961. - P. 239.

Nuorodos