Antanas Juzumas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

JUZUMAS ANTANAS, Juzumavičius (g. 1822-11-21 Rubikų k. - 1871 03 Kargopolyje, Rusijoje), kunigas, raštijos darbuotojas.

Mokėsi Sedos parapijinėje mokykloje, 1843-1845 m. - Varnių kunigų seminarijoje, 1845-1849 m. - Petrapilio dvasinėje akademijoje, kurią baigė teologijos magistro laipsniu. 1849 m. įšventintas į kunigus ir paskirtas Šiaulių vikaru ir mokyklos kapelionu, 1851 m. Kauno gimnazijos kapelionu, 1855-1864 m. buvo Vydžių klebonas ir Zarasų dekanas. 1852-1855 m. dėstė Varnių kunigų seminarijoje. 1863 m. įskųstas valdžiai, buvo uždarytas Vilniaus kalėjime, apkaltintas kurstomais pamokslais ir pritarimu sukilimui, todėl ištremtas į Kargopolį (Archangelsko sr.). 1871 m. buvo amnestuotas, bet jos nesulaukė ir mirė tremtyje.

1855 m. išleido brolio Tado Juzumo knygelę „Didesis elementorius ir katekizmas". Parašė teologijos, Lietuvos bažnyčios istorijos veikalų, tačiau neišliko, dingę ir kiti rankraštiniai darbai.

Šaltiniai

  • Biržiška V. Aleksandrynai: Lietuvos rašytojai. - V., 1990. - T. 3. - P. 325.
  • Šverebas P. Jų vardai susiję su Seda // Santarvė. - 1991. - Kovo 14.
  • Žemaitija. - K., 1992. - P. 98.
  • Tarybų Lietuvos enciklopedija. - V., 1986. - T. 2. - P. 165.
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1957. - T. 10. - P. 187.

Nuorodos