Antanas Jančiauskas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

ANTANAS JANČIAUSKAS (g. 1860-02-17 Jonaičių k., Tirkšlių parap. - m. 1942-01-05), kunigas, garbės kanauninkas (1926 m.).

Jo tėvas - Tirkšlių parapijos bevaikio dvarininko Jančiausko dvaro kumetis Radvilas. Nusižiūrėjęs gabų kumečio vaiką, jį įsisūnijo, tačiau vėliau sulaukęs tikro sūnaus kaip kompensaciją Antanuką išleido į kunigus. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 1883 m. baigė Kauno kunigų seminariją ir 1883-11-30 buvo įšventintas kunigu. Vikaras Vabalninke, Biržuose. Biržuose pasipriešino valdžios vykdomai rusinimo politikai, todėl buvo iškeltas kitur. Vyskupas norėjo jį skirti Veliuonos klebonu, tačiau generalgubernatorius nepatvirtino. 1891-1898 m. Viduklės vikaras su klebono teisėmis, 1898-1920 m. klebonas (nuo 1901 m. iki mirties ir Šiluvos dekanas). Nuo 1920 m. iki mirties Tytuvėnų klebonas. Jo paties pageidavimu palaidotas Viduklės kapinėse prie motinos kapo. Palaikė draugiškus syšius su Maironiu, šis dažnai svečiuodavosi Viduklėje. Pagal amžininkų prisiminimus buvo tiktas aristokratas gerąja to žodžio prasme. Pats apie save sakydavo: „Lenkiškos kultūros, ne lietuvis, bet grynas žemaitis". Jam dirbant Viduklėje kelis kartus dekoruotas bažnyčios vidus, įsigyti vitražai, kiti bažnytiniai meno kūriniai.

Šaltiniai

  • Jonas Brigys. Raseinių dekanato istorija. - Raseiniai, 2016. - P. 171-172.
  • K.J.M. Jubiliatas kan. Antanas Jančevskis. - XX amžius. - 1933. - Rūgpj. 24. - P. 3.
  • KAA, f.I-16, ap. 1, b. 8, l. 28.