Aleksandras Soldatenkovas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Aleksandras Soldatenkovas

SOLDATENKOVAS ALEKSANDRAS (g. 1896-10-16 Lėlaičių dvare), karo lakūnas, aviacijos kapitonas.

Tėvai buvo valstiečiai, atsikraustę į Lėlaičius iš Vladimiro Rusijoje. 1916 m. baigė realinę mokyklą Lugoje, Rusijoje ir oro laivyno lakūnų kursus prie Petrogrado politechnikos instituto, 1917-05-01 - Baku jūrų karo lakūnų mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis. 1917-10-01 pakeltas į paporučikius. Iki 1918 02 tarnavo lakūnu Rusijos karo aviacijoje. Nuo 1919-06-14 Petrogrado gub. Gdovo aps. komendanto adjutantas ir motorinio katerio vadas. 1919-10-04 - 1920-03-20 tarnavo vado adjutantu Pečioros šaulių pulke.

1920-04-12 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Karo aviacijos dalies 1 oro eskadrilės lakūnu, dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1920-04-15 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1920-04-26 paskirtas 1 oro eskadrilės technikos karininku, 1920-08-28 - Technikos sandėlio vedėju, 1920-12-11 - Karo aviacijos parko vado padėjėju technikos srityje. Buvo lėktuvų motorų po remonto priėmimo, nukritusių lėktuvų apžiūros komisijų p-kas, narys. 1922-09-01 pakeltas į kapitonus, paskirtas eiti Karo aviacijos parko vado pareigas. 1925-10-19 pačiam prašant paleistas į atsargą. Gyveno Kaune. Nuo 1928-06-28 dirbo Amerikos lietuvių akcinėje bendrovėje. Nuo 1933 m. studijavo VDU Teisių f-to Ekonomijos skyriuje.

Nuopelnai

  • Rusijos kariuomenėje Šv. Anos 2 laipsnio su kardais ordinas.
  • 3 laipsnio su kardais ir kaspinu ordinas.
  • 4 laipsnio „Už narsumą“ ordinas.

Šaltiniai

  • Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. - T. VII.
  • Pijus Poškus. Pirmasis į dangų pakilęs kraštietis - iš Lėlaičių // Vakarų Lietuva. - 2019. - Saus. 15-21. - Nr. 2. - P. 7.