Aleksandras Plechavičius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Aleksandras Plechavičius

PLECHAVIČIUS ALEKSANDRAS (g. 1897-06-01 Bukončių k. - žuvo 1942-05-06 Petropavlovsko kalėjime, Šiaurės Kazachijos sritis), Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Iš Plechavičių giminės.

Baigė Mintaujos (Jelgava) gimnazijos 6 klases, 1923 m. - Aukštuosius karininkų kursus Kaune, 1929 m. stažavosi Vokietijos kariuomenės dalyse. 1915 m. savanoriu įstojo į rusų kariuomenę ir tarnavo kavalerijoje. Dalyvavo I pasaulinio karo kovose su vokiečiais Rygos fronte ir buvo du kartus sunkiai sužeistas. 1917 m. pakeltas į karininkus, paskirtas eskadrono vadu. Grįžęs į Lietuvą, 1918-11-23 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Žemaičių partizanų vado ir Sedos komendanto padėjėju, dalyvavo partizaninėse kovose su bolševikais Sedos ir kt. apylinkėse. 1919 m. buvo Sedos-Mažeikių komendantūros kuopos vadas ir komendanto padėjėjas, vėliau paskirtas Utenos komendantu. 1920-02-13 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis, 1925-05-15 pakeltas į majorus, 1927 m. - į pulkininkus leitenantus, o 1928-11-23 - į pulkininkus.

Nuo 1920 m. iki 1928 m. tarnavo ulonų pulke; ėjo pulko vado pareigas. Dalyvavo kovose su bolševikais prie Sedos, Telšių, bermontininkais ir lenkais. 1933 m. paleistas į atsargą dėl pablogėjusios sveikatos.

1940-07-13 kartu su jaunesniuoju broliu Kazimieru NKVD suimtas, įkalintas Raseinių kalėjime, tardytas ir išvežtas į Rusiją.

Nuopelnai

  • 1927 m. - Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinas.
  • 1928 m. - DLK Gedimino 3 laipsnio ordinas.
  • 1928 m. - Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medalis.
  • 1933 m. - Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinas.

Be to, Rusijos kariuomenėje buvo gavęs Šv. Georgijaus 4 laipsnio kryžių.

Šaltiniai

  • Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. - V., 2006. - T. 6. - P. 132 - 133.
  • Lietuvos gyventojų genocidas. - V. - T. 1. - P. 651.
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1961. - T. 23. - P. 118-119.
  • Jankauskas V. Ilgai buvęs brolio šešėlyje // Lietuvos aidas. - 1992. - Sausio 18.
  • Lietuvos aidas. – 1992, sausio 18 d.