Aleksandras Moras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

MORAS ALEKSANDRAS (g. 1813 - m. 1898; palaidotas Viekšnių senosiose kapinėse), bajoras, kolegijos asesorius, grafo M. Zubovo sekretorius.

Baigęs Kražių gimnaziją, mokėsi Vilniaus universitete (1830 m.). Dalyvavo visuomeniniame gyvenime. 1832-1889 m. buvo Šiaulių bajorų maršalkos sekretorius (iki 1843 m. raštininkas), pasižymėjo nepaprastu dorumu, domėjosi lietuvių raštija, bendravo su S. Daukantu, M. Valančiumi ir L. Ivinskiu ir iš jų gaudavo žemaitiškų raštų. L. Ivinskiui padėjo platinti 1878 metų kalendorių.

Prie Aleksandro Moro kapo buvo pastatytas medinis kryžius su įrašu lenkų kalba.

Sūnus - Antanas Moras (1846-1917).

Šaltiniai

  • Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882 - 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). - K., 1938. - 380 p. - P. 45, 49, 176 (nuotrauka), 340.
  • Jucevičius L. Mokyti žemaičiai. - V., 1975. - P. 96, 227.
  • Janowski L. Słownik biobibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. - Wilno, 1939. - P. 289.
  • Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.). - Šiauliai, 1991. - P. 82 - 83.
  • Rankraščių fondai. - Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 1994. - P. 30.
  • Ivinskis L. Raštai. - V., 1995. - P. 529 - 530, 574, 576.
  • Kerys B. Randevu Viekšnių kapinėse // Vienybė. - 1996. - Rugpj. 10, 14, 17, 21, 24, 28; Rugs. 4.